Cena vodného a stočného se v Hradci Králové a okolí zvýší v průměru jen o čtyři procenta

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK) bude pokračovat i v roce 2022 v účtování služeb svým odběratelům za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod ve formě dvousložkové ceny. Představenstvo společnosti stanovilo cenu pohyblivé složky vodného a stočného od 1. ledna 2022 na 93,67 Kč/m3 včetně 10 % daně z přidané hodnoty. Celkové navýšení ceny služeb za dodávku pitné vody a odkanalizování tak činí v průměru 4 % oproti cenám roku 2021.

Uvedené zdražení například pro čtyřčlennou domácnost žijící v rodinném domě, která platí vodné i stočné, znamená celkové navýšení ceny těchto služeb v průměru o 126 Kč na osobu ročně. "Důvodem navýšení ceny je zejména nárůst hodnoty vodárenského infrastrukturního majetku společnosti VAK HK, který souvisí s rozvojem vodovodů a kanalizací v našem regionu. Zvyšuje se tím i potřeba finančních zdrojů na jeho řádnou obnovu, opravy a provoz,“ uvedl Jiří Šolc, ředitel společnosti VAK HK. Dodal, že tato potřeba se v nejbližších letech týká zejména propojení a zvyšování kapacity zdrojů vody na vodárenské soustavě, která propojuje celé východní Čechy a je tak významným prvkem v zásobování obyvatelstva celého regionu i v době hrozícího sucha. V kalkulaci ceny vody hrají roli také zvýšené provozní náklady související s investicí do nového způsobu úpravy kalů čistíren odpadních vod v důsledku změny legislativy.

Společnost VAK HK investovala od roku 2006 do obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku přes 3,3 miliardy korun. K tomu využila zdrojů získaných z vodného a stočného, dotací od Ministerstva zemědělství ČR, bezúročných státních půjček a státem dotovaných komerčních úvěrů, předplaceného nájemného a dividend od provozovatele Královéhradecké provozní, a.s. (KHP). Hlavním zdrojem příjmů společnosti je nájemné z pronájmu vodárenského infrastrukturního majetku. Jeho výše vzrostla od roku 2006 ze 144 mil. na 284,06 milionů korun pro rok 2022.

Velmi dobrý současný stav vodárenského majetku, sítí a technologií společnosti a jejich propojení v rámci Východočeské vodárenské soustavy umožňují konstantní dodávky kvalitních vodárenských služeb spotřebitelům v regionu Hradce Králové, a to bez předpokladu výrazného nárůstu ceny vodného a stočného v nejbližších letech. Významnou měrou k této skutečnosti přispívají dotace Ministerstva zemědělství ČR ve výši 150 mil. Kč, které se podařilo společnosti VAK HK získat pro investice v letech 2022 – 2023 ke zmírnění následků sucha.

Městy a obcemi vlastněný VAK HK je majitelem vodárenských a kanalizačních sítí, zabývá se hlavně investicemi do tohoto majetku a schvaluje ceny vody. Provoz sítí, včetně fakturací klientům, zajišťuje společnost KHP ze skupiny francouzské Veolie. Společnost VAK HK je 34 % vlastníkem KHP.

ikona Oznámení ceny 2022

Kontakt: Ing. Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. tel.: 491 512 740, e-mail: pavel.loskot@vakhk.cz

Klíčová slova ČR-voda-trh-firmy-VAK HK-KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Obchod, marketing
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.