Zásadní úspěch v oblasti udržitelnosti: společnost Belvedere dokončila zařízení na zachycování biomasy

Významným krokem vpřed v rámci závazků pod heslem Vyrobeno spolu s přírodou (Made With Nature) stanovených v roce 2020 je zařízení, které umožní lihovaru snížit do roku 2022 emise CO2 související s energií o 95 %

Společnost Belvedere, výrobce první superprémiové vodky na světě, dnes otevřela tři roky připravované zařízení. V roce 2018 Společnost Belvedere byla prvním lihovarem, který získal grant od Evropské komise na pilotní provoz ambiciózního zařízení na zachycování biomasy.

Společnost Belvedere dnes slavnostně otevřela zařízení na zachycování biomasy a oznámila rychlejší harmonogram snižování emisí CO2 souvisejících se spotřebou energie: nové zařízení začne vyrábět 100 % energie z obnovitelných zdrojů a následně do roku 2022 sníží emise CO2 souvisejících se spotřebou energie o 95 %.

Významná platforma nazvaná Vyrobeno spolu s přírodou byla představena v roce 2020 a pevně ukotvila značku ve využívání přírodních postupů. Klade si totiž za cíl ukázat, že v nové éře ohleduplnosti, kdy se spotřebitelé více než kdy jindy zajímají o to, co konzumují, se Belvedere vyrábí z polského žita a čištěné vody a následně se mistrovsky zpracovává destilací ohněm do podoby výjimečné vodky plné chuti a charakteru. Stejně důležité pro Belvedere je to, jak se lidé chovají ke krajině, a proto se zavázala pečovat o půdu a krajinu, kterou sdílíme, což dokládá otevření tohoto zařízení na zachycování biomasy v lihovaru.

S výhledem do budoucna podniká značka odvážné kroky v oblasti ochrany životního prostředí ve snaze zachovat oblasti, z nichž žito pochází, a zavádí nové odpovědné obchodní postupy a inovativní ekologické iniciativy. Tyto ambice se týkají různých témat a stojí za nimi více než deset let akademického výzkumu metod a realizace a zaměření na řešení, která dokazují, že lepší podnikání znamená lepší svět v rámci podpory ekosystémů, zmírňování dopadů na klima a zapojení společnosti.

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Belvedere Vodka Rodney Williams komentoval slavnostní otevření zařízení na zpracování biomasy slovy: „Jedno čínské přísloví říká, že na začátku 1000 mil dlouhé cesty je jeden krok. Víme, že máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom naplnil naše ambice v oblasti péče o krajinu, kterou sdílíme, o ochrany ekosystémů a biologické rozmanitosti, na nichž jsme závislí. Toto nové zařízení na zpracování biomasy představuje významný krok (či opravdový skok) vpřed k tomu, aby společnost Belvedere naplnila své přesvědčení, že lepší obchodní postupy znamenají lepší svět," pokračoval Williams a dodal, že „na tyto úspěchy navazujeme tím, že si nastavujeme ještě vyšší laťku a do roku 2025 se zavazujeme splnit osm závazků v oblasti udržitelnosti."

Mezi osm závazků patří:

● Přechod na bio zemědělství: Od roku 2020 začala společnost Belvedere nakupovat bio suroviny pro všechny budoucí inovace a od roku 2021 všechny nové výrobky odrážejí tento nový standard. Od roku 2023 začne značka přecházet výhradně k ekologickému zemědělství.

● Obnova krajiny: Společnost Belvedere v současné době pracuje na programu regenerace půdy, který bude spuštěn v Polsku a jehož cílem je chránit přírodní charakter zemědělských oblastí.

● Snížení plýtvání vodou: Cílem je snížit plýtvání vodou o 40 %, což do roku 2024 přispěje k celkovému snížení spotřeby vody ze studní o 27 %.

● Řešení obnovitelných zdrojů energie: Kromě kroků v zařízení na zachycování biomasy pracuje společnost Belvedere na instalaci doplňkového solárního zařízení ve svém lihovaru do roku 2023.

