Enviva a J-Power se připojují ke snaze dekarbonizovat výrobu elektřiny v Japonsku

Enviva bude spolupracovat se společností J-Power na vytvoření globálního řetězce na dodávky až 5 milionů tun udržitelné dřevní biomasy, která v elektrárnách společnosti J-Power nahradí uhlí

Enviva Partners, LP (NYSE:EVA) („Enviva“), globální společnost zaměřená na obnovitelné zdroje energie, která se specializuje na udržitelnou dřevní bioenergii, a tokijský poskytovatel energie Electric Power Development Co., Ltd. (TYO:9513) („J-Power“) podepsaly memorandum o porozumění (MOP) týkající se dlouhodobých rozsáhlých dodávek udržitelné dřevní biomasy z výrobních závodů společnosti Enviva na jihovýchodě USA do uhelných elektráren společnosti J-Power v Japonsku. Cílem dohody je vypracovat proveditelný plán, do kterého lze investovat a v jehož rámci společnost Enviva vybuduje novou infrastrukturu pro výrobu a dodávky až 5 milionů tun udržitelných dřevěných pelet. Ty ve stávajících uhelných elektrárnách společnosti J-Power trvale nahradí uhlí, čímž významně sníží emise skleníkových plynů těchto elektráren. MOP poskytuje rámec pro posílení role biomasy jako obnovitelného a udržitelného zdroje energie a pomáhá společnosti J-Power splnit cíl iniciativy Blue Mission („modré mise“), kterým je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20211116006425/en/

„Změna klimatu je globální výzvou, která vyžaduje globální řešení. Společnost Enviva má za sebou řadu zkušeností s dodáváním spolehlivých, škálovatelných a udržitelných produktů, které dnes výrobcům a průmyslovým podnikům po celém světě zajišťují značnou a důkladnou dekarbonizaci energie,“ říká Thomas Meth, spoluzakladatel společnosti Enviva a její výkonný viceprezident pro prodej a marketing. „Jsme rádi, že naše partnerství se společností J-Power pomůže této přední japonské energetické společnosti dosáhnout cílů v oblasti ochrany klimatu, a to díky spolehlivé základní energii, která pokrývá výkyvy větrné a solární energie.“

Japonsko, třetí největší světová ekonomika, v dubnu téměř zdvojnásobilo svůj cíl snížit do roku 2030 emise uhlíku o 40 % (v roce 2013 to bylo 26 %) a připojilo se tak k dalším zemím, které se v zájmu urychlení boje proti změně klimatu odklánějí od uhlí a dalších fosilních paliv. Společnost J-Power, která má celkem 8,4 gigawattu kapacity uhelné energie, nedávno představila různé plány, jako například postupné odstavování zastaralých tepelných elektráren a spoluspalování biomasy nebo čpavku, aby se ještě více přizpůsobila vládní politice dekarbonizace.

V rámci dohody strany společně vyhodnotí nejudržitelnější a nákladově nejefektivnější způsoby, jak využít potenciál přeměny uhlí na biomasu, jako je zabezpečení dodávek, jejich příjem v přístavu, logistika a skladování, bezpečnostní opatření nebo ekonomika projektu. Pro tuto investici budou využity stávající uhelné elektrárny společnosti J-Power. Dojde k jejich přestavbě a můžou tak potenciálně vzniknout jak elektrárny specializované na biomasu, tak i elektrárny s kombinovaným spalováním.

Přechod stávajících uhelných elektráren na udržitelné využívání biomasy je jedním z nejrychlejších a nákladově nejefektivnějších způsobů, jak snížit emise skleníkových plynů během životního cyklu elektrárny o více než 80 % a zachovat přitom pracovní místa v celém dodavatelském řetězci. Projekty přeměny uhlí na biomasu umožňují bývalým uhelným elektrárnám pokračovat v nákladově efektivním provozu se stávající infrastrukturou pro zásobování a výrobu i se stávající rozvodnou sítí. Na rozdíl od větrné a solární energie není biomasa závislá na rozšíření sítě.

„Jsme přesvědčeni, že naše partnerství se společností Enviva, která má zkušenosti s udržitelnými a spolehlivými dodávkami biomasy, účinně podpoří úsilí společnosti J-Power o dosažení uhlíkové neutrality. Spojením vysoce účinné technologie využití tuhého paliva společnosti J-Power a globální dodavatelské kapacity společnosti Enviva naplňujeme společenská očekávání ohledně dosažení uhlíkové neutrality, zároveň ale zajišťujeme i stabilní dodávky energie,“ říká Shinsuke Suzuki, výkonný ředitel oddělení tepelné energie a tvorby hodnot ve společnosti J-Power.

Biomasa, kterou Enviva v rámci dohody plánuje dodat, bude certifikována podle současných kritérií udržitelnosti Evropské unie (EU), která nejen udržují, ale i zlepšují dlouhodobé zdraví, růst a kapacitu lesů. Norma EU pro udržitelnost zaručuje, že biomasa pochází pouze z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem, které jsou obnovovány. Zajišťuje také, aby zásoby uhlíku byly stabilní nebo se zvyšovaly a garantuje legalitu těžby. Zabraňuje také získávání biomasy z chráněných přírodních oblastí s ohledem na kvalitu půdy a biologickou rozmanitost.

