Tisková zpráva Sdružení pro bankovní karty (SBK)

Tisková zpráva Sdružení pro bankovní karty (SBK) k vývoji sektoru platebních karet a technologií na domácím trhu ve 3. čtvrtletí 2021

Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává statistiky z oblasti platebních karet na domácím trhu za 3. čtvrtletí 2021. Třetí čtvrtletí letošního roku bylo charakterizováno pokračujícím růstem, zejména v hlavních transakčních ukazatelích domácího trhu.

Třetí čtvrtletí 2021 bylo charakterizované pokračující dynamikou v používání platebních karet a elektronických platebních prostředků, včetně mobilů.

Celkový počet transakcí ve 3.čtvrtletí v obchodních místech dosáhl 517 mil, tj. meziročně vzrostl o téměř 25 % a celkový objem transakcí v obchodních místech dosáhl 343 mld Kč, tj. meziročně vzrostl o více než 30 %

Výraznou dynamiku i nadále vykazují internetové platby.

Počet e-commerce transakcí vzrostl ve sledovaném období na 74 mil transakcí, meziročně o téměř 50 %, a objem transakcí na internetu dosáhl 75 mld Kč, tj. meziročně vzrostl o více než 40%.

Placení mobilem a dalšími elektronickými prostředky se stává trendem.

Počet transakcí mobily či elektronickými prostředky (tzv. tokeny) ve 3. čtvrtletí 2021 vzrostl na téměř 100 mil (oproti 79 mil ve 2. čtvrtletí 2021). Objem transakcí mobily či elektronickými prostředky ve 3. čtvrtletí 2021 dosáhl více než 60 mld Kč (oproti 48 mld Kč ve 2. čtvrtletí 2021). Lze konstatovat, že každá pátá transakce je provedena tokenem.

Bankomaty jsou i nadále důležitou součástí domácí infrastruktury a doplňkem k bezhotovostním platbám.

Počet téměř 41 mil výběrů z bankomatů ve sledovaném období je z hlediska meziročního srovnání sice stagnací, nicméně objem vybraných peněz z bankomatů meziročně vzrostl o 10% na 221 mld Kč.

"Tuzemský sektor platebních karet a souvisejících technologií zaznamenal poměrně velký transakční růst i během 3. čtvrtletí 2021. Meziroční nárůsty v desítkách procent byly dosaženy zejména častějším a intenzivnějším používáním platebních karet a dalších elektronických prostředků, včetně mobilů, stejně tak stále častějším používáním platebních karet v e-commerce na internetu,“ uvádí Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty.

Hlavní ukazatele sektoru za 3. čtvrtletí 2021 (a meziroční srovnání se 3. čtvrtletím 2020)

Platební karty & transakce

Počet vydaných platebních karet 13,885 mil (pro srovnání 13,340 mil ve 2. čtvrtletí 2020)

Počet vydaných bezkontaktních platebních karet 13,294 mil (pro srovnání 12,776 mil ve 2. čtvrtletí 2020)

Počet debetních platebních karet 11,580 mil (pro srovnání 11,046 mil ve 2. čtvrtletí 2020)

Počet kreditních platebních karet 2,107 mil (pro srovnání 2,123 mil ve 2. čtvrtletí 2020)

Počet virtuálních platebních karet 142 tis (pro srovnání 59 tis ve 2. čtvrtletí 2020)

Počet platebních transakcí u obchodníků 517 mil (pro srovnání 415 mil ve 2. čtvrtletí 2020)

Objem platebních transakcí u obchodníků 343 mld Kč (pro srovnání 259 mld Kč ve 2. čtvrtletí 2020)

Počet platebních transakcí v e-shopech 74 mil (pro srovnání 50 mil ve 2. čtvrtletí 2020)

Objem platebních transakcí v e-shopech 75 mld Kč (pro srovnání 53 mld Kč ve 2. čtvrtletí 2020)

Akceptace karet v infrastruktuře kamenných obchodů & e-shopů (e-commerce)

Počet platebních terminálů 293 tis (pro srovnání 266 tis ve 2. čtvrtletí 2020)

Počet platebních terminálů pro bezkontaktní platby 272 tis (pro srovnání 247 tis ve 2. čtvrtletí 2020)

Počet e-shopů akceptující platební karty 9,9 tis (pro srovnání 12,6 tis ve 2. čtvrtletí 2020)

Bankomaty

Počet bankomatů 5.549 (pro srovnání 5.529 ve 2. čtvrtletí 2020)

Počet výběrů hotovosti z bankomatů 40,9 mil (pro srovnání 40,8 mil ve 2. čtvrtletí 2020)

Objem výběrů hotovosti z bankomatů 221 mld Kč (pro srovnání 198 mld Kč ve 2. čtvrtletí 2020)

ikona SBK statistika

O SBK

Sdružení pro bankovní karty (SBK) je unikátní oborovou platformou, jejichž hlavním cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj prostředí pro poskytování kvalitních platebních služeb se smysluplným využitím progresivních technologií, s vysokou mírou ochrany a zabezpečení. Kompletní statistiky jsou k dispozici na oficiálním webu SBK - bankovnikarty.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-OSN-banky-služby-Sdružení pro bankovní karty

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.