Pozvánka na konferenci VODA 4.0 ve prospěch infrastruktury – Akcelerace změn, čtvrtek, 16. září 2021 v Praze

Jménem programového výboru Vás srdečně zvu na pátý ročník odborné konference VODA 4.0 ve službách infrastruktury – Akcelerace změn, s podtitulem Otázky výstavby, provozu, obnovy a životnosti vodovodů a kanalizací.

Konferenci organizuje odborná skupina CZWA Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury pod záštitou ministra zemědělství České republiky a České asociace pro vodu.

Konference se bude konat ve čtvrtek, 16. září 2021 v Boutique hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze od devíti hodin do pěti.

Na konferenci vystoupí přední manažeři, významní odborníci a zároveň dobří řečníci. Program se zabývá otázkami dostatku financí pro obnovu, přivítáme ředitele odboru z MZe a ze SFŽP, zabýváme se dále otázkami jak přistoupit k obnově. Dále je na programu poruchovost vodovodní sítě, jak se současná situace projeví v personálních otázkách, přes vybrané postupy z oblasti Průmyslu 4.0 až po otázky vyhledávání úniků vody z oběžné dráhy. Program si můžete prohlédnout v příloze nebo na stránkách Aquionu.

Program konference:

Ing. Radek Hospodka, Ministerstvo zemědělství ČR: Regulace VAK, dohledová role MZe se zaměřením na udržitelnost sektoru VaK

Ing. Peter Ďuroška, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.: Financovanie obnovy vodovodov a kanalizácií

Ing. Jakub Němec, Ing. Gabriela Baštářová, Státní fond životního prostředí ČR: Udržitelnost a obnova VHI v kontextu OPŽP 2021+ Mgr. Lenka Štíbrová, SČVK, a.s. Personální výzvy v souvislosti s Průmyslem 4.0. Název v přípravě.

Ing. Bohdan Soukup, Veolia Česká Republika: Povodňový informační systém používaný ve Středočeských vodárnách

Ing. Jiří Rosický, ing. Jan Lukeš, Pražská vodohospodářská společnost, a.s..: Modernizace Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově

Ing. Martin Lukeš, Veolia Česká Republika: Poruchovost vodovodní sítě

Doc. Ing. Eva Nezbedová, CSc., UNO PRAHA, spol. s.r.o.: Moderní hodnocení životnosti HDPE potrubí

Ing. Petr Dolejš, PhD., Lukáš Chalupa, Ing. Jiří Jirkovský, MBA, VDT Technology, a.s. a VŠCHT Praha: Digitalizace vodárenství v praxi – prediktivní údržba, diagnostika pohonů, IoT cloudové služby a využití BigData

Ing. Jakub Dirhan, MBA, Radeton s.r.o.: Vesmírné technologie v oboru vodárenství

Ing. Markéta Andreides et al., VŠCHT: Využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem řízení provozu ČOV

V neposlední řadě bych chtěl připomenout, pokud budete s sebou brát doprovod, že hned vedle hotelu stojí nový dům – The Flow Building , jehož architekturu můžete obdivovat, zevnitř je dostupná prodejna na dvou podlažích. A kousek dál můžete navštívit kopuli nově zrekonstruovaného Národního muzea a pokochat s panoramatickým pohledem na Prahu.

Přihláška na konferenci je ne webových stránkách www.aquion.cz/seminare. . Přihlašte se a přijďte. Těšíme se na Vás. Přihlášky přijímáme v došlém pořadí až do naplnění kapacity.

Kontakt:

Lubomír Macek

e-mail: lubomir.macek@aquion.cz

www.aquion.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-voda-stavby-firmy-Aquion

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Stavebnictví, bydlení a reality
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.