Jídelní plán spouští nový web o remisi diabetu

Při příležitosti Světového dne diabetu spouští Jídelní plán webové stránky věnované remisi diabetu 2. typu a prediabetu. Web www.remisediabetu.cz je určený pro širokou laickou veřejnost.

Dá se cukrovka 2. typu léčit? Nebo jsou diabetici odsouzeni jen k postupnému zvyšování léků nebo aplikaci inzulinu? Cukrovku nelze zcela vyléčit, ale lze dosáhnout jejího ústupu, tak zvané remise. Jedním z nejefektivnějších způsobů je změna stravy a snížení hmotnosti. Mezi klinicky ověřené metody dosažení remise patří výrazné omezení sacharidů ve stravě, vhodně sestavená nízkokalorická dieta nebo bariatrie.

"Bariatrická operace je bohužel nevratným zákrokem a ne každý ji může, nebo chce podstoupit. Naopak trvalá změna stravovacích návyků je v rukou každého z nás," upozorňuje zakladatelka Jídelního plánu Helena Těšitelová.

Web Remise diabetu předkládá podrobné informace, jakým způsobem lze ústupu diabetu dosáhnout i bez operace. Zaměřuje se na konkrétní ověřené způsoby úpravy stravy a věnuje se také roli pohybu, spánku a stresu. "Ústup diabetu 2. typu nelze zaručit, ale už jen porozumění principům remise a samotná snaha o její dosažení mohou zásadně zlepšit kvalitu života i výsledky léčby," shrnuje přínos Jan Vyjídák, odborný poradce ve zdravotnictví.

Na projektu se podílí internistka a diabetoložka MUDr. Hana Krejčí Ph.D., odborný poradce ve zdravotnictví Mgr. Jan Vyjídák, LL.M. MSc. a nutriční terapeutka Mgr. Adéla Kábelová ve spolupráci s první webovou aplikací pro podporu remise Jídelníplán.cz.

Kontakt:

Dáša Hladná

Jídelní plán, Marketing

dasa.hladna@jidelniplan.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-potraviny-internet-cukrovka-firmy-Jídelní plán-VX Systems

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Potraviny, gastronomie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.