Začátkem letošního roku společnost Enviva oznámila svůj závazek k nulovému znečištění, v jehož rámci do roku 2030 sníží, eliminuje nebo vykompenzuje všechny své přímé emise. Společnost Enviva se v rámci tohoto ambiciózního plánu na snížení emisí uhlíku z fosilních paliv a zvýšení energetické účinnosti zavazuje zavést vylepšené a inovativní postupy s nižšími emisemi. Toho dosáhne prostřednictvím investic do projektů, které povedou k dalšímu skutečnému a třetí stranou ověřenému čistému snížení emisí uhlíku.

Pro další informace o plánech společnosti Enviva, jak docílit nulové spotřeby do roku 2030, klikněte sem. Další informace o iniciativě Blue Mission 2050 společnosti J-Power najdete zde.

O společnosti Enviva

Společnost Enviva (NYSE:EVA) agreguje dřevní vlákno a tento přírodní zdroj zpracovává do formy dřevěných pelet, které lze přepravovat. Společnost Enviva prodává většinu svých dřevěných pelet prostřednictvím dlouhodobých smluv o odběru „ber nebo plať“ s bonitními zákazníky ve Spojeném království, Evropské unii a Japonsku. Společnost Enviva vlastní a provozuje 10 závodů s celkovou výrobní kapacitou přibližně 6,2 milionu tun ročně ve Virginii, Severní Karolíně, Jižní Karolíně, Georgii, na Floridě a v Mississippi. Kromě toho společnost Enviva vyváží dřevěné pelety ze svých námořních terminálů v přístavu Chesapeake ve Virginii, v přístavu Wilmington v Severní Karolíně, v přístavu Pascagoula v Mississippi a také z námořních terminálech třetích stran v Savannah v Georgii, v Mobile v Alabamě a v Panama City na Floridě.

Pro další informace o společnosti Enviva navštivte naše webové stránky envivabiomass.com. Sledujte společnost Enviva na sociálních sítích @Enviva.

O společnosti Electric Power Development Co., Ltd. (J-Power)

Electric Power Development Co., Ltd. (J-Power) je japonský výrobce a prodejce elektrické energie. Společnost J-Power disponuje 18.250 megawatty (MW) výrobní kapacity v 97 lokalitách v Japonsku. Z tohoto množství představuje podíl vodní energie přibližně 47 % a podíl tepelné energie přibližně 50 %. Společnost J-Power vyvíjí zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako je větrná nebo geotermální energie, a do roku 2025 plánuje zvýšit kapacitu na 1500 MW. V mezinárodním měřítku má společnost J-Power kapacitu výroby elektřiny 6544 MW ve 33 lokalitách, například v Thajsku, Spojených státech a Číně.

Dne 26. února 2021 přestavila společnost J-Power svou „Modrou misi 2050“ (Blue Mission 2050) a svůj cíl snížit do roku 2030 emise uhlíku o 40 % v porovnání s tříletým průměrem skutečných emisí v letech 2017-2019 a do roku 2050 dosáhnout nulových emisí (uhlíkové neutrality). Tento plán zahrnuje přechod od uhlí k bezuhlíkovému vodíku, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, rozvoj jaderné energie jako bezuhlíkového zdroje a rozšíření energetické sítě coby základní infrastruktury Japonska.

Upozornění týkající se výhledových prohlášení

Informace obsažené v tomto dokumentu a ve všech ústních prohlášeních učiněných v souvislosti s ním obsahují „výhledová prohlášení“ ve smyslu § 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění a § 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934 v platném znění. Veškerá prohlášení, kromě prohlášení o současných nebo historických skutečnostech, která jsou zde uvedena a která se týkají budoucích finančních výsledků společnosti Enviva, jakož i její strategie, budoucích operací, finanční situace, odhadovaných příjmů a ztrát, předpokládaných nákladů, vyhlídek, plánů a cílů vedení, jsou prohlášeními zaměřenými na budoucnost. Pokud jsou v tomto dokumentu, a to i v ústních prohlášení učiněných v souvislosti s ním, použita slova „moci“, „mělo by“, „bude“, „může“, „věřit“, „předpokládat“, „zamýšlet“, „odhadovat“, „očekávat“, „projektovat“, zápor těchto výrazů a další podobné výrazy, jsou určena k identifikaci výhledových prohlášení, ačkoli ne všechna výhledová prohlášení taková identifikační slova obsahují. Tato výhledová prohlášení jsou založena na současných očekáváních a předpokladech vedení ohledně budoucích událostí a vycházejí z aktuálně dostupných informací o výsledku a načasování budoucích událostí. S výjimkou případů, kdy to vyžadují příslušné právní předpisy, se společnost Enviva zříká povinnosti revidovat nebo aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, která jsou výslovně uvedena v tomto oddíle, aby odpovídala událostem nebo okolnostem po datu vydání tohoto dokumentu. Společnost Enviva upozorňuje, že tato výhledová prohlášení podléhají rizikům a nejistotám, z nichž většinu lze jen obtížně předvídat a z nichž mnohé jsou mimo kontrolu společnosti Enviva.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211116006425/en/

Kontakty

Enviva Maria Moreno

media@envivabiomass.com

+1-301-657-5560

J-Power

+81-3-3546-2211

Zdroj: Enviva Partners, LP

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-Japonsko-energie-ekologie-Enviva Partners

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.