Anticiganismus a antisemitismus on-line - zdroje, výzkum, vzdělávací hub

Staletí přetrvávající rasistické vnímání Židů a Romů a jeho závažné důsledky - nenávist, násilí a sociální vyloučení - je stále aktuální společenskou hrozbou. Vyplývá to mimo jiné z analytické a srovnávací studie vypracované v rámci mezinárodního projektu Remember and ACT! (Re-ACT), který se soustřeďuje na výzkum "dávných" konceptů nenávisti a jejich moderních forem.

Projekt realizuje organizace ROMEA společně s mezinárodní sítí INACH, francouzskou organizací LICRA a rakouskou výzkumnou společností SYNYO.

Analýza nenávistných příspěvků na internetu, kterou pro kontinentální Evropu zpracovala Mezinárodní síť proti kybernetické nenávisti (INACH), prokázala, že existují silné vazby mezi současnými projevy nenávisti on-line a praktikami, které byly obvyklé i pro nacistickou propagandu.

Cílem studií, které vznikly v rámci projektu Re-Act, je vyjasnit mechanismy, které recyklují staré stereotypy, polopravdy a mýty o Romech a Židech. Vysvětlit principy, na nichž se oživují zakořeněné protiromské nebo protižidovské postoje a ukázat, jaké nové formy opakujícího se xenofobního myšlení v moderních formách existují na internetu, konkrétně na sociálních sítích.

Anticiganismus

Podle zjištění analytiků projektu je evidentní, že anticiganismus v on-line prostoru je na vzestupu.

"Pokračuje trend normalizace nenávistných projevů proti Romům. Takové projevy dnes nešíří jen příznivci krajně pravicových uskupení, ale i "obyčejní" lidé nebo politici stran hlavního proudu," uvádí Jitka Votavová a Selma Muhič Dizdarevič, autorky studií věnujících se anticiganismu.

"Jako nástroje k šíření nenávisti jsou využívány vymyšlené zprávy, hoaxy a manipulace. Objevuje se i trend tzv. humorného rasismu, zejména pro mladé se tak vytváří atraktivní koktejl ironie, výsměchu a ponížení," přibližují autorky.

Pokračuje i trend relativizace nebo přímo popírání historických faktů týkajících se genocidy Romů za 2. světové války.

"Velmi často se objevují tvrzení, že existuje zvláštní „romská kriminalita“ nebo že jsou Romové zvýhodňováni vůči ostatním obyvatelům," uvádí studie. Příkladem je třeba hoax o lécích zdarma nebo o vyšších sociálních dávky pro Romy.

Protiromské postoje podle autorek studie tvoří tzv. "sdílenou mainstreamovou identitu" a slouží jako "hromosvod" pro sociální problémy.

Antisemitismus

Antisemitismus je v současné době na vzestupu. Objevuje se jak on-line, tak v každodenním životě napříč všemi evropskými zeměmi.

Během pandemie covid-19 se na sociálních sítích například objevovalo mnoho konspiračních teorií o tom, že za šíření viru jsou odpovědní právě Židé.

I antisemitské nenávistné projevy v online prostředí jsou odrazem po staletí zažitých stereotypů, stigmatizace, diskriminace a násilí.

Jak studie uvádí, je složité odhadnout, kolik nenávistného protižidovského obsahu na internetu koluje. Sociální média, blogy a online platformy však bezesporu k šíření a podpoře násilných a nebezpečných antisemitských mýtů, konspiračních teorií a nenávistných projevů velkou mírou přispívají. Téměř všechny významné události mohou potenciálně vést k šíření antisemitskému obsahu online.

Proto je podle autorů analýzy klíčové řešit antisemitismus prostřednictvím společné strategie založené na vzdělávání, přijetí nadnárodních pravidel a definice. Tím, kdo se řešením těchto nenávistných obsahů a jejich oznamováním zabývá, je v první řadě občanská společnost ve spolupráci s mainstreamovými platformami a vnitrostátními i evropskými orgány.

Projekt Re-ACT

Smyslem projektu Re-ACT je na základě důkladné analýzy rozšířit povědomí o tom, v čem nenávistné projevy a praktiky v on-line prostoru spočívají, kdo a proč se jich dopouští a jak se jim účinně bránit.

Klíčovou součástí projektu je sdílení znalostí a zkušeností. Vzhledem k tomu, že přímých pamětníků hrůz holokaustu ubývá a naopak přibývá těch, kteří dopady nacistické ideologie zpochybňují, jsou takové aktivity stále potřebnější.

V rámci projektu Re-ACT vznikne také virtuální vzdělávací "hub", centrum pro sdílení vzdělávacích a metodických materiálů, ve kterém bude zájemcům z řad profesionálů (učitelé, pracovníci s mládeží, zástupci občanské společnosti, politici) stejně jako široké veřejnosti k dispozici aktuální a ověřené informace a doporučení pro oblast prevence online nenávisti vůči Židům, Romům a dalším marginalizovaným skupinám.

Pro více informací kontaktujte: Selma Muhič, selma.inach@gmail.com

Další informace o tomto projektu naleznete na webu https://react.inach.net/

Studie ke stažení:

- Comparative report on the phenomena of online antisemitism (2020/09)

- Comparative report on the phenomena of online antigypsyism (2020/09)

- Analytical paper on debunking online antisemitism (2020/09)

- Analytical paper on debunking online antigypsyism (2020/09)

Klíčová slova ČR-menšiny-historie-vzdělání-Romové-Romea

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.