Vyšla knižní publikace Fotografie nového milénia

Od technických mutací k poetice autorské tvorby, Marian Beneš, Miroslav Vojtěchovský

Od technických mutací k poetice autorské tvorby, Marian Beneš, Miroslav Vojtěchovský

Vyšla kniha s názvem "Fotografie nového milénia" a s podtitulem "Od technických mutací k poetice autorské tvorby". Přes tvůrčí práci a teoretickou reflexi zkoumá vliv nových technologií na tradici fotografického oboru i na nastupující generaci mladých autorů.

Publikace obsahuje mimo jiné nejúplnější sebraný soubor statí prof. Miroslava Vojtěchovského věnujících se komunikaci a myšlení obrazem a texty o scénologii obrazu i práci s barvou v digitálním prostředí dr. Mariana Beneše. Prostřednictvím ukázek prací pedagogů, studentů a absolventů ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie FUD UJEP naznačuje možné způsoby vývoje soudobé vizuální tvorby.

Publikaci sestavil a vydal Marian Beneš jako poděkování a poctu pedagogické a tvůrčí práci prof. Miroslava Vojtěchovského, předního českého fotografa, pedagoga, teoretika a kurátora, se kterým více než 15 let pedagogicky i profesně spolupracoval (v období 2005-2020).

Knihu lze zakoupit na webu https://www.knihafotografie.cz/. K dispozici jsou také sběratelské tisky.

.

Klíčová slova ČR-literatura-výtvarné-trh-fotografie-Vojtěchovská

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.