Ocenění laureátů Yidanovy ceny za rok 2021 a podpora globálního dialogu v oblasti vzdělávání

Globální filantropická nadace Yidan Prize Foundation, která stojí za nejvyšším světovým oceněním v oblasti vzdělávání, včera uspořádala summit Yidanovy ceny za rok 2021 a slavnostní předávání cen.

Na této globální smíšené akci se sešli tvůrci politik a odborníci na vzdělávání, aby diskutovali o nejpalčivějších světových problémech v oblasti vzdělávání a o praktických, inovativních řešeních pro lepší budoucnost. Akce rovněž ocenila a oficiálně uznala průkopnickou práci letošních laureátů Yidanovy ceny.

Účastníci v řadě panelových diskusí probírali nové nápady, jak zajistit spravedlivé, dostupné a kvalitní vzdělávání pro všechny. K tématům patřily ztráty ve vzdělávání v důsledku COVID-19, škálovatelná řešení ve výuce a učení hrou. Zmíněna byla také zpráva UNESCO „Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education" (Přetváření společné budoucnosti: Nová společenská smlouva pro vzdělávání) spojená s diskusí o významu vzdělávání pro úspěšnější budoucnost dětí.

Summit „Creating a Better Future Through Education" (Lepší budoucnost díky vzdělávání)

Profesor Eric A. Hanushek, laureát Yidanovy ceny za výzkum v oblasti vzdělávání za rok 2021, držitel titulu Paul and Jean Hanna Senior Fellow a profesor Hooverova institutu Stanfordovy univerzity zdůraznil v jednom z panelů zásadní roli učitelů při zlepšování kvality vzdělávání. Panel významných ekonomů vyzval k větší podpoře učitelů napravujících mezery ve znalostech dětí.

Dr. Rukmini Banerjee, laureátka Yidanovy ceny za rozvoj vzdělávání za rok 2021 a generální ředitelka nadace Pratham Education Foundation odhalila, proč podle ní děti ve škole zaostávají a zda jsou školní osnovy příliš rychlé. V diskusi o zavádění smysluplných změn ve vzdělávání – od vývoje škálovatelných a efektivních řešení až po přizpůsobení učebních osnov úrovni každého dítěte – se k ní připojili profesorka Esther Duflo a profesor Abhijit Banerjee, nositelé Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2019.

Dalšími účastníky panelu byli mj. Dr. Sobhi Tawil, ředitel pro budoucnost vzdělávání a inovace v UNESCO, Dr. Jaime Saavedra, vrchní ředitel pro globální praxi ve vzdělávání ze skupiny Světové banky a prof. Ludger Woessmann, profesor ekonomie na Mnichovské univerzitě.

Ocenění laureátů Yidanovy ceny za rok 2021

Akce byla zakončena slavnostním předáváním cen na oslavu mimořádných úspěchů letošních laureátů Yidanovy ceny. Profesoru Hanushekovi a Dr. Banerji byla oficiálně udělena Yidanova cena za výzkum a rozvoj vzdělávání pro rok 2021 jako uznání jejich průkopnické práce na zlepšení kvality vzdělávání a studijních výsledků v širokém měřítku.

Zakladatel Yidanovy ceny, Dr. Charles Chen Yidan, k tomu pronesl: "Dnes oslavujeme práci profesora Hanusheka a doktorky Banerji. Ve světě, který se zotavuje z pandemie, potřebujeme účinnější inovace. Představme si teď novou budoucnost: budoucnost, v níž inovace přinášejí skutečnou a působivou změnu. Je to budoucnost, kterou dokážeme vytvořit – a svět, v němž bychom všichni chtěli žít. Lepší svět, který společně vytvoříme díky vzdělávání."

Nominace na Yidanovu cenu za rok 2022

Nominace na Yidanovu cenu za rok 2022 je možné podávat do 31. března 2022. 12. ledna 2022 uspořádá nadace Yidan Prize Foundation webinář, na kterém se dozvíte více o samotné ceně, o způsobech přihlášení i o nárocích poroty na laureáty. Přihlásit se můžete zde.

O nadaci Yidan Prize Foundation

Yidan Prize Foundation je globální filantropická nadace, jejímž posláním je vytvářet lepší svět pomocí vzdělávání. Prostřednictvím své sítě inovátorů nadace podporuje myšlenky a postupy ve vzdělávání - konkrétně takové, které mohou pozitivně měnit lidské životy a společnost.

Yidanova cena je ocenění za inkluzivní vzdělávání udělované jednotlivcům nebo týmům, kteří významně přispěli ke vzdělávání.

https://yidanprize.org

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/1702753/Group_photo_of_Carrie__Charles__Eric__Rukmini.jpg

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/1702755/Group_photo_of_Rukmini_and_Eric_copy_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636915/Yidan_Prize_Logo.jpg

KONTAKTNÍ OSOBA: Vikki Tang, vikki.tang@edelman.com

Klíčová slova Čína-vzdělání-společnost-Yidan Prize Foundation

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.