Dnes vzdělává své zaměstnance online více než 80 procent firem

Pandemie covid-19 a související opatření značně ovlivnily firemní vzdělávání. Z výzkumu společnosti Knowspread vyplývá, že více jak polovina dotazovaných firem přenesla svá školení do online podoby a bude v tom nadále pokračovat i přes návrat do kanceláří.

"V současnosti tak vzdělává online více než 80 procent dotázaných firem, tj. včetně těch, které využívaly online vzdělávání již před pandemií,“ říká David Vrabec ze společnosti Knowspread.com.

Více než polovina dotázaných firem hodnotí online školení jako stejně i více efektivní v porovnání s osobním školením. Většina respondentů uvedla jako největší přínos online školení v úspoře času (77 procent). Následuje menší organizační zátěž s nastavením školení (61 procent).

U většiny respondentů se pohled zaměstnanců na e-learning zlepšil a nyní jej tak preferuje více než 57 procent.

Zásadní je tak fakt, že posun do elektronické podoby školení a vzdělávání je vnímán jako pozitivní trend, a to jak z pohledu zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů.

ikona Výsledky průzkumu Jak ovlivnil covid-19 firemní vzdělávání

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-vzdělání-hospodářství-firmy-Knowspread

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.