Special Olympics a nadace Stavros Niarchos Foundation se spojily v celosvětové mládežnické kampani za inkluzi ve vzdělávání

Nadace Stavros Niarchos Foundation (SNF) potvrdila historickou iniciativu na podporu inkluzivního rozvoje mládeže bez ohledu na jejich schopnosti a poskytla organizaci Special Olympics 8 500 000 USD na spuštění globální kampaně za inkluzi na podporu osob s mentálním postižením. Toto partnerství zvýší povědomí o transformační síle inkluzivních programů organizace Special Olympics po celém světě a umožní mladým lidem přispět k celosvětovému politickému úsilí na podporu inkluze ve školách a komunitách.

„Je nám ctí získat trvalou podporu nadace Stavros Niarchos Foundation a představit světu globální kampaň za inkluzi, která odmítá rozdělující slova politických extremistů a staví se proti nim. Poselství organizace Special Olympics o inkluzi je poselstvím o přijetí odlišností, které se dotýká stovek milionů dětí a mládeže na celém světě," uvedl Tim Shriver, předseda Mezinárodní správní rady organizace Special Olympics. „Naši sportovci a dnešní mládež mají hlasy, které si zaslouží pozornost. Jejich poselství je apolitické, nepolarizující – je to poselství solidarity, jednoty a naděje, které nás provede tímto rozdělujícím obdobím lidských dějin."

Tento nový tříletý grant naváže na podporu nadace SNF od roku 1998 a rozšíří program Unified Schools organizace Special Olympics, který zavádí inkluzivní sport a vedení mládeže do školního prostředí. Rozšíření se dotkne téměř 3 000 škol ve 22 zemích. Kromě toho grant odstartuje rozsáhlou myšlenkovou kampaň na téma inkluze a také vytvoření vůbec první Globální koalice pro inkluzi a vzdělávání, koalice národních vlád, agentur OSN, zahraničních humanitárních agentur a nadací, jejímž cílem je posílit sociální inkluzi na celém světě prostřednictvím vzdělávání.

„Snahou nadace SNF je podporovat trvalé společenské změny k lepšímu a organizace Special Olympics prokazatelně pomáhá vytvářet trvalé změny v myšlení, které se šíří od jednotlivců do škol, rodin, komunit a národů," uvedl Andreas Dracopoulos, spolupředseda SNF. „Odhodlaní a energičtí mladí lidé s nejrůznějšími schopnostmi nám ukazují cestu k inkluzivnější budoucnosti. Nadace SNF je hrdá na to, že se může podílet na úsilí o posílení jejich hlasů při poskytování klíčových služeb ve školách po celém světě."

Prostřednictvím projektu Play Unified: Learn Unified organizace Special Olympics a nadace SNF proměnily školní prostředí ve společenství postavené na vstřícnosti a inkluzi. Od roku 2018 se do projektu Play Unified: Learn Unified zapojilo více než 190 000 mladých lidí s mentálním postižením i bez něj ve 14 zemích, což dokazuje, že program Unified Schools je účinným nástrojem pro podporu inkluzivního myšlení a chování:

– 8 z 10 učitelů se domnívá, že program Unified Schools pozitivně ovlivnil klima ve škole.

– 94 % škol uvedlo, že program Unified Schools snížil výskyt šikany, posměchu a použití urážlivých výrazů.

– Žáci v Řecku devětkrát častěji věřili, že se mohou učit od lidí, kteří nejsou jako oni, a devětkrát častěji věřili, že mohou ze své školy udělat lepší místo.

V návaznosti na úspěch projektu Play Unified: Learn Unified zahájí organizace Special Olympics a nadace SNF globální kampaň za inkluzi, v jejímž rámci předají poselství inkluze vedené mladými lidmi myšlenkovým vůdcům, kteří utvářejí hlavní proud veřejného mínění, a svolají globální koalici lídrů pro vzdělávání a inkluzi, která podpoří další komunity ve společném závazku k inkluzi a oslavě naší společné lidskosti.

O organizaci Special Olympics

Organizace Special Olympics byla založena v roce 1968 a zasazuje se o ukončení diskriminace lidí s mentálním postižením. Podporujeme přijímání všech lidí bez rozdílu prostřednictvím sportu a programů v oblasti vzdělávání, zdraví a vedení. S více než šesti miliony sportovců a partnerů Unified Sports ve více než 201 zemích a teritoriích a s více než milionem trenérů a dobrovolníků zajišťuje organizace Special Olympics každoročně obvykle více než 30 olympijských sportů a přes 100 000 her a soutěží. Spojte se s námi na: Twitteru, Facebooku, YouTube, Instagramu, LinkedIn a našem blogu na serveru Medium. Další informace najdete na www.SpecialOlympics.org.

O nadaci Stavros Niarchos Foundation

Nadace Stavros Niarchos Foundation (SNF) je jednou z předních světových soukromých mezinárodních filantropických organizací, která poskytuje granty neziskovým organizacím v oblasti umění a kultury, vzdělávání, zdravotnictví a sportu a sociální péče. SNF financuje organizace a projekty po celém světě, jejichž cílem je dosáhnout rozsáhlého, trvalého a pozitivního dopadu na celou společnost a které vykazují silné vedení a dobré řízení. Nadace rovněž podporuje projekty, které napomáhají vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru jako účinného prostředku sloužícího veřejnému blahu. Od roku 1996 poskytla nadace přes 3,2 miliardy dolarů prostřednictvím více než 5 000 grantů neziskovým organizacím ve více než 135 zemích světa. Více informací najdete na SNF.org.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1690128/Enter_a_title.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1690125/SOBharat_2019_00005.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/406718/Special_Olympics_logo.jpg

KONTAKT: Jason Teitler, jteitler@specialolympics.org

Klíčová slova USA-vzdělání-společnost-zdraví-Special Olympics

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.