Ambiciózní cíle společnosti Western Digital pro snižování uhlíkové stopy odsouhlaseny iniciativou Science Based Targets

Rozhodnutí snížit výrobní emise o 42 procent do roku 2030 nastaví cíle společnosti Western Digital na trajektorii, která povede ke splnění nebo i překročení cílů stanovených Pařížskou dohodou.

Společnost Western Digital (NASDAQ: WDC) dnes oznámila, že iniciativa Science Based Targets initiative (SBTi) odsouhlasila firemní cíle pro snížení emisí skleníkových plynů v souladu s Pařížskou dohodou a s kritérii a požadavky SBTi. Cíle podložené vědeckými poznatky, jako je omezení emisí, jsou v souladu s tím, co nejnovější poznatky klimatologie tvrdí, tedy že je potřeba předcházet nejhorším dopadům na klimatické změny.

„Zavázání se ke splnění těchto tvrdých cílů na základě vědeckých poznatků je správná věc, kterou pro naši planetu, zákazníky, zaměstnance a celou společnost můžeme udělat. Několik následujících let bude kritických a firmy budou mít životně důležitou roli při napomáhání dosažení transformace tempem a v rozsahu, který je potřeba,“ říká Joshua Parker, ředitel pro udržitelnou ekonomiku společnosti Western Digital, a dodává: „Jsme připraveni činit rychlé pokroky v snižování emisí a prokázat naše odhodlání budovat trvale udržitelnou ekonomiku.“

SBTi spolupracuje s organizacemi a institucemi, jak jsou CDP, CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature, a pomáhá firmám stanovovat cíle pro snížení emisí skleníkových plynů na základě vědeckých poznatků a také jak transformovat výrobu na ekonomiku budoucnosti s nízkou produkcí CO2.

SBTi nabízí v souladu se závěry Pařížské dohody firmám dvě úrovně snížení emisí skleníkových plynů, tedy udržení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, respektive aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

Western Digital se zavázal k přísnějšímu řešení a přijal trajektorii, která povede k hranici 1,5 °C.

„Gratulujeme společnosti Western Digital k přijetí cílů postavených na vědeckých poznatcích a k tomu, že přijala za svou hranici teploty 1,5 °C, tedy nejambicióznější cíl Pařížské dohody,“ říká Alberto Carrillo Pineda, ředitel Science Based Targets společnosti CDP, která je jedním z partnerů iniciativy SBTi, a dodává: „Společnost Western Digital již podniká akce, aby zabránila nejškodlivějším vlivům na změny klimatu a staví si cíle, které se opírají o poznatky klimatologie.”

Nové cíle přijaté společností Western Digital povedou ke snížení emisí v kategoriích Scope 1 a 2 o 42 % do roku 2030 podle stavu z roku 2020. Společnost se také rozhodla přijmout cíle pro kategorii Scope 3 a sníží intenzitu emisí u svých produktů o 50 % do roku 2030.

Pro dosažení těchto cílů se společnost Western Digital primárně zaměří na snížení energetických nároků díky vylepšené efektivitě výroby, využitím solární energie v místě výroby a přímým získání obnovitelné energie. Společnost představuje pokroky v následujících oblastech:

  • K pololetí roku 2021 výrobní zařízení společnosti Western Digital v Severní Kalifornii běží na 100% obnovitelné energii
  • Western Digital zajistil 100% obnovitelnou energii pro svoji pobočku v Šen-čenu a zkoumá možnosti pro další výrobní závody po celém světě
  • Western Digital instaluje solární panely na svých výrobních závodech po celém světě
  • Od fiskálního roku 2019/20 Western Digital snížil energetickou náročnost svých produktů o 25 %
  • Od fiskálního roku 2019 /20, Western Digital snížil emise kategorie Scope 1 a 2 o více než 8 %

Více o aktivitách pro udržitelnou ekonomiku společnosti Western Digital najdete na stránkách Western Digital

O společnosti Western Digital

Western Digital vytváří ideální prostředí pro data. Jako lídr v oblasti datové infrastruktury společnost podporuje potřebné inovace, které pomáhají zákazníkům zaznamenávat a uchovávat stále rostoucí objem dat v jejich diversitě, a také nabízí možnost k uloženým datům snadno přistupovat a transformovat je. Kdekoli se data nacházejí, od pokročilých datových center přes mobilní senzory až po osobní zařízení, špičková řešení Western Digital poskytují nástroje, jak využít všech možností dat. Datacentrická řešení společnosti Western Digital jsou na trhu dostupná pod značkami Western Digital®, G-Technology™, SanDisk® a WD®.

© 2021 Western Digital Corporation nebo její přidružené subjekty. Všechna práva vyhrazena.

Vyjádření k budoucímu vývoji

Tato tisková zpráva obsahuje určitá vyjádření k budoucímu vývoji, která zahrnují rizika a nejistoty, mimo jiné včetně firemních cílů ke snížení emisí skleníkových plynův kategoriích Scope 1 a 2. Existuje řada rizik a nejistot, které mohou zapříčinit, že tato vyjádření k budoucímu vývoji budou nepřesná. K těmto rizikům, mimo jiné, patří: v budoucnu přijatá opatření a dopady pandemie COVID-19, změny specifikací pocházející od standardizačních organizací, nestálost globálních ekonomických podmínek, obchodní podmínky a růst v oblasti ekosystému úložišť, dopad konkurenčních produktů a jejich cena, přijetí produktů na trzích, cena použitých komoditních materiálů a specializovaných produktových komponent, aktivity konkurence, neočekávané novinky u konkurenčních technologií, náš vývoj a uvádění produktů na bázi nových technologií a vstup na nové trhy ukládání dat, rizika spojená s akvizicemi, rozděleními, fúzemi a společnými podniky, obtíže nebo zpoždění ve výrobě a další rizika a nejistoty uvedené v dokumentech Western Digital pro Securities and Exchange Commission, včetně aktuální periodické zprávy, které byste měli věnovat pozornost. Na tato vyjádření k budoucímu vývoji, která vypovídají pouze k datu vydání této zprávy, byste proto neměli nepřiměřeně spoléhat. Společnost Western Digital nemá žádnou povinnost aktualizovat tato vyjádření k budoucímu vývoji ve světle nových událostí nebo okolností.

Kontakt: filip.cvetler@fcpr.cz

Klíčová slova ČR-počítače-ekologie-Western Digital

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.