Advokáti volí nové vedení komory

Advokátky a advokáti z celé České republiky se sešli dnes, 22. října 2021, do Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech, aby po čtyřech letech opět zvolili své zástupce do orgánů České advokátní komory – členy a náhradníky představenstva a členy kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise. Na rozdíl od předchozích voleb kandiduje na letošním 8. sněmu ČAK do vrcholných orgánů Komory vysoký počet kandidátů – celkem 253 advokátek a advokátů, z toho jen do představenstva to je 37 kandidátů.

"Tentokrát bude volba orgánů České advokátní komory opravdu unikátní, protože do představenstva kandiduje historicky nejvyšší počet kandidátů. A je určitě správné, že kandidující advokáti pocházejí ze všech struktur advokacie, jsou mezi nimi kandidáti z velkých a středních kanceláří i ze samostatné advokacie, jak z Prahy, tak i z regionů napříč celou republikou. Je to skutečně nejpestřejší výběr, jaký kdy byl," uvedla tisková mluvčí ČAK a zástupkyně organizačního štábu PhDr. Iva Chaloupková.

Kromě kandidátů společné kandidátky Kandidátka 21, navržené představenstvem ČAK, se klání o vrcholné posty v České advokátní komoře zúčastní osm kandidátů, které vyslala Komora 2.0, a šest kandidátů kandidátky Otevřená advokacie. O křesla v představenstvu se ucházejí i dva zcela samostatně kandidující advokáti.

Pořad jednání 8. sněmu České advokátní komory je daný, v jeho průběhu budou souběžně s jednáním v hlavním sále Clarion Congress Hotel Prague probíhat ve dvou volebních místnostech volby do uvedených orgánů Komory. Dále bude sněm projednávat a případně schvalovat předložené návrhy usnesení, proběhne i obecná rozprava.

"Očekáváme, že výrazně bohatší bude letos i diskusní část sněmu, zejména proto, že je řada témat, která hýbou společností a zároveň souvisejí s právem, a tedy se týkají i advokátního stavu – ať už je to profesní mlčenlivost a advokátní nezávislost, zvýšení mimosmluvní odměny advokáta (advokátního tarifu), problematika AML či posílení práv obviněných v rekodifikaci trestního práva procesního. A pak jsou tu také záležitosti, které jsou důležité pro celou právnickou profesi jako takovou," dodala mluvčí Komory.

Vedle představenstva (má 11 členů a 5 náhradníků), do něhož kandiduje 10 advokátek a 27 advokátů, jsou početné i kandidátky dalších orgánů: do kontrolní rady (88 kandidujících na 70 míst), do kárné komise (114 kandidujících na 83 míst) a do odvolací kárné komisi (14 kandidujících na 11 míst).

Výsledky voleb by měly být podle předpokladů organizátorů sněmu vyhlášeny v pátek vpodvečer. V nejbližších dnech po sněmu pak proběhne i první zasedání nově zvoleného představenstva ČAK, na kterém budou z jeho středu zvoleni jeho funkcionáři, tedy předseda a místopředsedové ČAK.

Od roku 1990 stálo v čele České advokátní komory celkem sedm mužů, zatím posledním předsedou Komory byl JUDr. Vladimír Jirousek z ostravské AK Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři, který na letošním sněmu již nekandiduje. Ve funkcích ČAK je doktor Jirousek od samotného obnovení svobodné advokacie. Nejprve vykonával funkci předsedy Kárného senátu, od roku 1996 byl členem představenstva, v roce 2001 se stal místopředsedou ČAK a v období od prosince 2003 do sněmu ČAK v roce 2009 byl jejím předsedou. V čele Komory stál i v právě končím volebním období v letech 2017–2021 a byl tak nejdéle "sloužícím" předsedou (10 let).

Předsedové České advokátní komory (1990–2021)

1990–1994 JUDr. Karel Čermák, dr. h. c.

1994 JUDr. Martin Šolc

1995 JUDr. Milan Skalník

1996 prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.

1996–2002 JUDr. Karel Čermák, dr. h. c.

2002–2003 JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

2004–2009 JUDr. Vladimír Jirousek

2009–2017 JUDr. Martin Vychopeň

2017–2021 JUDr. Vladimír Jirousek

Průběh jednání 8. sněmu ČAK můžete sledovat online na hlavní stránce www.advokatnidenik.cz.

Kontakty pro další informace:

PhDr. Iva Chaloupková, tisková mluvčí, e-mail: chaloupkova@cak.cz

JUDr. Hana Rýdlová, šéfredaktorka Bulletinu advokacie a Advokátního deníku, e-mail: rydlova@cak.cz

Klíčová slova ČR-právo-advokacie-ČAK

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.