Společnost JA Solar byla opět oceněna jako 100% solventní v průzkumu solventnosti výrobců fotovoltaických modulů BloombergNEF 2021

Nedávno byly zveřejněny výsledky průzkumu solventnosti výrobců fotovoltaických modulů BloombergNEF (BNEF) 2021, které opět ukázaly, že společnost JA Solar patří mezi nejlepší výrobce fotovoltaických modulů, pokud jde o finanční stabilitu a reputaci, a její solventnost byla oceněna indexem 100% doporučení BNEF.

BNEF hodnotí solventnost výrobců modulů na základě analýzy dosavadních výsledků, finanční stability a technologií modulů po celosvětovém průzkumu prováděném napříč bankami, fondy, dodavateli solární techniky, nezávislými výrobci energie a technickými poradci.

Podle údajů BNEF o globálních projektech financovaných termínovanými úvěry tvoří od srpna 2019 dodávky modulů společnosti JA Solar nejvyšší podíl, což ukazuje, že celý trh s fotovoltaickými elektrárnami oceňuje vynikající solventnost společnosti JA Solar.

Výsledky průzkumu zahrnují také údaje z testů modulů, které poskytla nezávislá testovací laboratoř PV Evolution Labs (PVEL) a autorizovaná testovací agentura Renewable Energy Test Center (RETC) ze Spojených států.

Podle zprávy PVEL 2021 PV Module Reliability Scorecard byla společnost JA Solar již pošesté oceněna jako „Top Performer". Zpráva 2021 Scorecard je podrobným souhrnem výsledků testů trvajících 18 měsíců. Program kvalifikace výrobků (PQP) fotovoltaických modulů zahrnuje testy a analýzy tepelného cyklování (TC600), vlhkého tepla (DH2000), degradace vyvolané potenciálem (PID192), degradace vyvolané světlem (LID), degradace vyvolané světlem a zvýšenou teplotou (LeTID) a další. Ve srovnání s většinou standardizovaných testů je PQP přísnější jak z hlediska podmínek, tak z hlediska posloupností, a proto jsou získané výsledky podrobnější a významnější pro scénáře praktického použití modulů. Označení „Top Performer" od laboratoře PVEL je cenným uznáním kvality a vynikajícího výkonu fotovoltaických produktů společnosti JA Solar.

Ve zprávě 2021 PV Module Index Report (PVMI) agentury RETC byla společnost JA Solar oceněna jako „Overall High Achiever" díky vynikajícím výsledkům svých modulů v oblasti kvality, spolehlivosti a výkonu. Zpráva PVMI 2021 shrnuje výsledky více než 12 měsíců trvajících testů, mimo jiné testů vlhkého tepla (DH2000), dynamického mechanického zatížení (DML), účinnosti solárních modulů, poměru PTC k STC, testu souborů PAN, degradace způsobené světlem (LID), degradace způsobené světlem a zvýšenou teplotou (LeTID) a thresher testu. Každý test má silný referenční význam pro spolehlivost modulů ve scénářích praktického použití. Opakované získání ocenění „Overall High Achiever" dále potvrzuje výkonnostní výhody modulů společnosti JA Solar v oblasti účinnosti, spolehlivosti a kapacity výroby energie a dokonale odráží myšlenku „orientace na zákazníka s cílem dosáhnout optimálního LCOE" při navrhování modulů.

Společnost JA Solar se vždy snažila podporovat vývoj a používání vysoce účinných fotovoltaických technologií a poskytovat velmi kvalitní výrobky a služby zákazníkům po celém světě, což jí přineslo značné uznání na světovém trhu. Společnost JA Solar, jejíž celosvětový objem dodávek se již několik let po sobě řadí mezi tři nejvyšší, získala ocenění Top Brand PV na evropském, blízkovýchodním a severoafrickém, australském i vietnamském trhu.

KONTAKT: Oriana Zhang, +86-15701610173, zhangbobo@jasolar.com

Klíčová slova Čína-energie-ekologie-JA Solar

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.