Tisková zpráva společností ÚAMK a.s., AWA 1213 s.r.o. a Spolku odtahových služeb, z. s.

Podle informací z webové stránky Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 15. 9. 2021, se účastníkem veřejné zakázky pod názvem „Centrální dispečink odtahů“ přihlásila do stanoveného termínu pouze jedna osoba. Touto osobou je nově vytvořená společnost ze tří subjektů s názvem „Centrální dispečink odtahů a záchranných služeb.“

Jde o obchodní korporace ÚAMK a.s., AWA 1213 s.r.o. a Spolek odtahových služeb, z. s. V případě úspěchu ve veřejné zakázce budou tyto společnosti provádět vyprošťovací a odtahové služby, včetně souvisejících činností a úkonů na dálnicích a silnicích I. a II. třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, jakož i služby centrálního dispečinku odtahů (call centra), to vše nepřetržitě 24 hodin denně a po celou dobu trvání smlouvy se zadavatelem.

Jde o ryze české obchodní korporace a spolek, jenž mají dlouholeté zkušenosti nejen z odtahů vozidel, ale také s tím souvisejících záchranných prací včetně likvidací kontaminovaných a jiných nákladů, a které disponují,

- více než 1000 odbornými zaměstnanci,

- 750ti vozidly včetně nejmodernější vyprošťovací techniky,

- profesionálním multijazyčným dopravním dispečinkem působícím v mnoha Evropských státech s 30ti letou praxí v tomto oboru,

- a fungují 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.

Jen velmi obecně můžeme konstatovat, že vítěz veřejné soutěže musí dodržet limitované termíny dojezdů k dopravním nehodám; ceny těchto služeb budou jednotné (předem garantované), tedy budou součástí přílohy smlouvy vítěze veřejné soutěže s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, aby vše bylo jen transparentní a pro spotřebitele spravedlivé. Zcela nově se předpokládá širší participace na těchto mimořádných událostech pojišťoven, které se zabývají pojištěním odpovědnosti za provoz vozidla.

I když konkrétní praxe ukáže, zda v provádění této činnosti nebude potřeba v budoucnu některých korektur, je třeba ocenit snahu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministerstva dopravy ČR po komfortnějším a zejména rychlejším řešení nepříjemných mimořádných událostí na našich dálnicích a silnicích I. a II. třídy ve prospěch široké veřejnosti, jakožto uživatelů těchto komunikací.

V Praze dne 17. září 2021

Za správnost tiskové zprávy: JUDr. Radek Hrábek, adv.hrabek@email.cz

Klíčová slova Protext-doprava-automoto-služby

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Služby, cestovní ruch
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.