Bristol Myers Squibb vede seznam nejlepších zaměstnavatelů v České republice pro rok 2021

Společnost Bristol Myers Squibb s.r.o., česká pobočka nadnárodní biofarmaceutické společnosti se sídlem v USA, která vyvíjí a poskytuje léčbu v oblasti onkologie, hematologie a imunologie založenou na nejnovějších vědeckých poznatcích, nedávno získala ocenění Best Place to Work (Nejlepší zaměstnavatel) v České republice pro rok 2021.

Společnost získala vynikající hodnocení v několika oblastech posuzování pracovišť, jako jsou možnosti postupu, kariérní vzdělávání, dostatečné možnosti mentoringu, environmentální a sociální iniciativy, benefity ve srovnání s konkurencí nebo míra zapojení do místní komunity. To vedlo k jejímu umístění na pozici nejlepšího zaměstnavatele v České republice pro rok 2021. Z výsledků společnosti vyplývá, že 98 % zaměstnanců označilo toto pracoviště za skvělé, zatímco v typické české organizaci je to 81 %.

Společnost Bristol Myers Squibb pohání jediná vize - měnit životy lidí prostřednictvím vědy. V posledních několika desetiletích zlepšily inovativní léky společnosti Bristol Myers Squibb léčbu pacientů a většímu počtu z nich tak umožnily delší a kvalitnější život.

„Máme nejtalentovanější lidi v oboru," prohlásila Karin Bachmaňáková, generální ředitelka společnosti Bristol Myers Squibb s.r.o. „Všichni naši zaměstnanci jsou plně oddáni našemu poslání objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomohou zvítězit nad závažnými chorobami. Společně pracujeme na realizaci naší vize a u všeho, co děláme, uplatňujeme osobní přístup. Ocenění Best Place to Work 2021-2022 je důkazem našich úspěchů i odměnou pro celý tým českých kolegů."

„Lidé jsou základem úspěchu společnosti Bristol Myers Squibb a máme velkou radost, že naše péče o zaměstnance byla oceněna jak interně, tak externě na národní úrovni i v EU," uvedla Aleksandra Halas, Zástupkyně ředitele pro HR pro region CETTII ve společnosti Bristol Myers Squibb. „Umístění na 1. místě žebříčku Best Place to Work v rámci České republiky a mezi 5 nejlepšími společnostmi na úrovni EU je zaslouženým uznáním pro naše kolegy za jejich angažovanost, odhodlání a nadšení."

Na hodnocení, srovnávání a plánování opatření ke zlepšení kultury na pracovišti letos s organizací Best Places to Work v České republice spolupracovalo více než 25 organizací.

O PROGRAMU BEST PLACES TO WORK

Best Places to Work je globální certifikační program, který uděluje ocenění nejlepším pracovištím po celém světě. Naše speciální hodnocení analyzuje atraktivitu společnosti prostřednictvím dvoustupňového procesu zaměřeného na 8 aspektů pracoviště, jako je kultura, vedení, příležitosti k růstu a personální postupy. Kromě průzkumu spokojenosti zaměstnanců provádíme hodnocení lidských zdrojů, které se zaměřuje na postupy v oblasti lidských zdrojů v dané organizaci. Ty pak porovnáváme s našimi standardy pro lidské zdroje, které prokazatelně přinášejí ty nejvyšší možné výnosy a zvyšují počet inovací.

Další informace najdete na adrese www.bestplacestoworkfor.org

Klíčová slova ČR-práce-služby-trendy-zdraví-farmacie-Best Places To Work-Bristol Myers Squibb-firmy

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Služby, cestovní ruch
Obchod, marketing
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.