Procore kupuje společnost Levelset s cílem zjednodušit pracovní postupy správy zástavních práv ve stavebnictví

Společnost Procore Technologies, Inc., (NYSE: PCOR), přední poskytovatel softwaru pro řízení stavebnictví, podepsala konečnou dohodu o akvizici společnosti Levelset. Tato akvizice rozšíří platformu Procore o správu zástavních práv a umožní jí tak spravovat komplexní pracovní postupy pro zajištění shody s předpisy a zlepšit platební procesy ve stavebnictví. Pro společnost Procore také představuje budoucí příležitosti k růstu, včetně využití doplňkových datových aktiv společnosti.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20210922005931/en/

Zakladatel a generální ředitel společnosti Procore Tooey Courtemanche řekl: „Práce ve stavebnictví je sama o sobě náročná – dostat za ni zaplaceno by náročné být nemělo. Společnost Levelset pomáhá stavebnímu průmyslu urychlovat příjem plateb a jejich nabídka bude skvělým doplňkem platformy Procore. Díky této akvizici získá společnost Procore také přístup k oborovým datům, včetně plateb a aktivit v oblasti shody s předpisy, což nám umožní poskytovat našim zákazníkům cenné informace o rizicích a vyvíjet inovativní finanční produkty.“

Ve stavebnictví každý rok uvíznou obrovské finanční sumy kritického provozního kapitálu v důsledku rizik a složitosti finančních přesunů mezi zúčastněnými stranami. To způsobuje finanční stresy dodavatelů, zvyšuje jejich provozní kapitál a výdaje na dluhopisy a má negativní dopad na stavební zakázky. Problematické pracovní postupy pro zajištění shody s předpisy přispívají k tomu, že stavební průmysl vykazuje medián 90 dnů neuhrazených tržeb a 74 dnů neuhrazených závazků , což je nejhorší hodnota ze všech sledovaných odvětví na celém světě.

V USA jsou základem těchto pracovních procesů pro zajištění shody s předpisy zástavní práva. Zúčastněné strany ve stavebnictví vynakládají velké množství času a energie na správu zástavních práv – od těch, kteří se pokoušejí zástavní práva zachovávat a musejí se řídit nuancemi, které zástavní právo, jež se liší stát od státu, obsahuje, až po zúčastněné strany v předchozích fázích výstavby, které jsou neustále nuceny získávat výjimky ze zástavních práv v místě platby, aby zajistily, že jsou jejich projekty v pořádku. Podobné problémy a složitosti v oblasti plateb existují i celosvětově.

Generální ředitel společnosti Levelset Scott Wolfe, Jr. řekl: „Naše řešení umožňuje lidem obdržet platby rychleji a s menším stresem. Software Levelset používá více než 250 tisíc uživatelů v rámci více než 6,5 milionu projektů. Tato činnost generuje vysoce spolehlivá data o platbách a vztazích. Se společností Procore můžeme dále posílit náš obor a zajistit rychlejší příjem plateb s lepším přehledem a kvalitnější dokumentací.“ Společnost Levelset je partnerem Procore App Marketplace od dubna 2018. V současné době využívá její řešení pro správu pracovních postupů pro zajištění shody s předpisy více než 3 300 zákazníků.

Podrobnosti o akvizici

Společnost Procore se dohodla na převzetí společnosti Levelset za kupní cenu přibližně 500 milionů USD, která se bude skládat z přibližně 425 milionů v hotovosti, s výhradou obvyklých úprav o provozní kapitál, transakční náklady, hotovost a zadlužení, a zhruba 75 milionů USD v kmenových akciích společnosti Procore. Uzavření transakce se očekává ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku s výhradou obvyklých podmínek uzavření.

Jako výhradní finanční poradce posloužila společnost D. A. Davidson a společnost Jones Walker LLP je právním poradcem společnosti Levelset. Právním poradcem společnosti Procore je firma Cooley LLP.

Další podrobnosti a informace o podmínkách akvizice budou k dispozici v aktuální zprávě na formuláři 8-K, kterou společnost Procore předloží Komisi pro cenné papíry.

