Společnost Risen Energy získala bronzové hodnocení EcoVadis za svůj závazek k ekologickému a udržitelnému rozvoji

Společnost Risen Energy nedávno obdržela bronzové hodnocení od francouzské společnosti EcoVadis za vynikající výkon. Společnost se dlouhodobě zavazuje k udržitelnému rozvoji jako hlavnímu principu svého úsilí v oblasti společenské odpovědnosti a zároveň se aktivně podílí na vytváření globálního ekologického a udržitelného ekosystému, který je měřítkem pro další etapu rozvoje odvětví.

EcoVadis je mezinárodní certifikační systém, který se těší vysoké důvěryhodnosti a je široce přijímán a uznáván mezi společnostmi z žebříčku Fortune Global 500 i mezi všemi nadnárodními a předními zákazníky společnosti Risen Energy. Certifikace, která je speciálně navržena pro systémové platformy vytvořené mezinárodními organizacemi pro řízení dodavatelského řetězce, zahrnuje všechny programy řízení podniku v rámci obchodních operací s výjimkou jakosti a zajišťuje systematické hodnocení z hlediska celkové struktury organizace, ochrany životního prostředí, pracovních a lidských práv, integrity podnikání a udržitelného zadávání zakázek.

Udržitelnost jako součást celkové strategie

Společnost Risen Energy trvale dosahuje významných úspěchů v oblasti udržitelnosti a její výrobky získaly certifikáty TÜV, CE, UL, GS, ROHS, REACH, PAHS a další mezinárodní certifikáty. Společnost nedávno získala certifikaci dle uhlíkové stopy ve Francii a certifikaci požární ochrany v Itálii. Společnost Risen Energy výrazně optimalizovala svou uhlíkovou stopu a neustále snižuje emise uhlíku od výroby a nákupu až po celý životní cyklus při zachování vysoké účinnosti a vysokých výnosů. Kromě toho se společnost v tomto roce připojila ke Globálnímu paktu OSN a splnila jeho přísné požadavky na interní řízení a závazek k udržitelnému rozvoji.

Ekologická výroba šetrná k životnímu prostředí

Společnost Risen Energy vždy usilovala o ekologicky odpovědnou výrobu s cílem dosažení udržitelnosti. Díky svému vedoucímu postavení z hlediska technologií a výrobků se společnost často podílí na projektech staveb a střech s integrovanými fotovoltaickými panely, díky kterým lze uspořit energie a snižovat emise. Společnost Risen Energy také průběžně optimalizuje využití svých interních zdrojů prostřednictvím souboru opatření, včetně jednotného zásobování vodou, technologických modernizací a řízení emisí skleníkových plynů jako součást rostoucího celosvětového konsensu o potřebě přechodu na ekologické energie.

Společnost Risen Energy si také stanovila cíl v oblasti kontroly znečištění, kterým je 100% standardizace emisí, a snaží se tak o vědecké řízení znečišťujících látek a odpadů. Využitelné odpady budou hromadně likvidovat specializovaní dodavatelé s cílem zajištění recyklace v souladu s platnými zákony a předpisy. Díky tomu, že společnost Risen Energy dbá na každý detail při správném nakládání s odpady a důsledně dodržuje modus operandi udržitelného rozvoje, se jí podařilo vybudovat společnost šetrnou k životnímu prostředí.

Ochrana práv a zájmů lidí na prvním místě

Společnost Risen Energy si od svého založení stanovila jako důležitý cíl dlouhodobé plánování systematického a standardizovaného provozu a vypracovala vícesystémové obecné pokyny pro řízení založené na mezinárodních certifikačních normách s cílem maximalizovat ochranu zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců. Mezi tyto zásady patří mimo jiné zákaz diskriminace, zákaz obtěžování, zákaz nucené práce, přísný zákaz využívání dětské práce, ochrana práva na svobodné shromažďování a kolektivní vyjednávání, ochrana soukromí zaměstnanců, přiměřené uspořádání pracovní doby a zavedení přísných předpisů a zásad na ochranu legitimních práv a zájmů zaměstnanců.

S cílem dále podpořit interní pokrok a vytvořit firemní kulturu, která přijímá a udržuje nejtalentovanější a nejmotivovanější zaměstnance, zavedla společnost systém sociálních pobídek, který řeší otázky, jež zaměstnance nejvíce zajímají, a zároveň poskytuje zábavné prostředí na pracovišti, ve kterém se všichni snadno zorientují. Společnost Risen Energy se snaží inspirovat každého zaměstnance, aby vždy chtěl odvádět co nejlepší práci, a proto nabízí příležitosti k profesnímu rozvoji a zároveň podporuje motivaci svých zaměstnanců prostřednictvím pravidelných interních vzdělávacích programů a častého přezkoumávání pracovních pozic s neustálým ohledem na kariérní postup.

Řízení založené na dodržování předpisů a integritě

Společnost Risen Energy vybudovala firemní systém, který se řídí mantrou, že „sliby se musí plnit a činy musí mluvit za vše", a zároveň od svých zaměstnanců očekává, že budou „usilovat o dokonalost a integritu zároveň". Společnost zavedla soubor pokynů, které jsou součástí školicího programu, kterým musí projít každý nový zaměstnanec. Společnost Risen Energy vždy zdůrazňovala, náplň programu má pouze splňovat minimální kritéria přijatelného obchodního jednání a etiky a že se od všech očekává, že budou spolupracovat na vytvoření a dodržování vyšších standardů, které se budou plně uplatňovat ve všech oblastech, budovat důvěru a poskytovat na trhu služby nejvyšší kvality.

Ekologické hodnocení pro udržitelné zadávání zakázek

Společnost Risen Energy důsledně dodržuje všechny platné zákony a předpisy týkající se zakázaných látek a chemikálií a požaduje, aby všichni její dodavatelé surovin poskytli pro své výrobky certifikáty o provedených zkouškách dle RoHS a REACH a aby jejich konečné výrobky otestovaly autorizované třetí strany, čímž se zajistí, že nejsou nijak škodlivé pro lidský organismus a životní prostředí. V rámci standardizovaných procesů balení, nakládky a vykládky, přepravy a demontáže společnost přizpůsobila standardní pokyny pro balení různých výrobků s cílem snížení ztrát obalových materiálů a zvýšení míry recyklace.

Kontakt:

Tina Feng, +86-57459953077

Klíčová slova Čína-energie-ekologie-Risen Energy

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.