Společnost Graphic Packaging Holding Company oznamuje, že obdržela všechna potřebná povolení od regulačních orgánů pro připravovanou akvizici společnosti AR Packaging

Společnost Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), (dále jen „Graphic Packaging"), přední poskytovatel udržitelných obalových řešení na bázi vláken pro širokou škálu výrobků pro potravinářské, nápojové, gastronomické a další společnosti vyrábějící spotřební zboží, dnes oznámila, že obdržela všechna potřebná povolení od regulátorů k dokončení navrhované akvizice společnosti AR Packaging Group AB. Očekává se, že transakce bude dokončena na začátku listopadu 2021, pokud budou splněny zbývající podmínky stanovené v akviziční smlouvě.

Společnost Graphic Packaging oznámila 14. května 2021 svůj záměr převzít společnost AR Packaging Group AB a stát se tak předním světovým poskytovatelem udržitelných obalových řešení na bázi vláken pro spotřebitelské produkty.

Výhledová prohlášení

Některá prohlášení obsažená v této zprávě představují tzv. „výhledová prohlášení" ve smyslu zákona o reformě soudních sporů o cenné papíry z roku z roku 1995. Tato výhledová prohlášení se mohou mimo jiné týkat akvizice společnosti AR Packaging, našich obchodních plánů, strategií, iniciativ a cílů a jejich očekávaného provedení a dopadu, jakož i našich předpokladů a očekávání týkajících se výše uvedeného. Výhledová prohlášení jsou založena na aktuálně dostupných informacích a našich současných předpokladech, očekáváních a odhadech budoucích událostí. Tato prohlášení nejsou zárukou budoucí jistoty a podléhají budoucím událostem, rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od našich očekávání a prognóz. Tato rizika a nejistoty zahrnují mimo jiné rizika a nejistoty popsané v bodě 1A „Rizikové faktory" a v dalších částech naší výroční zprávy na formuláři 10-K za fiskální rok končící 31. prosince 2020 a v našich následujících čtvrtletních zprávách na formuláři 10-Q.

O společnosti Graphic Packaging Holding Company

Společnost Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK) se sídlem v Atlantě ve státě Georgia se zavázala poskytovat spotřebitelům bezkonkurenční obaly. Společnost je předním poskytovatelem udržitelných obalových řešení na bázi vláken pro širokou škálu výrobků pro potravinářské, nápojové, gastronomické a další společnosti vyrábějící spotřební zboží. Společnost působí na celosvětové úrovni, je jedním z největších výrobců skládacích kartonů a potravinářských výrobků na bázi papíru ve Spojených státech a zaujímá vedoucí postavení na trhu s natíranou recyklovanou lepenkou, natíranou nebělenou sulfátovou lepenkou a pevnou bělenou sulfátovou lepenkou. Mezi zákazníky společnosti patří řada předních světových společností a značek. Další informace o společnosti Graphic Packaging, jejím podnikání a produktech jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti www.graphicpkg.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/997828/Graphic_Packaging_International_Logo.jpg

KONTAKT: Melanie Skijus, Graphic Packaging Holding Company, 770-240-8542, Melanie.Skijus@graphicpkg.com

Klíčová slova USA-průmysl-trh-Graphic Packaging

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.