Soudy definitivně rozhodly: Desetitisíce zaměstnanců jsou kráceny na odměně za práci

Advokát JUDr. Pavel Široký z AK Široký Zrzavecký

Advokát JUDr. Pavel Široký z AK Široký Zrzavecký

Ústavní soud ČR a Soudní dvůr EU v říjnu 2021 rozhodly, že se do odpracované doby musí počítat celý čas, který zaměstnanec stráví na pracovišti nebo i jen v jeho “dosahu”, pokud musí být kdykoliv připraven reagovat na své pracovní povinnosti. Mnozí zaměstnavatelé ve veřejném i soukromém sektoru tak desetitisícům zaměstnanců neoprávněně odečítají z pracovní doby přestávky v práci, tedy půl až dvě hodiny za jednu směnu. Ti si proto mohou přijít až na sto a více tisíc korun navíc, neboť se mohou domáhat doplacení mzdy a platu za tři roky nazpět, včetně úroků z prodlení.

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR a Soudního dvora EU se týkala sporů, které vedli hasiči v zaměstnaneckém poměru proti svým zaměstnavatelům, neboť jim z pracovní doby odečítali dobu přestávek, i když během nich byli neustále na pracovišti a do několika minut připraveni vyjet k zásahu.

Soudy rozhodly, že doba "přestávky“, během které musí být zaměstnanci svému zaměstnavateli nepřetržitě k dispozici a připraveni zasáhnout či plnit pracovní pokyny, je pracovní dobou, za kterou náleží odměna. A to i tehdy, když dochází k zásahům jen občas či výjimečně, neboť „spravedlivou odměnu si zasluhuje již pouhá připravenost zasáhnout, nikoli zásah samotný!“

Advokát JUDr. Pavel Široký z AK Široký Zrzavecký vysvětluje, že "soudy správně vyhodnotily, že pracovník je vzdálený od svého rodinného a sociálního prostředí a má velmi malý prostor pro nakládání se svým časem. Proto nelze mluvit o době odpočinku, navíc když musí být stále připraven k zásahu.” Sám za účelem odstranění této nezákonné praxe založil i vlastní iniciativu na webu Placené přestávky. Upozorňuje zaměstnance na jejich práva a pomáhá již stovkám z nich přímo i nároky správně uplatnit.

.

Klíčová slova ČR-právo-práce-Placené přestávky

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.