Občané centrálního ostravského obvodu rozhodli o vítězných projektech druhého ročníku participativního rozpočtu

Náš obvod - konečné výsledky - 31.10.2021

Náš obvod - konečné výsledky - 31.10.2021

Relax zóna v Komenského sadech Free time zóna na Ostrčilce pro všechny děti Houpačka pro hendikepované

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz v příštím roce vybuduje Relax zónu v Komenského sadech, Free Time zónu před ZŠ Ostrčilova i houpačku pro hendikepované! Rozhodli o tom samotní občané v hlasování již 2. ročníku participativního rozpočtu Náš obvod. Takřka 1650 lidí rozdělilo přes 4000 hlasů mezi osm projektů a toto jsou výsledky...

V hlasování veřejnosti zvítězil projekt Relax zóna v Komenského sadech s 668 hlasy, v těsném závěsu následován projektem Free Time zóna na Ostrčilce pro všechny děti s 566 hlasy a bronz si odnáší Houpačka pro hendikepované s 493 hlasy. „Na realizaci těchto projektů máme vyčleněn milion korun a předpokládané náklady všech tří vítězných projektů jsou dohromady 802 tis. Kč, zůstává tedy k dispozici částka zhruba 198 tisíc na realizaci ještě jednoho projektu. Čtvrté místo však obsadilo se 423 hlasy discgolfové hřiště na ulici Hornopolní, jehož předpokládané náklady jsou 400 tis. Kč. Řešíme proto nyní s navrhovatelem další možnosti, jak s tímto projektem naložit. Zda je možné ho upravit, dofinancovat ze strany městského obvodu, nebo bude lepší přepustit místo dalšímu projektu v pořadí,“ vysvětluje Rostislav Řeha, místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s tím, že o výsledcích jednání bude vedení obvodu veřejnost v nejbližší době informovat.

Na dalších místech se projekty umístily takto:

5. místo Herní prvky v Husově sadu

6. místo Pingpongové stoly s veřejným grilovištěm u ulice Lechowiczova

7. místo Generační houpačky

8. místo Veřejné piano

Z hlasování je mimo jiné patrné i to, že lidé se o participativním rozpočtu dozvídali nejčastěji z facebookových stránek nebo od svých známých, část pak také z webových stránek, zpravodaje městského obvodu nebo Mobilního rozhlasu. Zajímavostí je i to, že do hlasování se zapojilo o polovinu více žen než mužů.

Druhý ročník participativního rozpočtu vyhlásil centrální městský obvod na jaře letošního roku, do 16. července pak podali občané celkem 14 různorodých a velmi kvalitních projektů, z toho 12 splnilo veškeré formální náležitosti. Do finální fáze se po hodnocení realizovatelnosti projektů, které prováděli odborníci z řad jednotlivých odborů městského úřadu, ale i externích spolupracovníků, zástupců MAPPA, Technických služeb MOaP i města Ostravy, projektantů, architektů a dalších, dostalo nakonec osm projektů.

Pokud vás zajímají statistiky a zajímavosti z hlasování, včetně dalších podrobností k realizaci vítězných projektů, sledujte FB stránku @Náš obvod – participativní rozpočet Moravské Ostravy a Přívozu.

Děkujeme nejen autorům projektů, ale také všem, kteří udělili svůj hlas a tím o výsledcích rozhodli.

Představujeme vítězné projekty:

1. místo Relax zóna v Komenského sadech

Autorka se při návrhu relax zóny s houpacími sítěmi pro odpočinek nechala inspirovat Kouparkem v Radvanicích, kde se tyto relaxační prvky nacházejí. Houpací síť je místem, které mohou využít všichni návštěvnici parku. Dle autorky je tento návrh projektu v souladu s koncepcí parku, protože tento prvek je určen k relaxaci, a to je jedním z důvodu, proč lidé do parku chodí. Navrhuje umístění 4 sítí v lokalitě workoutového hřiště. Dalším prvkem, který by byl v rámci projektu do Komenského sadu umístěn, je mlžící brána v obdobné lokalitě. Předpokládané náklady: 222.000 Kč

2. místo Free time zóna na Ostrčilce pro všechny děti

Na Základní a mateřské škole Ostrčilova by mohly vzniknout reprezentativní prostory ke smysluplnému, tvořivému a bezpečnému pobytu v centru města. Nyní je prostor před školou šedivý, neosobní a zcela nevyužitý. Pokud by se však rekonstruovaly lavičky, které již jsou před školou, pokud by se pořídilo několik dalších laviček k sezení a nových odpadkových košů, rekonstruovaly se stávající betonové květináče (obložení dřevem) a osadily bezúdržbovými záhony, zasely se nové odolné travnaté směsi spolu s nášlapy, případně se celkově změnil povrch, mohlo by toto místo sloužit nejen k relaxaci a reprezentaci, ale také jako místo k aktivnímu odpočinku a hrám. A to pro všechny, kteří sem zavítají. Na betonové plochy před školou je možné nechat namalovat veselé prvky podněcující k pohybu, hře a rozvoji motoriky nebo smyslových a rozumových dovedností. Předpokládané náklady: 400.000 Kč

3. Houpačka pro hendikepované

V centru Ostravy jsou značně omezené možnosti volnočasového vyžití pro děti na vozíku. V rámci tohoto projektu je navrženo umístění houpačky pro hendikepované do veřejného prostoru, díky čemuž se budou moci pohybově omezené děti cítit součástí hřiště a přiblíží se tak ostatním dětem. Konkrétním umístěním houpačky je již stávající dětské hřiště Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové tak, aby se zde i hedikepované děti cítily dobře a byly v blízkosti ostatních dětí. Obdobný projekt byl již zrealizován v rámci participativního rozpočtu ve městě Znojmě. Předpokládané náklady: 180 000 Kč

Ing. Bc. Hana Lajčíková

Vedoucí oddělení starosty

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6,729 29 Ostrava

E hlajcikova@moap.ostrava.cz

W www.moap.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-správa-rozpočet-Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Oblast
Moravskoslezský (ov)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.