Advokátní kancelář Gary R. Carlin APC podala mezinárodní hromadnou žalobu na společnost Datto

Podle hromadné žaloby podané u okresního soudu USA pro Centrální okres Kalifornie dne 27. října 2021 se společnost Datto dopustila účelového, svévolného a vědomého podvodu na spotřebitelích a porušení několika předpisů na ochranu spotřebitele.

Společnost Open Mesh přiměla zákazníky a distributory k nákupu síťového hardwaru s příslibem bezplatné "doživotní cloudové licence" pro cloudovou platformu síťového řadiče "CloudTrax", kterou hardware vyžaduje ke svému provozu. To zahrnovalo údržbu, automatické aktualizace firmwaru a podporu.

Společnost Datto údajně podvedla spotřebitele a distributory, když jim znemožnila bezplatné automatické aktualizace firmwaru, údržbu a podporu hardwaru.

Odstranění této funkce se hardware stává nepoužitelným pro účely, k nimž byl distributorům a spotřebitelům inzerován a prodáván pro použití v rámci podnikání, např. v hotelích, bytech, maloobchodních provozovnách, restauracích, malých a středních podnicích a prakticky kdekoli jinde.

Společnost Datto následně spotřebitelům a distributorům pro obnovení této funkce nabídla přesun jejich hardwaru Open Mesh na platformu CloudTrax společnosti Datto, a to pod podmínkou měsíčního poplatku. CloudTrax společnosti Datto je v podstatě totéž jako CloudTrax od Open Mesh.

Žaloba rovněž tvrdí, že společnost Datto tím, že spotřebitele a distributory nuceně připravila o možnost používat jimi zakoupený produkt, neprojevila jim povinnou péči, porušila zákon o nekalých obchodních praktikách, porušila zákon o právních prostředcích ochrany spotřebitelů, nesplnila smlouvy, porušila implicitní záruku prodejnosti, dopustila se záměrného uvedení v omyl a způsobila spotřebitelům a distributorům újmu.

V důsledku údajné nepravdivé reklamy a klamavého jednání společnosti Datto vznikl žalobcům a členům žalující skupiny ušlý zisk a následně rovněž další finanční ztráty.

Věc nese označení Dinnerman et al v. Datto, Inc et al, 8:21-cv-01771-JVS-DFM.

Žalobce, tedy Joshuu Dinnermana a Paula Feinberga, zastupuje advokátní kancelář Gary R. Carlin APC sídlící v kalifornské Long Beach.

Pokud vám v důsledku jednání společnosti Datto vznikla ztráta nebo škoda a přejete si připojit se k hromadné žalobě proti společnosti Datto nebo pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte advokátní kancelář Gary R. Carlin APC e-mailem na adrese info@dattoclassaction.com nebo prostřednictvím její internetové stránky dattoclassaction.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1690254/lawoffices.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1690255/building.jpg

Klíčová slova USA-soud-počítače-Gary R. Carlin APC

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.