DHL Freight CZ reaguje na vývoj na dopravním trhu zvýšením cen od 1.1.2022 v průměru o 9 %

DHL Freight, jeden z největších poskytovatelů logistických služeb a přední silniční nákladní přepravce v Evropě, oznamuje, že je v důsledku dramatického vývoje na dopravním trhu a s tím spojeným růstem nákladů na zajištění přeprav nucen od 1.1.2022 přistoupit k úpravě cen v průměru o 9 % u produktů vnitrostátních a mezinárodních kusových přeprav.

Letošní rok je obor nákladní silniční přepravy ve znamení rekordní poptávky po dopravních kapacitách. Narušené dodavatelsko-odběratelské řetězce přináší výzvy v plánování materiálových a zbožových toků, jak z pohledu množství tak časování. Toto, spolu s přetrvávajícím nedostatkem řidičů, způsobuje omezenou dostupnost volných dopravních kapacit jak na vnitrostátním, tak na celém evropském trhu.

Rostoucí náklady na zajištění přeprav jsou ovlivňovány dalšími faktory. Od ledna 2021 historicky rekordně vzrostla cena nafty a to přibližně o 30 %. Míra inflace se blíží 6 %, vzrostly ceny pojištění a dalších přímých nákladů ovlivňujících cenu přepravy. V neposlední řadě jsou rostoucí náklady ovlivněny také dopady restriktivních opatření způsobených pandemií Covid-19.

"Věříme, že jsme navýšení cen stanovili úměrně vůči rostoucím nákladům a tento krok nám i nadále umožní zachovat kvalitu našich služeb na vysoké úrovni," říká Vít Návrat, Managing Director DHL Freight Central Eastern Europe.

kontakt pro média:

Deutsche Post DHL Group

dpdhl.com/press

twitter.com/DeutschePostDHL

DHL – The logistics company for the world

DHL je vedoucí globální značkou v celém odvětví logistiky. Naše DHL rodina divizí nabízí bezkonkurenční portfolio logistických služeb od národního a mezinárodního doručování balíků, posílání a celkové řešení pro internetové obchodníky, mezinárodní expresní, silniční, leteckou a námořní přepravu až po řízení dodavatelského řetězce. S téměř 400 000 zaměstnanci ve více než 220 zemích a teritoriích spojuje DHL lidi a obchod bezpečně a spolehlivě, umožňuje globální tok obchodu. Se specializovanými řešeními pro rostoucí trhy a odvětví včetně technologií, odvětví lékařské vědy a zdravotní péče, energetický průmysl, automobilový průmysl a maloobchod, s prokázaným závazkem a s bezkonkurenční přítomností na rozvíjejících se trzích je DHL rozhodně “Logistickou společností pro celý svět”.

DHL je součástí skupiny Deutsche Post DHL. V roce 2020 skupina generovala tržby přes 66 miliard eur. Cílem skupiny Deutsche Post DHL je dosáhnout logistiky s nulovými emisemi do roku 2050.

Divize DHL Freight CZ, jeden z největších poskytovatelů logistických služeb, nabízí svým zákazníkům komplexní řešení jejich přepravních potřeb. To zahrnuje řešení pro mezinárodní a vnitrostátní přepravy, celovozové přepravy, konsolidaci kusových zásilek v Evropě a mimo ni, projekty interní logistiky. DHL Freight CZ zajišťuje svým klientům také rychlé celní odbavení, poradenství, outsourcing a skladování.

Klíčová slova ČR-služby-doprava-firmy-DHL Freight CZ

Oblast
Moravskoslezský (ov)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.