Women’s Entrepreneurship Accelerator oznamuje partnerství se zeměmi Commonwealthu, jehož cílem je podpořit změny pro podnikatelky v 54 zemích světa

Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay Inc. (Grafika: WEA)

Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay Inc. (Grafika: WEA)

Freda Miriklis, předsedkyně CBWN

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA), strategické partnerství pěti agentur OSN a společnosti Mary Kay Inc., dnes spojilo své síly s organizací Commonwealth Businesswomen's Network (CBWN) s cílem posílit a podpořit podnikatelky, které čelí nedostatečné pozornosti v 54 zemích Commonwealthu.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20211027005291/en/

Cílem WEA je maximalizovat pozitivní dopad podnikání žen na ekonomický rozvoj při dosahování cílů udržitelného rozvoje vytvořením příznivého prostředí pro podnikatelky, které podporuje růst, udržitelnost a odolnost. V červnu 2021 se WEA připojila k Fóru o generační rovnosti v Paříži a zavázala se, že do roku 2030 posílí postavení pěti milionů žen na celém světě s cílem urychlit pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů.

WEA nedávno oznámila spuštění řady významných iniciativ a znalostních produktů, které jsou zaměřeny na rovnoprávnost žen a mužů a které jsou společným výsledkem spolupráce Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodního obchodního centra (ITC), iniciativy UN Global Compact (UNGC), Rozvojového programu OSN (UNDP) a iniciativy UN Women. K jejich vytvoření přispěla strategická podpora a finance společnosti Mary Kay. Činnost WEA v oblasti těchto iniciativ zahrnuje nástroje pro budování digitálních kapacit a školení, výzkum v oblasti podnikání a propagaci a školení v oblasti zadávání zakázek s ohledem na rovnost žen a mužů.

CBWN spolupracuje s ženami v podnikání tím, že propojuje vlády a soukromý sektor s cílem podpořit, umožnit a upevnit ekonomické postavení žen ve vedoucích úlohách. Projekt Commonwealth Women's Entrepreneurship Accelerator (CWEA), který vznikl v květnu 2021, je strategickým partnerstvím CBWN, Global Entrepreneurship Network UK (GEN UK) a konzultační společnosti Oxentia. Jde o přímou reakci na tři události: na dohodu všech hlav vlád zemí Commonwealthu v Londýně v roce 2018 s cílem „usilovat o zvýšení počtu a podpory úspěšnosti podniků ve vlastnictví žen, odbourávat genderové bariéry ve všech odvětvích a zvyšovat příležitosti pro ženy v mezinárodním obchodě“; na uznání skupiny G20 v roce 2020, že „čelíme promarněné příležitosti v podobě rozdílů, které vyžadují okamžitá opatření, a sice zastoupení žen v rozvíjejících se oborech“ a na Globální akcelerační plán OSN na podporu rovnosti žen a mužů do roku 2026 a jeho akční koalice pro hospodářskou spravedlnost, práva, technologie a inovace, které byly spuštěny v roce 2021.

Nové partnerství s CBWN na podporu CWEA dále upevňuje geografický rozsah činnosti WEA v 54 členských zemích Commonwealthu v Africe, Asii, Americe, Evropě a Tichomoří, přičemž 32 zemí spadá pod označení „malé státy“. Malé státy jsou obzvláště zranitelné vůči změně klimatu a rozvojovým výzvám, včetně genderových nerovností.

Kromě rozšiřování základních oblastí činnosti WEA a CBWN se partnerství významně zaměří také na politiku a prosazování systémových změn se zapojením členských států Commonwealthu a s využitím sítí organizací a klíčových zúčastněných stran na podporu žen v podnikání nebo začínajících podnikatelek v rámci všech zemí Commonwealthu.

„Víme, že partnerství s více zainteresovanými stranami a kolektivní zapojení je klíčové pro prosazení změn, které podnikatelky potřebují v různých odvětvích na celém světě,“ uvedla Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay Inc. „Ve WEA jsou nadšeni, že mohou spojit své síly s Commonwealth Businesswomen‘s Network a Commonwealth Women‘s Entrepreneurship Accelerator. Naše spolupráce se zaměří na zvýšení, posílení a urychlení dopadu změn, které prosazujeme. Společně jsme silnější a já se těším na naši společnou cestu za cíli udržitelného rozvoje.“

„Organizace Commonwealth Businesswomen’s Network je potěšena, že může být partnerem Women’s Entrepreneurship Accelerator v této přelomové iniciativě s cílem uvolnit a rozvinout sílu a potenciál více žen z různých prostředí,“ uvedla Freda Miriklisová, předsedkyně Commonwealth Businesswomen’s Network. „Díky tomuto partnerství budeme moci rychleji využít naše společné prostředky - pro ženy, jejich komunity a každou dívku, která se jejich příběhy může inspirovat.“

Další informace o Women’s Entrepreneurship Accelerator najdete na webu we-accelerate.com.

