Co zajímalo manažery a personalisty o prázdninách?

Co zajímalo čtenáře Firemního sociologa letos o prázdninách? A na co jste se nás ptali? Dnes přinášíme pět hlavních témat a pět otázek, se kterými jsme byli kontaktováni.

Léto je za námi a prázdniny s ním. Přestože letos jsme stále čelili koronavirové krizi, personalisté a manažeři se samozřejmě věnují i mnoha jiným tématům.

Z naší zkušenosti můžeme říct, že o prázdninách hledají čtenáři a abonenti témata, která pro ně nejsou aktuální v okamžiku, kdy je čtou, ale očekávají, že se stanou aktuálními v následujících měsících. Léto je tak na Firemním sociologovi lakmusovým papírkem, ze kterého můžeme odhadnout, co nás asi čeká.

• Nejčtenějším článkem v uplynulých dvou měsících byly Styly Vedení. Nezbytný pomocník liniového manažera, ale také středního i top managementu. Pokud se o něj lidé zajímají, potřebují čelit výzvám osobního leadershipu.

• Druhým nejčtenějším textem bylo Jak nastavit finanční ohodnocení. Firmy stále řeší nábor a předpokládáme, že jej budou řešit také na podzim, protože odměňování jak nových, tak i stávajících zaměstnanců nejvíce hoří v době, kdy potřebujeme zlákat nové lidi…nebo v době, kdy nám hrozí krize.

• Třetím článkem a potvrzením předchozího trendu je Co nabídnout novým zaměstnancům. Jak vidno…stále nejsou lidi.

• Čtvrtým tématem bylo v tomto případě tradičně letní Proč potřebujeme dovolenou.

• Pátým pak téma Návratu z Homeoffice. Vnímáme je jako veskrze optimistické, protože pokud je tématem ono a nikoli opětovné zavádění práce na dálku, znamená to, že firmy i přes další opatření proti koronaviru neočekávají tak „tuhý“ podzim, jako byl ten minulý.

Firemní sociolog dostává také pravidelně otázky od svých čtenářů. Ukazují na témata, která jsou aktuální právě nyní. Nejčastějšími otázkami v průběhu prázdnin byly (kromě poptávek po našich službách)

• Jak připravit a metodicky zvládnout firemní výzkum

• Jak motivovat zaměstnance k tomu, aby získali další zaměstnance

• Jak nastavit systém finančního ohodnocení

• Jak organizovat přenos seniority; tedy nástupnictví, na manažerské pozici

• Jak podpořit aktivitu a inovace ze strany zaměstnanců Pokládané otázky chápeme tak, že firmy mají přes pokračující koronavirovou krizi investovat do svých zaměstnanců a hledají cesty, jak je udržet a získat. Hlad po zaměstnancích na trhu práce to ostatně potvrzuje.

Více informací najdete na www.firemni-sociolog.cz

Kontakt pro média:

Vojtěch Bednář

tel.: 731 782 385

e-mail: vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz

Klíčová slova ČR-hospodářství-služby-společnost-firmy-Firemní sociolog

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.