Semínko míru zaseto na jižní Moravě – iniciativa Peace education HWPL zapouští kořeny

Dne 16. října se konal seminář o iniciativě Peace education, kterou pořádal tým mírového vzdělávání HWPL (Heavenly Culture World Peace Restoration of Light). Zcela nový a netradiční přístup k charakterovému vzdělávání se zabýval otázkami týkajícími se míru, jak napovídá jeho název. Ačkoli to může být pro mnohé nejednoznačný pojem, cílem mírového vzdělávání je vést jednotlivce, rodiny, školy, společnosti i státy k řešení konfliktů mezi sebou.

Toho je dosaženo prostřednictvím dvanácti lekcí, které postupně provázejí studenty hodnotami a pomáhají rozvíjet osobnost jednotlivce, přičemž hlavním cílem je naučit studenty lepší komunikaci, spolupráci a také zvýšit schopnost porozumět těm, kteří mají opačné názory, a to vše proto, aby se stali zodpovědnými členy společnosti.

Seminář se konal v jihomoravských Ivančicích a zúčastnilo se ho šest pedagogů z oblasti mimoškolní výchovy, převážně ze Střediska volného času z okolí Ivančic, a také ze školní družiny ze Žebráku u Berouna. Program vedl zkušený pětičlenný tým Peace education, který se střídal ve vedení jednotlivých lekcí, aktivit a diskusí s účastníky.

Akce byla zahájena aktivitou na téma „konflikt“, která se zabývala body týkajícími se různých typů konfliktů, způsobů jejich vzniku a řešení. Výsledkem živé diskuse a sdílení mezi účastníky na témata vděčnosti, ohleduplnosti, oběti, odpuštění, úcty, ochrany dědictví, postoje respektu k právu a další, byla přínosná vzdělávací zkušenost.

Na závěr proběhla aktivita zaměřená na tvorbu učebních plánů a účastníci byli provedeni jednotlivými kroky při zavádění lekcí do svých tříd, stejně jako aktivitami, které pomohou mladým studentům pochopit nové pojmy.

Zde jsou některé reakce:

„Kdyby se tato výuka uplatnila ve školách, jak by pak vypadala?"

Odpověď: „Všichni by se do školy těšili, děti by tam chodily rády, nebyla by tam šikana. Změnila by se práce pedagogů, jejich motivace, tím i motivace dětí a i celá výuka.“

„Co vás na tomto školení nejvíce oslovilo?"

Odpověď: „Téma vděčnosti, snažím se děkovat za všechno, za místo, kde jsem se svou rodinou, snažím se projevovat vděčnost, protože to je základ všeho. Být si vědom toho, co člověk má. Největší trauma je u dětí, protože o nedostatku nevědí. Nedokážou si představit, že by byly něčím jiným, než jsou. Je pak na vychovateli a rodičích, aby to dětem předali."

Tým Peace education

Kontakt:

czech@hwpl.kr

hwpl.kr

Klíčová slova ČR-vzdělání-Peace education-HWPL

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.