O iniciativě Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) je iniciativa mnoha subjektů angažujících se v oblasti podnikání žen, která sdružuje pět agentur OSN, Mezinárodní organizaci práce (ILO), Mezinárodní obchodní centrum (ITC), UN Global Compact (UNGC), Rozvojový program OSN (UNDP), UN Women a společnost Mary Kay Inc. s cílem posílit do roku 2030 postavení 5 milionů podnikatelek.

Konečným cílem iniciativy je maximalizovat pozitivní dopad podnikání žen na ekonomický rozvoj při dosahování cílů udržitelného rozvoje vytvořením příznivého prostředí pro podnikatelky na celém světě. Iniciativa je příkladem síly společného partnerství, které umožňuje změnit svět podnikání a naplno využít potenciál podnikatelek.

Více informací najdete na webu we-accelerate. Sledujte nás: Twitter(@We_Accelerator), Instagram(@we_accelerator), Facebook(@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn(@womensentrepreneurshipaccelerator)

O Commonwealth Businesswomen’s Network

Commonwealth Businesswomen’s Network (CBWN) spolupracuje s ženami v podnikání tím, že propojuje vlády a soukromý sektor s cílem podpořit, umožnit a upevnit ekonomické postavení žen. Toho dosahuje prostřednictvím aktivit, iniciativ, produktů a služeb zaměřených na obchod, talent a vzdělávání. Jedná se o jedinou akreditovanou organizaci zaměřenou na posílení ekonomického postavení žen, kterou přímo uznává 54 vlád na šesti kontinentech. Další informace najdete na www.cbwn.org.

O iniciativě Commonwealth Women’s Entrepreneurship Accelerator

Commonwealth Women‘s Entrepreneurship Accelerator je strategické partnerství více aktérů v oblasti podnikání žen, které vzniklo jako výsledek prvního summitu Commonwealth Women‘s Entrepreneurship Summit (CWES) v květnu 2021, což byla první globální akce zaměřená na ženy v rozvíjejících se technologických odvětvích. Summit CWES uspořádala Commonwealth Businesswomen’s Network, Global Entrepreneurship Network, vláda Spojeného království (síť Women in Innovation zapojená do programu Innovation UK) a největší africká síť podnikatelek (AWEP: African Women’s Entrepreneurship Program). Commonwealth Women’s Entrepreneurship Accelerator je partnerstvím mezi Commonwealth Businesswomen‘s Network, Global Entrepreneurship Network-UK a konzultační společností Oxentia. Další informace najdete na www.thecwea.org.

O společnosti Mary Kay

Mary Kay Ashová světu ukázala, že svět byznysu zdaleka nepatří jen mužům a před více než 58 lety založila svou vlastní kosmetickou společnost. Měla přitom tři cíle: nabídnout ženám více pracovních příležitostí, vyrábět neodolatelné produkty a udělat svět lepším místem. Její sen se postupem času proměnil v multimiliardovou společnost s miliony nezávislých prodejců v téměř 40 zemích. Společnost Mary Kay investuje do vědy, která za krásou stojí a vyrábí špičkové přípravky pro péči o pleť, kosmetiku, doplňky stravy či parfémy. Snaží se také posilovat postavení žen a jejich rodin prostřednictvím partnerství s organizacemi z celého světa, zaměřuje se na podporu výzkumu rakoviny, ochranu obětí domácího násilí, zkrášlování našich komunit a motivuje děti, aby šly za svými sny. S každou další vyrobenou rtěnkou je tato společnost o krok blíže naplnění vizí Mary Kay Ashové. Více informací najdete na marykayglobal.com

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com https://www.businesswire.com/news/home/20211027005291/en/

Kontakty:

Mary Kay Inc. Oddělení pro styk s veřejností marykay.com/newsroom (+1) 972.687.5332 nebo media@mkcorp.com

Zdroj: Women’s Entrepreneurship Accelerator

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-hospodářství-ženy-Women’s Entrepreneurship Accelerator

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.