Společnosti Analog Devices a Maxim Integrated oznámily, že jejich spojení bylo v Číně schváleno tamním úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Společnosti Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) a Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) dnes oznámily, že čínský Státní úřad pro regulaci trhu společnosti Analog Devices povolil dokončit akvizici společnosti Maxim.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20210823005195/en/

Transakce nyní získala všechna potřebná povolení od regulátorů. Společnosti Analog Devices a Maxim předpokládají, že transakce bude uzavřena přibližně 26. srpna 2021, pokud budou splněny zbývající obvyklé podmínky.

O společnosti Analog Devices

Analog Devices (Nasdaq: ADI) je přední světový výrobce polovodičů, který se zabývá řešením nejnáročnějších technických problémů. Našim zákazníkům umožňujeme změnit svět kolem nás inteligentním propojením fyzického a digitálního světa pomocí bezkonkurenčních technologií, které snímají, měří, napájejí, propojují a chápou okolí. Navštivte http://www.analog.com.

O společnosti Maxim Integrated

Maxim Integrated je inženýrská společnost, která existuje proto, aby řešila nejtěžší konstruktérské problémy, a otevřela tak cestu k inovacím. Naše široké portfolio vysoce výkonných polovodičů v kombinaci s prvotřídními nástroji a podporou poskytuje základní analogová řešení včetně efektivního napájení, přesného měření, spolehlivého připojení a robustní ochrany spolu s inteligentním zpracováním. Konstruktéři v oblastech, jako jsou automobilový průmysl, komunikace, spotřebitelské aplikace, datová centra, zdravotnictví, průmysl a internet věcí, důvěřují společnosti Maxim, že jim pomůže rychle vyvíjet menší, chytřejší a bezpečnější řešení. Více informací najdete na https://www.maximintegrated.com.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která se týkají různých témat, včetně prohlášení o navrhované akvizici společnosti Analog Devices, Inc. („ADI“) společností Maxim Integrated Products, Inc. („Maxim“) a předpokládaného data uzavření navrhované transakce. Prohlášení, která nejsou historickými fakty, včetně prohlášení o přesvědčeních, plánech a očekáváních společností ADI a Maxim, jsou výhledová prohlášení. Tato prohlášení vycházejí ze současných očekávání společností ADI a Maxim a podléhají řadě faktorů, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou od výsledků popsaných ve výhledových prohlášeních budou podstatným způsobem lišit. Výhledová prohlášení často obsahují slova jako „očekávat“, „předvídat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „věřit“, „bude“, „odhadovat“, „by“, „cíl“ a podobné výrazy, jakož i jejich synonyma a antonyma. Následující důležité faktory a nejistoty mohou mimo jiné způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků popsaných v těchto výhledových prohlášeních: nesplnění zbývajících podmínek pro uzavření transakce mezi společnostmi ADI a Maxim v předpokládaném termínu nebo vůbec; nejistota ohledně délky trvání, rozsahu a dopadů pandemie COVID-19; politická a ekonomická nejistota, včetně jakéhokoli oslabení globálních ekonomických podmínek nebo stability úvěrových a finančních trhů, oslabení důvěry spotřebitelů a pokles výdajů zákazníků; nedostupnost surovin, služeb, dodávek nebo výrobních kapacit; změny geografického rozsahu nebo sortimentu výrobků či zákazníků; změny v klasifikaci vývozu, dovozních a vývozních předpisech nebo clech a tarifech; změny v odhadech očekávané daňové sazby společnosti ADI nebo Maxim na základě platných daňových zákonů; schopnost společnosti ADI úspěšně integrovat podniky a technologie společnosti Maxim; riziko, že očekávané přínosy a synergie navrhované transakce a vyhlídky na růst navrhované fúze nebudou včas či vůbec plně dosaženy; nepříznivé výsledky soudních sporů, včetně možných soudních sporů souvisejících s navrhovanou transakcí; riziko, že společnost ADI nebo Maxim nebudou schopny udržet a zaměstnat klíčové pracovníky; riziko spojené s načasováním uzavření navrhované transakce, včetně rizika, že podmínky transakce nebudou splněny včas nebo vůbec, nebo že transakce nebude uzavřena z jiného důvodu nebo nebude uzavřena za předpokládaných podmínek, včetně předpokládaného daňového režimu; neočekávané potíže nebo výdaje související s transakcí, reakce obchodních partnerů a udržení si společnosti v důsledku oznámení a průběhu transakce; nejistota ohledně dlouhodobé hodnoty kmenových akcií společnosti ADI a vyčlenění času managementu na záležitosti související s transakcí. Další informace o dalších faktorech, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků popsaných ve výhledových prohlášeních, naleznete v pravidelných zprávách a dalších dokumentech společností ADI a Maxim, které jsou předkládány Komisi pro cenné papíry a burzy, včetně rizikových faktorů obsažených v posledních čtvrtletních zprávách na formuláři 10-Q a výročních zprávách na formuláři 10-K společností ADI a Maxim. Výhledová prohlášení představují současná očekávání vedení společnosti. Ze své podstaty je nelze brát s jistotou a jsou učiněna pouze k datu vydání tohoto dokumentu. S výjimkou případů vyžadovaných zákonem se společnost ADI ani společnost Maxim nezavazují k aktualizaci jakýchkoli výhledových prohlášení, ať už v důsledku nových informací nebo s ohledem na pozdější události či okolnosti nebo z jiných důvodů.

(ADI-WEB)

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com https://www.businesswire.com/news/home/20210823005195/en/

Kontakty:

Kontakty na společnost ADI

Investor:

Mr. Michael Lucarelli

781-461-3282

investor.relations@analog.com

Média:

Brittany Stoneová

917-935-1456

Brittany.Stone@teneo.com

Kontakty na společnost Maxim

Investor:

Kathy Ta

408-601-5697

kathy.ta@maximintegrated.com

Média:

Ferda Millanová

408-601-5429

Ferda.Millan@maximintegrated.com

Zdroj: Analog Devices, Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překladtéto zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Textzprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí tétotiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-Čína-elektronika-Maxim-Analog Devices

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.