Tisková zpráva konference AICZ

Jedinečná konference o řešeních s umělou inteligencí, které již dnes plně fungují v praxi, se uskutečnila ve středu 22.září 2021.

Tato konference nazvaná AICZ network s podtitulem "Vytváříme síť chytrých řešení“ byla určena progresivním firmám a institucím, které mají zájem proniknout do podstaty umělé inteligence, inspirovat se aktuálními možnostmi jejího využití v současné praxi a každodenním provozu a objektivně si vyhodnotit, zda právě pro ně má nasazení umělé inteligence potenciál. Atraktivní prezentace s reálnými case-study řešeními nebo službami založenými na využití algoritmů umělé inteligence představilo pět nejzajímavějších řešení z České republiky - společnosti Cyber Global s.r.o., Deloitte, Smartiple, Cogniware a Velitelství kybernetických a operačních sil Armády České republiky. Účastníci konference měli možnost s přítomnými experty diskutovat nad projekty, které zapojují umělou inteligenci do oblastí vzdělávání, personalistiky a HR, logistiky a dopravy či bezpečnostních a informačních složek.

Komunikující umělá inteligence se stává populárním tématem, ke kterému se vyjadřuje mnoho osobností. Současný technologický pokrok bezprostředně zasahuje do všech oblastí našeho života. Sci-fi vize a představy o formách umělé inteligence se již dávno zhmotnily. Cílem této konference ale bylo informovat o živých, funkční a v praxi již zavedených řešeních s umělou inteligencí. Experti promluvili o tom, jak nejlépe se připravit na budoucnost své firmy, jaká je návratnost zavádění umělé inteligence do praxe a popsali architekturu svých řešení. Také vysvětlili úspěchy ale i neúspěchy v oblasti umělé inteligenci. V hledáčku byly zvláště na aplikace, které pracují s přirozeným jazykem a řešeních založených na královské disciplíně – na umělé inteligenci založené na neuronových sítích - DEEP LEARNING. Díky této konferenci získali účastníci přehled o nabídce trhu a cenách s inteligentními řešeními.

Zazněli odpovědi na tyto klíčové otázky:

- Úspory a efektivita při nasazení umělé inteligence do praxe

- Základní otázky interpretace výstupů z inteligentních systémů

- Očekávané nároky na dovednosti budoucích expertů umělé inteligence

- Největší očekávané přínosy umělé inteligence v horizontu 5-ti let

- Nejčastější omyly a chyby v očekávání přínosů umělé inteligence

- Rozdíl mezi algoritmickým přístupem a genetikou neuronových sítí

- Úspěchy a výzvy současného výzkumu umělé inteligence

- Proč vaše snahy o implementaci umělé inteligence selhávají

Konference se zúčastnili zástupci převážně progresivních obchodních společností, včetně představitelů jejich výkonného managementu napříč všemi obory. Užitečné informace a nadhled nad tématy však konference poskytla i velkým společnostem, IT specialistům a odborníkům z řad široké veřejnosti.

Více informací a kompletní program konference naleznete na www.konferenceai.cz

KONTAKTNÍ OSOBA PRO MÉDIA:

Kontakt pro tisk:

Honza Bros

Email: honza.bros@peopleglobal.cz

Klíčová slova ČR-počítače-firmy-AICZ-CYBER GLOBAL

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.