Globální změny ústředním tématem mezinárodního symposia

IH21 Symposium 2020

IH21 Symposium 2020

Theodore Modis Jan Vijg Annick Laruelle Kate Raworth Irina G. Shestakova Jiří Přibáň Laurie Ann Paul

Žijeme v jedinečné době, kdy jsou strasti jako chudoba či války na historickém minimu. Na druhou stranu čelíme společenskému úpadku a destabilizaci demokracie, společnosti se polarizují a klesá úroveň konstruktivní veřejné diskuse. Svět se nachází na křižovatce dějin, řada odborníků proto očekává globální společenskou změnu - tzv. Sociální singularitu. Ta je předmětem 3. ročníku mezinárodního symposia Sociální singularita v 21. století: Svět na křižovatce dějin, které se koná 18. září v pražském Anežském klášteře. Nad akcí převzali záštitu místopředseda Senátu Jan Horník spolu s matematikem a zakladatelem Institutu H21 Karlem Janečkem.

Cílem symposia je otevřít konstruktivní diskusi o závažných otázkách a problémech, které dnešní doba přináší, a pomoci tak světové společnosti proměnit současnou krizi v příležitost. Svou účast již potvrdili představitelé a zástupci mezinárodních organizací, diplomatických misí, veřejného sektoru, českých i zahraničních think-tanků a akademické obce. Posláním symposia je přizvat do multidisciplinární debaty odborníky na právo, politologii, genetiku, sociologii, psychologii a další obory. V rámci programu vystoupí:

Laurie Ann Paul: profesorka filozofie a kognitivních věd na univerzitě Yale. Paul získala Sandersovu knižní cenu Americké filozofické asociace a cenu Dr. Martina R. Lebowitze a Evy Lewellis Lebowitzové. Její práci zmiňují média jako The New York Times, The Wall Street Journal, The New Yorker nebo The Guardian.

Kate Raworth: anglická ekonomka zaměřující se na ekonomické myšlení pro 21. století. Její kniha Ekonomie koblihy je bestsellerem přeloženým do 20 jazyků a nominovaným na cenu Financial Times & McKinsey Business Book of the Year 2017. Vyučuje na Institutu environmentálních změn Oxfordské univerzity.

Jiří Přibáň: český právník a sociolog. Od roku 2001 působí jako profesor na School of Law and Politics - Cardiff University. Kromě toho přednášel na Stanfordově univerzitě nebo univerzitě v Berkeley.

Jan Vijg: profesor a vedoucí katedry genetiky na Albert Einstein College of Medicine v New Yorku. Jakožto výzkumník se zaměřuje na studium mechanismů, které jsou základem procesu lidského stárnutí. Vijg publikoval více než 300 vědeckých článků.

Theodore Modis: Získal doktorát z fyziky na Kolumbijské univerzitě. Věnoval se výzkumu v oblasti částicových fyzikálních experimentů v Brookhavenské národní laboratoři a v CERN. Založil vlastní poradenskou společnost Growth Dynamics. Je známý svými odbornými znalostmi v oblasti S-křivek a vehementní kritikou konceptu Singularity.

Karel Janeček: zakladatel Institutu H21 a autor inovativního volebního systému D21. Doktorát ve finanční matematice získal na Univerzitě Carnegieho–Mellonových. Je zakladatelem společnosti RSJ, která je největším tvůrcem trhu na derivátových burzách. Věnuje se podpoře demokracie a protikorupčním aktivitám.

Annick Laruelle: profesorka katedry Základů ekonomické analýzy na Baskické univerzitě (UPV/EHU). Jejím výzkumným zaměřením jsou teorie sociální volby a teorie her. Studuje pravidla kolektivního rozhodování a hlasování - tedy procesy, kterými rozhodují výbory, parlamenty, rady a správní rady.

Irina G. Shestakova: profesorka filozofie a sociálních věd na Petrohradské báňské univerzitě. Zkoumá člověka a společnost v době digitálního světa.

Program symposia se koná v anglickém jazyce, bude zajištěno simultánní tlumočení do českého jazyka. Vstup pouze s pozvánkou po RSVP a po registraci.

Více informací naleznete na https://symposium.ih21.org/.

Kontakt:

Vojtěch Šrámek

vojtech.sramek@ih21.org

Klíčová slova ČR-společnost-sociální-věda-právo-firmy-Institute H21

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.