Přechod na udržitelnou mobilitu v Praze si do roku 2030 vyžádá dalších 374 milionů EUR, aby mohlo být dosaženo cílů Zelené dohody

Města jako Praha, která nyní investují do udržitelné městské mobility, mají do roku 2030 potenciál vytvořit přínos až 773 milionů EUR netto, uvádí nová studie EIT Urban Mobility [1]. Na celoevropské úrovni by města, která přecházejí na udržitelnou městskou mobilitu, mohla vygenerovat přínos ve výši až 128 EUR netto na občana za rok.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20211111005632/cs/

Od letošního roku do roku 2030 si město Praha vyžádá dodatečné investice do politik udržitelné mobility ve výši 374 milionů EUR (ve srovnání s běžným provozem).

Implementace těchto politik by vytvořila přínos ve výši 773 milionů EUR netto, z toho 438 milionů EUR za ušetřené náklady na zdraví a úmrtí v důsledku prevence znečištění [2]. Zpráva doporučuje nákladově nejefektivnější kombinace politik v závislosti na velikosti měst a geografické poloze, které lze interaktivně prozkoumat na webových stránkách EIT Urban Mobility [3].

https://public.tableau.com/views/CostsandBenefitsoftheUrbanMobilityTransitioninEurope/HOME?:language=en-US&:display_count=n&:origin=viz_share_link

Města jako Praha mohou zavést řadu konkrétních opatření za účelem efektivního plnění cílů Zelené dohody EU o snížení emisí CO2 [4]. Nejlepšími pákami pro Prahu jsou sdílená mobilita a politika pro řízení poptávky či inovativní služby a cenová schémata.

Politiky se zaměřují na pobídky k nabízení mobility jako služby, zlepšení sdílení vozidel a dodání ve městech nebo zavádění sdílených autonomních vozidel. Zabývají se také dopravou reagující na poptávku, zpoplatnění ucpání provozu a znečištění a inteligentního zpoplatnění parkování.

Naopak zaměření na dopravní infrastrukturu je nejdražším řešením, pokud jde o plnění cílů ohledně snížení CO2, zejména kvůli velkým investicím potřebným ke zlepšení městské vlakové a autobusové sítě.

Politiky udržitelné městské mobility by nejenže nasměrovaly města jako Praha ke splnění cílů v oblasti snižování CO2, ale také by přímo zlepšily kvalitu života v urbánních zónách: jejich implementace do roku 2030 sníží úmrtnost související s mobilitou z 2 na 0,98 na 100.000 obyvatel, sníží počet vlastněných vozidel z 547 na 379 vozidel na 1000 obyvatel a zvýší využívání sdílených a aktivních režimů o 32 %.

Na úrovni EU potřebují města v závislosti na rozsahu a typu politik mobility zavedených do roku 2030 dodatečné investice ve výši 86 miliard EUR do udržitelné městské mobility. Jejich přechod může vygenerovat přínos až 177 miliard EUR netto. Z tohoto přínosu netto mají města potenciál vygenerovat 79 miliard EUR za ušetřené náklady na zdravotní péči a úmrtí v souvislosti s prevencí znečištění. Do roku 2050 může každé euro investované do přechodu na udržitelnou městskou mobilitu znamenat přínos ve výši 2,32 až 5,66 EUR (3,90 EUR z příjmů a 1,76 EUR z externalit).

Zpráva bude oficiálně prezentována na světovém kongresu Tomorrow.Mobility World Congress, který se koná v Barceloně od 16. listopadu do 18. listopadu. Dopravní experti TRT Trasporti e territorio [5] provedli analýzu pomocí modelování založeného na cílech stanovených v Zelené dohodě a balíčcích politik „Fit for 55“. Rozsah analýzy se zaměřuje na města EU-27 s více než 50.000 obyvateli.

[1] Zpráva je dostupná zde: https://www.eiturbanmobility.eu/wp-content/uploads/2021/10/Final-report_Long-version.pdf

[2] Takzvané externality, které se vztahují k ušetřeným nákladům pocházejícím z úrazů a nemocí způsobených znečištěním ovzduší a hlukem, kterým bylo zabráněno, a také z nevypuštěných skleníkových plynů.

[3] https://public.tableau.com/views/CostsandBenefitsoftheUrbanMobilityTransitioninEurope/HOME?:language=en-US&:display_count=n&:origin=viz_share_link

[4] Zelená dohoda předpokládá snížení emisí skleníkových plynů z odvětví dopravy v roce 2050 o 90 % ve srovnání s úrovněmi v roce 1990.

[5] Doprava a území: http://www.trt.it/

O EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility, iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie, si klade za cíl urychlit řešení a přechod na uživatelsky orientovaný, integrovaný a skutečně multimodální dopravní systém. Jako přední evropská inovační komunita pro městskou mobilitu se EIT Urban Mobility snaží předcházet fragmentaci tím, že usnadňuje spolupráci mezi městy, průmyslem, akademickou obcí, výzkumem a inovacemi při řešení nejnaléhavějších problémů měst v oblasti mobility. S využitím měst jako živých laboratoří budou její průmysloví, výzkumní a univerzitní partneři demonstrovat, jak mohou nové technologie fungovat při řešení skutečných problémů ve skutečných městech tím, že přepravují lidi, zboží a odpad chytřejšími způsoby.

Pro více informací navštivte www.eiturbanmobility.

eu

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211111005632/cs/

Kontaktní údaje pro média:

Yoann Le Petit, ředitel rozvoje podnikání

E: yoann.lepetit@eiturbanmobility.eu

T: +49 176 63615408

Zdroj: EIT Urban Mobility

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova ČR-EU-správa-ekologie-doprava-EIT Urban Mobility

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.