Letní kempy předčily naše očekávání

Teď máte společný úkol… Vytvořte ve vašem týmu… Poslouchejte ostatní a zkuste se zamyslet nad tím, proč… To jsou úvodní věty, kterými začínala většina aktivit na letních kempech.

S ideou tzv. letních kempů přišlo MŠMT v rámci snahy snižovat záporné dopady pandemie na děti. Cílem bylo posílit sociální vztahy a vzájemnou spolupráci, napomoci obnovení pracovních a studijních návyků či podpořit duševní pohodu a zdraví ale i pohybové aktivity dětí.

"Letní kempy pořádané Pionýrem byly mezi dětmi i rodiči vyhledávané, těšili se na ně a co víc, účastnící přibývali doslova i na poslední chvíli, zájem byl tak velký, že jsme jejich nabídku průběžně rozšiřovali,“ říká tisková mluvčí Pionýra Anna Mindlová a doplňuje, že vzhledem k velkému zájmu se nabídka pionýrských letních kempů navyšovala opravdu ještě i během prázdnin, například na Severní Moravě ale i v Praze. Důkazem toho jsou i finální čísla. Pionýrům se podařilo uspořádat 191 letní kemp, což bylo o desítku více než bylo původní předpoklad.

"Připustím, že zprvu u nás byla vůči kempům jistá skepse, ale zájem rodičů prokázal, že šlo o vhodné propojení formálního a neformálního vzdělávání, kdy si děti nenásilně doplnily dílčí znalosti a dovednosti, jež jim mohou chybět vzhledem k výpadku prezenční výuky. Naši vedoucí tohle umí, není to pro nás neznámý přístup. Dětem pomohl každý kontakt s vrstevníky, kempy k tomu byly vhodnou příležitostí a zájem o ně byl mimořádný, našich se zúčastnilo 3191 dítě,“ uvádí předseda Pionýra, Mgr. Martin Bělohlávek.

Kempy byly financované dotací MŠMT, takže možnost zúčastnit se nekladla na rodiče žádné finanční nároky a mohli se jich zúčastnit i sociálně znevýhodněné děti či děti z vícečetných rodin. U nich často dochází k tomu, že rodiče nemají dostatek finančních prostředků k tomu, aby se děti mohli takových aktivit zúčastnit, zde – vzhledem k podpoře MŠMT – se mohli zúčastnit naprosto všichni, kdo měli zájem.

V průběhu konání letních kempů došlo i k několika kontrolám ze strany MŠMT ohledně dodržování nastavených podmínek. Pionýrské letní kempy prošly bez ztráty kytičky.

Kontakt:

Anna Mindlová

Tisková mluvčí Pionýra

e-mail: anicka@pionyr.cz

www.pionyr.cz

Klíčová slova ČR-rekreace-děti-Pionýr

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.