Společnost Amazon oznámila investici do přírodních řešení odstraňování uhlíku v Brazílii ve spolupráci s organizací The Nature Conservancy

Iniciativa bude zahájena v amazonském deštném pralese a zaměří se na obnovu lesů a regenerativní agrolesnictví a zároveň podpoří udržitelný hospodářský rozvoj

Cílem investice společnosti Amazon je do roku 2050 odstranit až 10 milionů tun emisí oxidu uhličitého, což odpovídá ročnímu objemu emisí ze 2 milionů automobilů

Společnost Amazon (NASDAQ: AMZN) ve čtvrtek v rámci svých snah o podporu globálních řešení klimatické krize oznámila spuštění projektu Agroforestry and Restoration Accelerator ve spolupráci s globální ekologickou organizací The Nature Conservancy. Projekt vytvoří udržitelnější zdroj příjmů pro tisíce zemědělců v brazilském amazonském státě Pará, obnoví původní deštné pralesy a bude bojovat proti změně klimatu přirozeným zachycováním a ukládáním uhlíku.

Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu hrají řešení založená na přírodě zásadní roli při předcházení nejhorším dopadům změny klimatu. Vlády i soukromý sektor mohou snížit emise uhlíku a odstranit uhlík z atmosféry tím, že budou ve velkém měřítku investovat do řešení založených na přírodě. Agroforestry and Restoration Accelerator je jedním z takových projektů a je součástí závazku společnosti Amazon plnit klimatický závazek, ke kterému se společnost zavázala společně s organizací Global Optimism. Signatáři tohoto závazku se zavazují dosáhnout nulových emisí uhlíku do roku 2040 – o 10 let dříve než pařížská dohoda.

V rámci svého závazku plnit klimatický závazek společnost Amazon především pokračuje v inovacích a investicích do dekarbonizace svého podnikání. Společnost nakoupila 100.000 elektrických dodávek a je největším firemním odběratelem obnovitelné energie na světě. Společnost Amazon investuje do přírodních řešení i mimo svůj hodnotový řetězec prostřednictvím klimatického fondu Right Now, který podporuje projekt Accelerator a další projekty zaměřené na obnovu znehodnocené půdy způsobem, který zlepšuje kvalitu života místních komunit a odstraňuje uhlík z atmosféry. Kromě toho se společnost Amazon a další partneři prostřednictvím nedávno oznámené koalice LEAF, veřejně-soukromé iniciativy, jejímž cílem je mobilizovat nejméně 1 miliardu dolarů na ochranu světových deštných lesů, snaží omezit odlesňování tropických lesů a snížit množství uhlíku vypouštěného do atmosféry.

„Obnova světových lesů je jedním z nejvýznamnějších opatření, která můžeme v současnosti podniknout v boji proti změně klimatu, a aby byla úspěšná, bude vyžadovat inovativní řešení,“ uvedla Kara Hurstová, viceprezidentka pro celosvětovou udržitelnost společnosti Amazon. „Jsme hrdí na to, že můžeme ve spolupráci s organizací The Nature Conservancy zahájit projekt Agroforestry and Restoration Accelerator, který podporuje řešení, jež upřednostňují vysokou ekologickou integritu a mají pozitivní přínos pro kvalitu života. Společnost Amazon se těší, že svou vášní pro inovace a finanční podporou přispěje ke zlepšení životních podmínek místních komunit v Brazílii a zároveň pomůže chránit planetu pro budoucí generace.“

„Věda z hlediska pohlcování uhlíku z atmosféry považuje za prioritu přírodní systémy, což zdůrazňuje i nejnovější zpráva IPCC,“ uvedla Christiana Figueresová, spoluzakladatelka organizace Global Optimism a bývalá šéfka OSN pro klima, která je jednou z hlavních osob stojících za pařížskou dohodu. „Ochrana ekosystémů a obnova znehodnocené půdy je zásadní pro zmírnění emisí uhlíku, zejména v příštích dvou desetiletích. Projekty, které chrání přírodu a zlepšují kvalitu života místních komunit, jsou nesmírně důležité k transformaci potřebné k tomu, aby se naší planetě dařilo i nad rámec klimatické krize. Amazon a The Nature Conservancy si zaslouží obdiv.“

Počáteční investice společnosti Amazon do projektu podpoří 3000 zemědělců a během tří let obnoví přibližně 20.000 hektarů půdy o rozloze podobné americkému Seattlu, čímž se z atmosféry do roku 2050 odstraní až 10 milionů tun oxidu uhličitého.