● Udržitelné balení: Společnost Belvedere eliminovala 95 % jednorázových plastů a začala zavádět ekologický design u všech nových výrobků a materiálů pro prodejní místa.. Společnost Belvedere se zavázala do roku 2025 dále snížit používání plastů o 50 %, zvýšit používání recyklovaných plastů o 50 % a zvýšit používání recyklovaného skla.

● Zpětné získávání odpadního tepla z vedlejšího produktu: Do roku 2022 chce společnost Belvedere přeměnit vedlejší produkt destilace na palivo. Zároveň značka pracuje na plánu využití odpadního tepla opětovným využitím spalin, což povede ke snížení spotřeby energie kotelny o 20 % do roku 2021.

● Spolupráce s místními komunitami na podpoře a dodávkách zelené energie: společnost pracuje na plánu zásobování městské energetické sítě zelenou energií vyrobenou ve vlastní režii od roku 2025. Zároveň pomůže svým zemědělským partnerům přejít ze 100% na 0% závislost na uhlí díky novému plánu využití obnovitelných zdrojů energie, který bude přímo na místě realizován do roku 2025.

● Využití spolupráce s nevládními organizacemi a univerzitami pro větší ochranu vody a efektivitu:

· Pokračovat ve financování Nadace na ochranu životního prostředí: Chránit přírodní prostředí místní řeky Pisia-Gągolina vypracováním plánu ochrany a obnovy, který se bude realizovat od roku 2022.

· Dlouhodobá spolupráce s Technickou univerzitou v Lodži a dalšími místními univerzitami: Do roku 2023 společnost Belvedere navrhne nová technická řešení, která dále sníží spotřebu vody.

Plán společnosti Belvedere na využití ekologických a obnovitelných zdrojů energie se připravuje již řadu let. Od roku 2012 do roku 2017 společnost snížila emise CO2 o 42 % díky změně zdrojů paliv. 111 let starý lihovar Belvedere dlouhodobě usiluje o rozvoj polské společnosti v rámci iniciativ na podporu udržitelnosti. Je spoluzakladatelem Nadace pro místní ochranu životního prostředí a polské žitné zrno získává pouze z místních zdrojů, přičemž se snaží udržovat dlouhodobé vztahy pouze s pěti polskými zemědělskými pěstiteli. Spustila také program Ryzí duch (Raw Spirit), který byl zahájen ve spolupráci s Technickou univerzitou v Lodži s cílem podpořit udržitelný růst polského žita.

O SPOLEČNOSTI BELVEDERE

Vodka Belvedere se vyrábí z polského žita, čištěné vody a destilací ohněm, neobsahuje žádné přísady a v souladu s právními předpisy polské vodky, které nařizují, že se do ní nesmí nic přidávat, má certifikaci košer a neobsahuje lepek. Mistři lihovarníci společnosti Belvedere pracují v jednom ze světově nejdéle fungujících polských lihovarů, kde se vodka vyrábí již od roku 1910. Čerpají přitom ze 600leté historie výroby polské vodky a umně vytvářejí z polského žita dynamickou vodku s výraznou chutí a charakterem. Všechny vodky jsou bezlepkové*. Další informace najdete na adrese https://www.belvederevodka.Com

* Https://nationalceliac.Org/frequently-asked-questions-about-alcohol-on-the-gluten-free-diet/

PIJTE PROSÍM ZODPOVĚDNĚ

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611332/Belvedere_Vodka_New_Biomass_Capture_Facility_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611333/Belvedere_Group_Photo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611334/Belvedere_Group_Photo_Walking.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1273617/Belvedere_Vodka_Logo.jpg

KONTAKT: Max Buccini, MBuccini@hs-pr.com

Klíčová slova Polsko-nápoje-ekologie-firmy-Belvedere Vodka

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Potraviny, gastronomie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.