Mladí Evropané dodebatovali

Účastníci projektu Debate Your Issue Foto Goethe-Institut

Účastníci projektu Debate Your Issue Foto Goethe-Institut

Účastníci projektu Debate Your Issue ve měste Novi Sad. Foto Goethe-Institut

Tisková zpráva k zakončení mezinárodního projektu Debate Your Issue

Poté, co proběhla poslední fáze soutěže v Bruselu a mezinárodní závěrečná konference streamovaná živě z Bruselu a Rigy, dospěla mezinárodní iniciativa Debate Your Issue (DYI), podpořená z programu Erasmus+, ke svému konci.

Projekt Debate Your Issue byl zahájen v březnu 2020. Z více než 300 přihlášek mladých lidí z Belgie, České republiky, Lotyšska, Litvy, Polska a Srbska, jich bylo 150 přijato. Následujících šest měsíců se mladí lidé vzdělávali v umění debatování. Značná část této odborné průpravy probíhala kvůli pandemie v online prostředí. Díky očkování se nicméně již závěr debatního klání mohl uskutečnit přímo, nedistančně.

„Základní myšlenkou projektu bylo využít zkušenosti a metody získané v minulosti v rámci různých projektů a vytvořit novou, atraktivní platformu pro mladé Evropany. Cílem projektu bylo rozvíjet společenství, které zprostředkuje interakci mladých lidí s místními i mezinárodními lektory, s osobami, které významně ovlivňují veřejné mínění a s odpovědnými politickými činiteli. Smyslem toho všeho je rozvíjet formulační dovednosti, vyjadřování a naučit se obhájit vlastní názory,“ říká Ingrid Arnold, ředitelka Informačního oddělení pro střední a východní Evropu Goethe-Institutu.

„Na výsledek jsem opravdu hrdá! Koncepce projektu ukázala na jedné straně velkou flexibilitu formátů (digitální vzdělávání, hybridní debaty a v konečné fázi i osobní setkání v mezinárodním zastoupení) a zároveň otevřela různé možnosti, pokud jde o další aktivity v tomto směru – výzkum, diskuse, publikace. Je to velmi důležitý příspěvek k rozvoji a posílení nové generace Evropského společenství,“ dodává Ingrid Arnold.

Záznam ze závěrečné konference, která představila průběh a obsah projektu a věnovala se i souvisejícím tématům, jako je občanský aktivismus, sebevyjádření, kritické myšlení, práce s mládeží a role debaty při prosazování a uplatňování těchto principů a přístupů v praxi, je k dispozici ZDE

.

Další informace:

- Fotogalerie z debatních soutěží lze nalézt ZDE

- Články, infografiky, videa, podcasty a další materiály vytvořené účastníky DYI k různým společenským a politickým otázkám lze nalézt ZDE

- Komunikační platformy projektu: debateyourissue.eu nebo na účtech sociálních médií DYI na: YouTube, Instagramu a Facebooku

Partneři projektu: Mediawijs(Vlámské centrum digitální a mediální gramotnosti, Belgie), Goethe-Institut Česká republika, Lotyšská národní knihovna, Litevská mezinárodní asociace absolventů debat mládeže, Kolegium Europy Wschodniej(Východoevropská univerzita, Polsko), Novo Kulturno Naselje (Nová kulturní společnost, Srbsko).

Projekt je spolufinancován z programu Erasmus+ Evropské unie.

Kontakt pro dotazy: E-mail: info@debateyourissue.eu

Klíčová slova ČR-vzdělání-společnost-Goethův Institut

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.