Společnost Deep Isolation získala zakázku na vytvoření studie hlubinného ukládání jaderného odpadu ve Slovinsku

Společnost Deep Isolation, přední inovátor v oblasti řešení pro skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivního odpadu oznámila, že jí společnost ARAO, organizace pro správu radioaktivního odpadu ve Slovinsku, udělila zakázku na vypracování studie proveditelnosti ukládání odpadu v hlubinných vrtech.

Studie prověří, zda by bylo možné v hlubinném úložišti ukládat vyhořelé palivo ze slovinského výzkumného reaktoru TRIGA II na Institutu Jožefa Stefana v Lublani. Reaktor ze 60. let minulého století, jeden z celkem 66 reaktorů tohoto druhu na světě, vyrábí radioaktivní izotopy pro lékařský výzkum a školení. Jeho odstavení je naplánováno na rok 2043.

„Velmi nás zajímá potenciál hlubinných vrtů jakožto bezpečného řešení pro ukládání slovinského vyhořelého jaderného paliva s nižšími náklady v porovnání s důlními úložišti," prohlásil vedoucí oddělení plánování a rozvoje společnosti ARAO Leon Kegel. „V současné době se studiu těchto možností ve spolupráci se společností Deep Isolation a dalšími členy ERDO již věnujeme v rámci samostatného projektu v jaderné elektrárně Krško. Projekt TRIGA II nabízí společnosti ARAO příležitost zhodnotit potenciál paliva pro slovinské výzkumné reaktory."

Řešení společnosti Deep Isolation pro hlubinné ukládání jaderného odpadu (DBD) v sobě kombinuje zavedené techniky směrového vrtání s patentovanými technologiemi a postupy, které lze použít v mnoha geologických oblastech. Studie vyhodnotí údaje o vyhořelém palivu z reaktoru, zajistí odhady nákladů na provedení vrtu v žule a břidlici, a poskytne také časový harmonogram.

Společnost Deep Isolation už dříve vypracovala další studie proveditelnosti pro pokročilé jaderné projekty, mimo jiné pro společnosti EPRI (USA) a Fermi Energia (Estonsko). „Palivo pro výzkumné reaktory pro společnost Deep Isolation představuje zajímavý trh a likvidace jaderného odpadu zůstává stále nevyřešeným problémem," konstatoval výkonný ředitel společnosti Deep Isolation EMEA Ltd. Chris Parker. „Výzkumné reaktory vlastní více zemí, než je tomu v případě plnohodnotných jaderných elektráren. Slovinsko se na tomto trhu ocitlo mezi jedněmi z prvních zemí a očekáváme, že naše práce potvrdí, že DBD představuje nákladově efektivní řešení."

Společnost Deep Isolation se v posledních letech prosadila jako reálné a inovativní řešení, které je stále častěji považováno za alternativu (nebo doplnění) tradičních důlních úložišť. Společnost nyní jedná o možnosti využití DBD s několika zeměmi na třech kontinentech.

O společnosti Deep Isolation

Společnost Deep Isolation se sídlem v kalifornském Berkeley je předním inovátorem v oblasti skladování a likvidace jaderného odpadu. Deep Isolation, která se zrodila z nadšení pro ochranu životního prostředí, vědeckou vynalézavost a podnikavost, vyvinula patentované řešení pro bezpečnou izolaci jaderného odpadu hluboko pod zemí, které využívá směrové vrtání a inkluzivní zapojení komunity.

KONTAKT: Kari Hulacová, kari@deepisolation.com

Klíčová slova Británie-Slovinsko-energie-odpady-firmy-ARAO-Deep Isolation

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.