CCTV+: Vysílací společnosti zahájily společnou iniciativu na ochranu biologické rozmanitosti

Ve dnech 11. až 15. října se v Kunmingu koná 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP15). Čínská národní správa pro rozhlas a televizi (NRTA), Asijsko-pacifická vysílací unie (ABU), Arabská vysílací unie (ASBU), Africká vysílací unie (AUB) a Evropská vysílací unie (EBU) proto společně oznámily, že 15. října zahájí společnou iniciativu na ochranu biologické rozmanitosti.

Společná iniciativa vyzývá světové vysílací společnosti a zaměstnance digitálních médií k plnění závazků v oblasti ochrany biologické rozmanitosti a k posílení mezinárodní spolupráce v oblasti zpravodajství, tvorby pořadů a vzájemné výměny zkušeností. Tím aktivně přispějí k rozvoji ekologické civilizace a budování společné budoucnosti pro veškerý život na Zemi.

Zahájení iniciativy se zúčastnili Meng Dong, náměstek ministra NRTA a Li Malin, viceguvernérka provincie Yunnan, kteří také přednesli projevy. Melissa Fleming, náměstkyně generálního tajemníka OSN pro globální komunikaci a vedoucí ABU, ASBU a EBU na akci promluvili pomocí videopřenosu.

Toto jsou hlavní body iniciativy:

Všechny strany:

Berou plně na vědomí, že globální biologická rozmanitost prochází bezprecedentní krizí; jednomyslně souhlasí s tím, že lidstvo a příroda tvoří společenství se společnou budoucností; jednoznačně uznávají, že elektronická média přebírají nezastupitelnou společenskou odpovědnost za rozvoj ekologické civilizace a ochranu biologické rozmanitosti.

V duchu Kunmingské deklarace by všechny strany rády vyzvaly k následujícímu společnému postupu:

1. Zveřejňovat dokumenty OSN a podávat zprávy o činnosti OSN související s biologickou rozmanitostí.

2. Vytvářet a vysílat více audiovizuálního obsahu týkajícího se biologické rozmanitosti a ekologické ochrany, aby se zlepšilo povědomí veřejnosti o této problematice.

3. Posílit mezinárodní spolupráci v oblasti koprodukce, společných rozhovorů, výměny obsahu a vzájemných návštěv.

4. Při realizaci projektů souvisejících s biologickou rozmanitostí zvážit spolupráci s příslušnými veřejnými i soukromými subjekty.

5. Prohlubovat znalosti o biologické rozmanitosti a pořádat o ní školení a semináře pro pracovníky elektronických médií.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1661165/Joint_Initiative_Protection_Biodiversity_Launched.jpg

KONTAKT: Admin PR, pr@cctvplus.com

Klíčová slova Čína-média-firmy-CCTV+

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.