Výpravy geoškol do pravěku

Dinosauria Museum Prague

Dinosauria Museum Prague

Národní geopark Barrandien přichystal na závěr října pro své partnerské geoškoly pestrý program. „Připravené akce obohatily nabídku geoškol, která byla díky koronavirovým opatřením v loňském školním roce ochuzena,“ uvedl Luboš Gardoň, ředitel geoparku Barrandien.

50 žáků příbramské ZŠ Bratří Čapků navštívilo nově otevřené Dinosauria Museum Prague, které je partnerem geoparku. Zde je přivítal průvodce, paleontolog Štěpán Pícha a také známý paleoartista Jan Sovák. Děti měly možnost vidět nově otevřené expozice s originály koster pěti dinosaurů. Dozvěděly se o vzniku fosílií a spoustu dalších zajímavostí ze života v druhohorách. „Projekt geoškol je vítaným zpestřením a přínosem pro výuku geologie, která jinak bývá neoblíbeným předmětem,“ říká Alena Mašiková, ředitelka ZŠ Bratří Čapků.

Dvě třídy ze ZŠ Školní, Příbram se v rámci komentované prohlídky výstavy Příběh života v Domě NATURA seznámily s vývojem života na Zemi. Na jedinečných ilustracích Jana Sováka děti viděly původní obyvatele prvohorních moří, která se rozlévala na území Příbramska a Brd. Na závěr si mohly odnést i jejich čokoládové odlitky.

Další aktivitou byla geovycházka na paleontologické naleziště v Rejkovicích pod vedením geologa Štěpána Raka. Přímo v terénu žáci objevovali trilobity, kteří jsou důkazem původních prvohorních moří. Nalezené fosilie jim poslouží v další výuce v rámci projektu geoškol.

Národní geopark Barrandien připravuje nové zajímavé nápady pro výuku v příštím pololetí. Aktuální nabídku geovycházek pro školy i celou rodinu najdete na webových stránkách www.geoparkbarrandien.cz.

Kontakty:

MVDr. Luboš Gardoň

Národní geopark Barrandien org. složka Ekologického centra Orlov o.p.s.

mail: gardon@eco-centrum.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-příroda-školy-Ekologické centrum Orlov

Oblast
Středočeský (sc)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.