Organizace The Nature Conservancy bude spolupracovat se Světovým centrem pro agrolesnictví a několika místními neziskovými organizacemi a pomůže drobným zemědělcům obnovit degradované pastviny pro dobytek na původní les a vrátit se zpět k agrolesnictví. To zemědělcům poskytne udržitelný zdroj příjmů z prodeje kakaa a dalších plodin. Projekt bude rovněž experimentovat s inovativními způsoby podpory zemědělců a podpory trhů s udržitelnými lesními komoditami, včetně digitálních technologií, a bude rozvíjet nové metodiky a satelitní technologie pro kvantifikaci a monitorování odstraňování uhlíku.

V Pará se nachází 9 % světových tropických deštných lesů, ale v posledním roce zde dochází k bezprecedentnímu odlesňování – každý den zde ubylo 3300 akrů,“ uvedla Jennifer Morrisová, generální ředitelka organizace The Nature Conservancy. „Za posledních 13 let byly malé farmy v Pará – v oblasti, kde se může zdát, že jedinou možností je žďáření – zodpovědné v průměru za 40 % odlesnění státu. Již 20 let spolupracuje organizace The Nature Conservancy s drobnými zemědělci, vedoucími představiteli komunit, vládními úředníky a domorodými obyvateli na hledání a zavádění řešení, která jsou výhodná pro všechny, jako je například agrolesnictví, a která pomáhají lidem i přírodě prosperovat. Toto nové partnerství se společností Amazon nám umožní poskytnout zdroje a technickou pomoc potřebnou k rozvoji tohoto programu a ukázat, že regenerativní agrolesnictví a trhy s uhlíkem jsou životaschopné obchodní modely pro komunity v Amazonii.“

„Musíme spojit síly, abychom dosáhli cíle století: rozvíjet naše hospodářství a zajistit lidem příjem a zároveň zachovat a obnovit lesy,“ řekl Helder Barbalho, guvernér státu Pará. „Stát Pará je připraven tuto výzvu řešit a naše strategie je jasně stanovena v plánu Amazonia Agora, který nás zavazuje k tomu, abychom se do roku 2036 zbavili uhlíku, a to omezením odlesňování a podporou obnovy lesů. Investice do udržitelného zemědělsko-lesnického hospodaření a obnovy lesů v Pará, jako je investice společnosti Amazon, jsou velmi vítané. Tato iniciativa významně prospěje komunitě, přírodním zdrojům a biologické rozmanitosti státu.“

Další informace o závazku společnosti Amazon k udržitelnosti naleznete na adrese: https://sustainability.aboutamazon.com.

O společnosti Amazon

Společnost Amazon se řídí čtyřmi zásadami: posedlost zákazníkem namísto zaměření na konkurenci, vášeň pro vynalézání, závazek k provozní dokonalosti a dlouhodobé myšlení. Amazon se snaží být společností, která se nejvíce orientuje na zákazníky, nejlepším zaměstnavatelem a nejbezpečnějším místem pro práci. Recenze zákazníků, nakupování na 1 kliknutí, personalizovaná doporučení, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablety Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, technologie Just Walk Out, Amazon Studios a závazek The Climate Pledge jsou některé z věcí, které Amazon zavedl jako první. Další informace najdete na webu amazon.com/about a sledujte @AmazonNews.

O organizaci The Nature Conservancy

The Nature Conservancy je celosvětovou organizací ochranářů planety, jejímž cílem je chránit půdu a vody, na nichž závisí veškerý život. Na základě vědeckých poznatků vytváříme inovativní řešení nejtěžších problémů našeho světa přímo v terénu, aby se přírodě a lidem společně dařilo. Bojujeme proti změně klimatu, chráníme půdu, vody a oceány, zajišťujeme potraviny a vodu udržitelným způsobem a pomáháme zvyšovat udržitelnost měst. Organizace působí v 72 zemích a teritoriích, přičemž ve 38 z nich přímo a ve 34 prostřednictvím partnerů. Používáme přístup založený na spolupráci, který zapojuje místní komunity, vlády, soukromý sektor a další partnery. Pokud se chcete dozvědět více, navštivte www.nature.org nebo sledujte @nature_press na Twitteru.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210902005314/en/

Kontakty

Amazon.com, Inc.

Horká linka pro média

Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr

Zdroj: Amazon.com, Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-Brazílie-ekologie-internet-Amazon

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.