Společnost Discovery Life Sciences rozšiřuje vedení na podporu rychlého globálního růstu a získávání talentů

Katelyn Hokenberg, ředitelka lidských zdrojů pro Discovery Life Sciences

Katelyn Hokenberg, ředitelka lidských zdrojů pro Discovery Life Sciences

Snahu firmy o nábor největších talentů, rozšíření globálních programů organizačního rozvoje a posilování rozmanitosti a inkluze na pracovišti povede dynamická personální ředitelka

Společnost Discovery Life Sciences™ (Discovery), která je specialistou na biologické vzorky a biomarkery, ve čtvrtek oznámila rozšíření svých výkonných kapacit a strategických plánů na podporu svého fondu provozních talentů v důsledku soustavně rostoucí světové poptávky po produktech a službách společnosti. Společnost s ohledem na rozrůstající se počet globálních zaměstnanců také posiluje svůj závazek k vyšší diverzitě.

Katelyn Petti Hokenbergová nedávno nastoupila do společnosti Discovery na pozici personální ředitelky a stojí zde v čele další kýžené expanze, jejíž součástí je globální nábor a zaměstnávání těch nejtalentovanějších pracovníků. Její snahou je umožnit všem zaměstnancům dosáhnout úspěchu, a to zavedením komplexních programů zaměřených na vzdělávání, rozvoj a zapojení zaměstnanců při současném posilování stávajících zásad společnosti v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze.

„Posílení postavení zaměstnanců a zvýšení jejich spokojenosti jsou nezbytné pro vybudování týmu, bude efektivně spolupracovat na společném cíli, jímž je urychlené zavádění léčebných postupů u pacientů ze strany našich zákazníků," uvedla Hokenbergová. „Růst a úspěchy společnosti Discovery jsou inspirací a je mi ctí, že mám příležitost stát se součástí společnosti."

Hokenbergová přináší do společnosti Discovery více než dvě desetiletí zkušeností s progresivním personálním vedením. Na předchozím místě vedla globální organizační rozvoj ve společnosti Merz Aesthetics, kde v rámci své práce zajistila dosažení oceňované firemní kultury a růstu celé organizace. Stojí také za zahájením činnosti zaměstnaneckých skupin orientovaných na vůdčí schopnosti žen, diverzitu a globální inkluzi a firemní společenskou odpovědnost.

„Ve společnosti Discovery máme mimořádně nadaný tým. Potvrzují to naši zákazníci prostřednictvím své rostoucí poptávky po našich lidech na podporu jejich výzkumných a vývojových programů nových diagnostických a léčebných možností," řekl Glenn Bilawsky, generální ředitel společnosti Discovery. „Katelyn prostřednictví realizace naší personální strategie zajistí, že budeme nadále budovat prostředí založené na inkluzi, spolupráci a učení. Naši zaměstnanci si zaslouží, aby firma důsledně rozvíjela jejich technické znalosti a vůdčí dovednosti, a pomohla jim tak dosahovat profesních cílů ve vstřícném, produktivním a bezpečném prostředí. Jsme pevně přesvědčeni, že naši lidé jsou zdrojem naší odlišnosti a jsou nezbytní pro náš razantní růst a úspěch.

O společnostech Discovery Life Sciences a HudsonAlpha Discovery

Společnost Discovery Life Sciences je specialistou na biologické vzorky a biomarkery a spojuje největší komerční zásoby biologických vzorků na světě a síť pro jejich získávání s předními laboratořemi poskytujícími služby v oblasti biomarkerů s cílem urychlit nové léčebné programy s podporou biomarkerů a doprovodných diagnostických programů pro léčbu rakoviny, infekčních onemocnění a dalších vzácných zdravotních problémů. Jsme předním poskytovatelem vysoce charakterizovaných lidských buněčných výchozích materiálů a odborných komplexních analytických služeb pro rozvoj výzkumu, vývoje a výrobních programů buněčné a genové terapie.

HudsonAlpha Discovery® je sekvenanční a bioinformatická divize společnosti Discovery provozující celosvětově uznávanou servisní laboratoř, která využívá nejmodernější technologie v oblasti genomiky ke komplexní podpoře translačního a klinického výzkumu.

Díky špičkovým vědeckým znalostem a inovativnímu využití současných technologií tým společnosti Discovery úzce spolupracuje se zákazníky s cílem rychleji překonávat překážky a získávat výsledky pro rozhodování o zásadních otázkách výzkumu a vývoje nejrychleji na trhu. Věda k vašim službám! Pro další informace navštivte stránky dls.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1666334/DLS_Headshots_58.jpg

KONTAKT: Brian Bennett, discovery.communications@dls.com

Klíčová slova USA-věda-personální-Discovery Life Sciences

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.