Společnosti Global Accelerated Ventures, ACTUAL a Bioassets spolupracují s podniky na dosažení úplné dekarbonizace

VYSOCE KVALITNÍ CERTIFIKOVANÉ KREDITY SE PŘIPOJUJÍ K SMYSLUPLNÉMU SNÍŽENÍ EMISÍ PRO PODNIKY, KTERÉ TAK CHTĚJÍ DOSÁHNOUT ČISTÝCH NULOVÝCH EMISÍ

Společnosti Global Accelerated Ventures (GAV) a ACTUAL spolupracují s firmou Bioassets na integraci vysoce kvalitních, prověřených uhlíkových kreditů a řešení transformace v oblasti společenské odpovědnosti (ESG) pro velké podniky rozšířeného o umělou inteligenci. Řešení společnosti Bioassets umožňuje podnikům významně snižovat emise uhlíku v souladu se závazky COP26 o nulových čistých emisích. Společnosti GAV a ACTUAL společně vytvářejí řešení, která se týkají klimatických závazků v rámci pozitivních finančních výnosů a jasných ukazatelů rizik i výkonnosti ESG. Díky své jedinečné pozici a odborným znalostem vytvořily obě společnosti významné partnerství, jehož cílem je dekarbonizace ve velkém měřítku.

Platforma ACTUAL poskytuje první digitální sadu nástrojů svého druhu, která umožňuje organizacím rychle plánovat a přijímat opatření v oblasti dekarbonizace. Odborné znalosti společnosti GAV jsou založeny na transformaci organizací, řízení ochrany přírody a financování rozvoje, zejména na rozvíjejících se trzích. Společně přišly tyto společnosti se zásadním řešením pro moderní podniky, které umožňuje splnit komplexní klimatické cíle. Díky spolupráci se společností Bioassets mohou společnosti GAV a ACTUAL poskytovat podnikům velmi kvalitní uhlíkové kredity a strukturovat je. Tím podnikům pomohou splnit okamžité i strategické manažerské cíle.

"V tomto rychle se měnícím podnikatelském prostředí naše partnerství mobilizuje klíčové dovednosti a prostředky, aby pomohlo podnikům zvolit ucelený přístup k ESG a uhlíku," říká William Byun, senior partner ve společnosti GAV.

Spolupracující společnosti se také nedávno zapojily do komplexního přezkumu všech současných podniků a činností v průmyslových závodech a zemědělských podnicích jednoho z největších konglomerátů přírodních zdrojů v jihovýchodní Asii. Jejich cílem bylo hledat dlouhodobé cesty transformace paradigmatu ve světě, kde emise uhlíku přestavují stále větší problém.

"Společnost Bioassets se dlouhodobě zabývá produkcí vysoce kvalitních certifikovaných kompenzací, které splňují požadavky na adicionalitu a trvalost. Naše kompenzace pomohly významným podnikům, například bankám, pojišťovnám, leteckým společnostem a dalším splnit cíle v oblasti uhlíkových kompenzací."

Partnerství mezi společnostmi GAV, ACTUAL a Bioassets umožňuje všem podnikům smysluplně postupovat v procesu dekarbonizace. Dekarbonizace je jednou z nejnaléhavějších výzev lidstva a pro většinu podniků představuje neuvěřitelně složitý úkol s mnoha proměnnými. Podniky potřebují jediného partnera, který dokáže předložit integrovaný plán, co není vázaný na konkrétní řešení. Společnosti GAV a ACTUAL nabízejí tvorbu dekarbonizačních plánů, řízení změn, organizační transformaci a kompletní sadu softwarových nástrojů ESG, které podnikům pomohou rychle začít, získat dynamiku a na desítky let trvající cestě ke snižování emisí v reálném světě neustále postupovat vpřed. Partnerství v oblasti bioakcií umožňuje velmi kvalitní kompenzaci zbývajících emisí v případech, kdy snížení emisí ještě není možné z důvodu technologických nebo jiných omezení.

"Software společnosti ACTUAL umožnil rychlý rozjezd globálních projektů v národním měřítku a vůbec poprvé umožnil organizacím rychle a ve velkém měřítku plánovat scénáře a vizualizovat další chystané kroky s pozitivním dopadem. Pro splnění ambiciózních závazků týkajících se nulových emisí, které byly oznámeny na konferenci COP26, je zásadní organizační transformace. Jsme hrdí na to, že můžeme být partnerem společností Bioassets a GAV a pomoci podnikům tyto ambice naplnit," říká Karthik Balakrishnan, Ph.D., spoluzakladatel a prezident společnosti ACTUAL.

Partnerství bylo oficiálně zahájeno a podniky, které mají zájem o spolupráci, mohou pro další informace kontaktovat prezidenta a spoluzakladatele společnosti ACTUAL Karthika Balakrishnana.

Kontakt pro média:

Karthik Balakrishnan

k@actualhq.com

Bioassets

Společnost Bioassets byla založena v roce 2000 a je jedním z předních brazilských sociálních podniků zabývajících se tvorbou uhlíkových kreditů prostřednictvím projektů v oblasti ochrany lesů a obnovitelných zdrojů energie. Stala se také průkopníkem prvních brazilských kreditů REDD+ v Amazonii.

https://bioassets.com.br/

Global Accelerated Ventures (GAV)

Společnost GAV spolupracuje s předními světovými výzkumnými univerzitami s cílem urychlit pokrok ve výzkumu a vývoji v oblasti udržitelnosti a ochrany přírody a jeho komercionalizaci. Jejím cílem je také podílet se na řízení organizačních změn souvisejících s přijetím těchto technologií.

https://gaventures.co/

ACTUAL

Platforma společnosti ACTUAL umožňuje lídrům v širokém spektru oborů pracovat prostřednictvím první sady digitálních nástrojů svého druhu na dosažení cílů v oblasti ESG a nastavit cestu ke skutečným změnám.

https://www.actualhq.com/

Klíčová slova Británie-hospodářství-ekologie-firmy-Actual Systems Inc.

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.