Vědecká iniciativa The Clean Breathing Institute financovaná společností GSK Consumer Healthcare a Mezinárodní farmaceutická federace (FIP) mobilizují lékárníky k akci zaměřené na zdravotní dopady znečištěného ovzduší

Vědecká iniciativa společnosti GSK The Clean Breathing Institute (TCBI), spolu s Mezinárodní farmaceutickou federací (FIP) vydala tento týden výzvu k akci pro lékárníky, která se zabývá rostoucími obavami z dopadu znečištěného ovzduší na zdraví dýchacích cest pacientů.

Více než 91 % světové populace žije v místech, kde nejsou splněny směrnice Světové zdravotnické organizace o kvalitě ovzduší (1) a je dokázáno, že existuje jasná souvislost mezi znečištěním ovzduší a několika respiračními onemocněními včetně CHOPN, astmatu a bronchiolitidy.

Výzva k akci byla představena 7. září během panelové diskuse s komunitními lékárníky a lékárenskými asociacemi a poskytuje návod, jak k této problematice přistupovat a zavádět opatření na základě globálního rámce i úsilí jednotlivých zemí. Komunitní lékárníci, kteří si v posledním roce získali větší důvěru pacientů, mají jako odborníci v první linii primární zdravotní péče ideální předpoklady k tomu, aby se zabývali otázkou dopadu znečištěného ovzduší na zdraví dýchacích cest svých klientů.

Výzva k akci je přímým výstupem iniciativy TCBI a FIP, jejímž cílem je lépe porozumět povědomí lékárníků o dopadu znečištěného ovzduší na zdraví dýchacích cest a jejich úloze při vzdělávání pacientů o této problematice. V roce 2020 provedla organizace Mezinárodní farmaceutická federace vůbec první průzkum znečištění ovzduší, v jehož rámci se lékárníci v 62 zemích a teritoriích podělili o svou současnou roli v péči o dýchací cesty.

„Průzkum definoval řadu překážek, které je třeba překonat, aby mohli lékárníci v této oblasti naplnit svůj plný potenciál, přičemž první z nich je nedostatečné vzdělání. Proto je třeba, aby profesní organizace, včetně FIP, vypracovaly příručky na podporu této důležité změny role komunitních lékáren," uvedl Gonçalo Sousa Pinto, vedoucí FIP pro rozvoj a transformaci lékárnické praxe a spoluautor zprávy. „Viděli jsme potřebu pokračovat v rozhovorech s lékárníky, abychom skutečně pochopili, jak můžeme pomoci ovlivnit situaci."

Za tímto účelem uspořádala organizace FIP ve spolupráci s TCBI několik odborných konferencí, aby určila prioritní oblasti týkající se odborných lékárenských služeb, vzdělávání a odborné přípravy, které jsou nezbytné pro podporu komunitních lékárníků v souvislosti se znečištěním ovzduší a zdravím dýchacích cest. Konference se dále zabývaly identifikací příležitostí a překážek, pokud jde o úlohu lékárníků v oblasti znečištění ovzduší a hlavními politickými faktory, které nové úlohy lékárníků podporují.

„Jsme hrdí na pokračující partnerství mezi TCBI a FIP a na náš společný cíl, kterým je zvyšování povědomí o dopadu znečištěného ovzduší na zdraví pacientů," uvedla Tess Playerová, globální ředitelka pro spolupráci s odborníky ve společnosti GSK Consumer Healthcare. „Jsme odhodláni poskytovat zdroje, nástroje a školení, které jsou potřebné k tomu, aby lékárníci mohli lépe řešit toto téma se svými pacienty a nabízet jim řešení, jak zvládat dopady znečištěného ovzduší na kvalitu jejich života."

Závazek k lepšímu dýchání

TCBI a FIP vyzývají lékárníky, aby se připojili k závazku Breathe Better společnosti GSK a podpořili tak výzvu k akci, jejímž cílem je poskytnout lékárníkům nástroje, školení a podporu, které potřebují k tomu, aby mohli chránit zdraví dýchacích cest pacientů ve svých komunitách. Jedná se o smysluplný závazek, který mohou lékárníci přijmout, aby se zaměřili na zvyšování povědomí o znečištění ovzduší a jednali tak, aby pomohli pacientům lépe dýchat.

Do budoucna se TCBI a FIP zaměří na zvyšování povědomí o zdravotních rizicích způsobených znečištěným ovzduším a o dostupných zdravotních opatřeních na podporu lepší péče o pacienty mezi lékárníky, dalšími zdravotnickými pracovníky a skupinami pacientů, jakož i veřejností. Obě organizace se zavázaly společně vytvářet aktivity a akce zaměřené na odborné lékárenské služby, vzdělávání a školení pro komunitní lékárníky.

O společnosti GSK Consumer Healthcare

Společnost GSK Consumer Healthcare spojuje vědecké poznatky a znalosti spotřebitelů a vytváří inovativní značky zdravotní péče světové úrovně, kterým spotřebitelé důvěřují a které odborníci doporučují v oblasti ústní hygieny, léčiv pro úlevu od bolesti, léčby dýchacích cest a zvyšování kvality života. Další informace naleznete na adrese www.gsk.com.

O Institutu čistého dýchání

Institut čistého dýchání spojuje vědecké znalosti akademických, institucionálních a mezinárodních subjektů, jakož i lékařských odborníků a inovátorů z oblasti vědy, technologií, inženýrství, matematiky (STEM) a komerčního prostředí. Institut byl založen s cílem vytvořit síť, která bude spolupracovat na snižování dopadů znečištění ovzduší na zdraví dýchacích cest a kvalitu života, přičemž prioritou je čisté dýchání. www.thecleanbreathinginstitute.com

O FIP

Mezinárodní farmaceutická federace (FIP) je celosvětovou federací národních asociací lékárníků a výzkumníků v oblasti farmacie a oficiálně spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací. Prostřednictvím 146 členských organizací zastupujeme více než čtyři miliony odborníků a vědců na celém světě. Naší vizí je svět, ve kterém má každý prospěch z přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným lékům a farmaceutické péči. www.fip.org

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health

KONTAKT: Caitlin Kormannová, GSK Consumer Healthcare, Caitlin.e.kormann@gsk.com, +1 732 215 6564

Klíčová slova Británie-farmacie-léky-věda-ovzduší-firmy-GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.