Informace o konferenčním hovoru

Společnost Procore uspořádá konferenční hovor dnes, 22. září ve 14:00 tichomořského času / 17:00 východního času, aby akvizici projednala. Přímý webový přenos tohoto konferenčního hovoru i jeho záznam bude k dispozici na adrese investors.procore.com. Ke konferenčnímu hovoru se můžete připojit také na čísle 877-284-6233 (USA) nebo 873-415-0281 (mezinárodní) a zadáním ID konference: 2838218.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu paragrafu 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění, dále též zákona o cenných papírech, a paragrafu 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934 v platném znění, dále též zákona o burze, týkající se společnosti Procore a jejího odvětví, ve kterých figurují podstatná rizika a nejistoty. Všechna prohlášení obsažená v této tiskové zprávě, která nejsou historickými fakty, představují výhledová prohlášení o budoucích provozních výsledcích a finanční situaci společnosti Procore, její obchodní strategii a plánech, růstu trhu a trendech a cílech budoucí činnosti. Výhledová prohlášení se obecně týkají budoucích událostí nebo budoucích finančních či provozních výsledků společnosti Procore. V některých případech lze výhledová prohlášení rozpoznat tak, že obsahují slova jako „očekávat“, „věřit“, „uvažovat“, „pokračovat“, „mohl“, „odhadovat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „může“, „plánovat“, „potenciální“, „předpovídat“, „projektovat“, „měl by“, „cíl“, „bude“ nebo „by“ nebo záporné podoby těchto slov, nebo jiné podobné výrazy či vyjádření, které se týkají očekávání, strategie, plánů nebo záměrů společnosti Procore. Mezi významná rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky a finanční situace společnosti Procore budou podstatně lišit od výsledků a finanční situace uvedených ve výhledových prohlášeních, patří mimo jiné následující: (i) rizika spojená s (a) možností, že podmínky uzavření transakce se společností Levelset nebudou splněny nebo zrušeny včas nebo vůbec, včetně toho, že vládní subjekt může zakázat, pozdržet nebo odmítnout udělit souhlas regulačních orgánů, (b) nedokončením nebo neobdržením očekávaných výhod z transakce, včetně neschopnosti společnosti Procore úspěšně integrovat společnost Levelset do svého podnikání, (c) odvedení pozornosti vedení od probíhajících obchodních operací, (d) zahájení nebo výsledek jakéhokoli soudního řízení, které může být zahájeno proti společnosti Procore nebo Levelset v souvislosti s navrhovanou transakcí, a (f) dopady transakce na kombinované podnikání, včetně provozních nákladů, ztráty zákazníků a narušení činnosti; (ii) změny zákonů a předpisů vztahujících se na obchodní model společnosti Procore nebo Levelset; (iii) změny podmínek na trhu nebo v odvětví, regulačního prostředí a vnímání technologií a služeb společnosti Procore nebo Levelset; (iv) výsledky soudních sporů nebo bezpečnostního incidentu; (v) ztrátu jednoho nebo více klíčových zákazníků nebo partnerů společnosti Procore nebo Levelset; (vi) dopad onemocnění COVID-19 na podnikání a výsledky hospodaření společnosti Procore nebo Levelset; (vii) změny ve schopnostech společnosti Procore nebo Levelset přijímat a udržet si kvalifikované členy týmu; a (viii) rizika popsaná v dalších dokumentech, které společnost Procore příležitostně předkládá Komisi pro cenné papíry, včetně rizik popsaných v oddílu "Rizikové faktory" v konečném prospektu společnosti Procore ze dne 19. května 2021 a její čtvrtletní zprávě na formuláři 10-Q, které by měly být čteny ve spojení s finančními výsledky a výhledovými prohlášeními. Společnost Procore navíc působí ve velmi konkurenčním a rychle se měnícím prostředí. Příležitostně se objevují nová rizika a nejistoty a společnost Procore nemůže předvídat všechna rizika a nejistoty, které by mohly mít dopad na výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě. Výsledků, událostí a okolností uvedených ve výhledových prohlášeních nemusí být dosaženo nebo nemusí nastat a skutečné výsledky, události nebo okolnosti se mohou podstatně lišit od těch, které jsou popsány ve výhledových prohlášeních.

Všechna výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě se týkají pouze událostí k datu, ke kterému byla učiněna. Společnost Procore se nezavazuje aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě tak, aby odrážela události nebo okolnosti po datu této tiskové zprávy nebo aby odrážela nové informace nebo výskyt neočekávaných událostí s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Společnost Procore nemusí ve skutečnosti dosáhnout plánů, záměrů nebo očekávání uvedených ve výhledových prohlášeních a není doporučeno se na její výhledová prohlášení neodůvodněně spoléhat. Výhledová prohlášení společnosti Procore neodrážejí možný dopad jakýchkoli budoucích akvizic, fúzí, prodejů, společných podniků nebo investic.

O společnosti Procore

Společnost Procore je předním poskytovatelem softwaru pro správu ve stavebnictví. Na platformě společnosti Procore byl provozován více než 1 milion projektů s celkovým objemem stavebních přes 1 bilion USD. Naše platforma umožňuje všem zúčastněným stranám přístup k řešením, která jsme vytvořili speciálně pro stavební průmysl – pro vlastníky, obecné dodavatele i specializované dodavatele. Tržiště společnosti Procore nabízí celou řadu partnerských řešení, která jsou jednoduše integrována s naší platformou a dávají tak profesionálům ve stavebnictví volnost při výběru toho, co jim nejlépe vyhovuje. Společnost Procore sídlí v Carpinterii v Kalifornii a má pobočky po celém světě. Další informace najdete na stránkách Procore.com.

O společnosti Levelset

Levelset je softwarová společnost v oblasti stavebnictví, která pomáhá stavebnímu průmyslu zjednodušit procesy dodržování shody s předpisy a platební procesy, snížit finanční rizika a zlepšit peněžní toky. Výsledkem jsou rychlejší platby, spolehlivý přístup ke kapitálu a méně překvapení. Společnost Levelset sídlí v New Orleans v Louisianě, má pobočky v Austinu v Texasu a v egyptské Káhiře a zaměstnává přibližně 300 zaměstnanců. Další informace najdete na adrese Levelset.com.

PROCORE-IR

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210922005931/en/

Kontakty

Kontakt pro média

Roohi Saeedová

press@procore.com

Kontakt pro investory

Matthew Puljiz

ir@procore.com

Zdroj: Procore Technologies, Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-stavby-počítače-Procore Technologies

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.