František Kinský přivítá nejlepší Čechy z Kocianovy a Heranovy soutěže 2021

V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí se uskuteční tradiční Koncert nejlepších českých účastníků 63. ročníku Kocianovy houslové soutěže a 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže Foto: KINSKÝ Art Media

V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí se uskuteční tradiční Koncert nejlepších českých účastníků 63. ročníku Kocianovy houslové soutěže a 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže Foto: KINSKÝ Art Media

František Kinský, starosta města Kostelec nad Orlicí, majitel Nového zámku a jednatel agentury KINSKÝ Art Media

V sobotu 16. října v 18:00 se v Zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí uskuteční tradiční Koncert nejlepších českých účastníků 63. ročníku Kocianovy houslové soutěže a 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže. Vystoupení v zámku Kinských na základě úspěchu a doporučení odborné mezinárodní poroty uděluje jako speciální cenu nadaným českým houslistům a violoncellistům František Kinský, starosta města Kostelec nad Orlicí, majitel Nového zámku a jednatel agentury KINSKÝ Art Media.

"Jsem velmi rád, že u nás opět přivítáme mladé nadějné houslisty a violoncellisty, kteří uspěli v letošním 63. ročníku Kocianovy houslové a 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže. Vystoupení v Zrcadlovém sále je speciální cenou, kterou od roku 2018 mám tu čest předávat nejlepším soutěžícím z České republiky. Jsem hrdý, že se výjimečně talentovaní mladí lidé z různých koutů naší vlasti sjíždění právě v našem rodovém sídle. Příležitost koncertovat je, myslím, vedle nadání, píle a dobrého pedagogického vedení pro další vývoj každého talentovaného hudebníka velmi důležitá,“ doplnil František Kinský.

Obě prestižní mezinárodní soutěže, kterých se ve čtyřech soutěžních kategoriích mohou účastnit děti a mládež do 16 let, se konají v Ústí nad Orlicí, v rodišti mistrů Jaroslava Kociana, legendárního českého virtuosa a pedagoga a neméně proslulého violoncellisty a pedagoga Bohuše Herana. Jejich vyhlašovatelem je Město Ústí nad Orlicí. Obě soutěže se letos poprvé ve své historii uskutečnily on-line. Soutěžní snímky posuzovaly odborné mezinárodní poroty.

Kocianova houslová soutěž je nejstarší a velmi prestižní soutěží. Svojí třiašedesátiletou délkou trvání bez přerušení je ve světě zcela ojedinělá a sjíždějí se na ni mimořádně talentované děti z celého světa. Letošní 63. ročník soutěže proběhl distančně, a to za účasti 59 houslistů (z původních 65 přihlášených). Do soutěže poslalo své snímky 25 zaregistrovaných houslistů z České republiky a dalších 34 houslistů ze 14 zemí z celého světa. Cenu Františka Kinského letos získala Lucie Troupová z Prahy, soutěžící z. 1. kategorie, v kategorii 3. Milan Kostelenec z Liberce a v kategorii 4. Roman Červinka z Českých Budějovic.

Heranova violoncellová soutěž se koná každý druhý rok. Do jejího letošního 26. ročníku, který se kvůli pandemii konal na základě zaslaných videozáznamů, se přihlásilo 34 soutěžících, a kromě dvaceti účastníků z České republiky zaregistrovali organizátoři zájemce také ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Estonska, Běloruska, Bulharska a Mongolska. Na violoncello v Novém zámku na pozvání Františka Kinského zahraje Markéta Štenclová ze Studénky, soutěžící z 1. kategorie, z Prahy přijede Naďa Strnadová, soutěžící z 2. kategorie a Seo Yeon Lim, soutěžící ze 3. kategorie. Čtvrtou kategorii bude reprezentovat violoncellista Lukáš Mareček z Brna.

Sobotní Koncert nejlepších českých účastníků Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže proběhne za účasti ředitelky soutěží Mgr. Lenky Lipenské a starosty Města Ústí nad Orlicí Petra Hájka. Přítomni budou také dlouholetí předsedové obou soutěží: MgA. Pavel Hůla z AMU v Praze, předseda Kocianovy houslové soutěže a mnohaletý primárius Kocianova kvarteta a prof. MgA. Miroslav Petráš z AMU v Praze, předseda poroty Heranovy violoncellové soutěže. Koncert zahájí majitel zámku František Kinský.

program:

Antonín Dvořák – Humoreska č. 7 op. 101 – durrata

Markéta Štenclová – violoncello

Renáta Talpová – klavír

Charles de Bériot – Koncert pro housle č. 9 a moll, op. 104 – 1. věta (Allegro maestoso)

Lucie Troupová – housle

Pavel Duda – klavír

Dmitrij Kabalevskij – Koncert pro violoncello č. 1 g moll, op. 49 – 1. věta (Allegro)

Camille Saint-Saëns - Labuť

Naďa Strnadová – violoncello

Věra Langerová – klavír

PŘESTÁVKA

Camille Saint-Saëns – Koncert pro violoncello č. 1 a moll, op. 33 – 3. část

Seo Yeon Lim – violoncello

Věra Langerová – klavír

Niccol? Paganini – Koncert č. 1 D dur, op. 6 - 1. věta (Allegro maestoso)

Milan Kostelenec – housle

Daniel Hutař – klavír

Johann Sebastian Bach – Suita pro violoncello č. 3 C dur - 1. Prélude, 2. Gigue

Antonín Dvořák – Rondo g moll op. 94 pro violoncello a klavír

Lukáš Mareček – violoncello

Irena Marečková – klavír

Josef Suk - Píseň lásky, op.7, č. 1

Claude Debussy - Waltz La plus que Lente

Roman Červinka – housle

Pavel Duda - klavír

Změna programu vyhrazena.

Vstupenky: www.ticketportal.cz

Více informací: www.kinskyartmedia.cz

Kontakt:

KINSKÝ Art Media s.r.o.

Jana Dioszegi – manažerka

e-mail: dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz

Klíčová slova ČR-hudba-firmy-KINSKÝ Art Media

Oblast
Královéhradecký (hk)

Kategorie
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.