Konference Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Ve dnech 14. – 16. září se v Brně konal 9. ročník významné odborné konference „Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě“, kterou tradičně zorganizoval Klub personalistů o.p.s. ve spolupráci s Aliaves & Co., a. s.

Akce se konala prezenčně v konferenčních prostorách Hotelu International a byla vysílána i online. Tato odborníky vysoce hodnocená akce byla připravena ve spolupořadatelství s předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR, JUDr. Františkem Púrym, s náměstkem ministra vnitra pro státní službu, s prof. doc. JUDr. Petrem Hůrkou, Ph.D., s děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, doc. JUDr. Mgr. Martinem Škopem, Ph.D., s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, doc. JUDr. PhDr. Petrem Mlsnou, Ph.D., s náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy, Mgr. Petrem Vokáčem, s předsedou Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, Ing. Janem Holickým, MBA a s tajemníkem Magistrátu města Brna, Ing. Oliverem Pospíšilem. Osobní záštitu nad konferencí převzal MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje.

Vrcholem konference byl společenský večer konaný v Místodržitelském paláci, na kterém došlo k předání Čestných uznání a medailí pěti vynikajícím osobnostem.

Za významný přínos v oblasti příkladného přístupu k hospodaření se státním majetkem obdržel medaili a Čestné uznání prezident Nejvyššího kontrolního úřadu pan Ing. Miloslav Kala, který ocenění převzal z rukou náměstka člena vlády na Ministerstvu vnitra JUDr. Michala Haška.

Medaili Čestné uznání za celoživotní významný a výjimečný přínos českému právu obdržel prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Medaili a Čestné uznání za významný a výjimečný přínos k rozvoji veřejné správy v České republice obdržel tajemník Magistrátu statutárního města České Budějovice pan Ing. Zdeněk Řeřábek.

Medaili a Čestné uznání za významný a výjimečný přínos k posílení důvěryhodnosti, vážnosti a důstojnosti státního zastupitelství v České republice obdržel pan JUDr. Pavel Zeman.

Medaili a Čestné uznání za významný a výjimečný přínos k rozvoji veřejné správy v České republice bylo uděleno předsedovi STMOÚ ČR panu Ing. Jaromíru Zajíčkovi, MPA.

Druhý konferenční den probíhal tradičně v odborných sekcích, kterých bylo v letošním roce pět –právní, personální, státní služba, školství a sociální.

Plénum třetího dne bylo věnováno kompletně problematice zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kontakt:

e-mail: reditel@aliaves.cz

Klíčová slova ČR-správa-právo-vzdělání-Aliaves & Co.

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.