MOSTY U JABLUNKOVA NA KONCI TÝDNE SLAVÍ 400 LET OD VZNIKU OPEVNĚNÍ ŠANCE. KDYSI OCHRANA OBCHODNÍ STEZKY, DNES TURISTICKÉ LÁKADLO

Ve své době sloužilo obraně obchodní stezky i oblasti, dnes je to turistická atrakce. Jablunkovská Šance (psáno také šance, také pojmenovávána jako pevnost Velká šance) byla postavena před 400 lety a zřejmě začala sloužit v měsíci červenci 1621, proto se radnice v Mostech u Jablunkova rozhodla oslavit výročí právě o prázdninách. „Slavíme šňůrou akcí. Na ty hlavní zveme širokou veřejnost v pátek 20. a po celý den v sobotu 21. srpna. Na pátek je připravena šou improvizovaného divadla, přímo na opevnění pak v sobotu připomene řada akcí také historické momenty,“ zve starosta Mostů u Jablunkova Ondřej Niedoba. Vstupné je na akce zdarma.

Obec už začátkem srpna spustila zábavnou geolokační hru s názvem Velká šance pro pěšáka, která účastníky historií opevnění a jeho dobývání provede a už běží také tematická výstava fotografií v Gorolském informačním centru.

Oslavy 400. výročí vzniku Velké šance zahájí v pátek 20. srpna v 17:30 v kulturním domě PZKO vystoupení Divadla improvizace ODVAZ z Ostravy, inspirované historií opevnění kolem Mostů u Jablunkova.

V sobotu 21. srpna od 11:00 hodin se odehraje hlavní část oslav přímo na opevnění v Mostech u Jablunkova. Program ŠANCEFESTU je historický i současný. Ten historický zahrne ukázky života v posádce – vojenské i životní situace, ukázky bitev nebo slavnostních salv. Účastníci se budou moci projít interaktivní expozicí vytvořenou právě k výročí. ŠanceFest zabaví i děti, nebude chybět jarmark a kulturní program - vystoupí Górole, kapela Ragojka, Bohuš Matuš, kapela Sagar, Adam Ďurica a další. V doprovodném programu si diváci mohou užít soutěž ve vaření guláše nebo společné vyřezávání. Vedení města předá v sobotu odpoledne ceny významným osobnostem Mostů u Jablunkova a vyhlásí vítěze fotosoutěže. Den moderuje DJ Lowa.

Podrobný program v závěru TZ a také na webu obce www.mostyujablunkova.cz a www.sancefest.cz .

Praktické informace: Zájemce odveze na místo oslav v sobotu kyvadlový autobus z Mostů. Resp. tam lze dojet na kole či dojít pěšky díky geolokační hře s názvem Velká šance pro pěšáka. Akce se budou řídit platnými protiepidemickými opatřeními. Parkování v areálu je omezené, je tedy lepší dojít pěšky například z parkovišť u hřbitova nebo vlakového nádraží.

Historie:

V 16. století byl vybudován pás opevnění proti Turkům, který se táhl podél slezské zemské hranice. Před staletími Šance bránila cizincům ve vstupu do Jablunkovského průsmyku a dále do země. Dnes láká k návštěvě turisty i místní. Jablunkovská šance představuje typický (a v Česku zároveň dnes unikátní) příklad opevnění prostoru horského přechodu.

Systém opevnění budovaný na jižní a jihovýchodní hranici Slezska od 16. do 19. století se nachází na území tří států – České republiky, Slovenské republiky a Polska, především v okolí Jablunkovského průsmyku (551 – 605 m. n. m.). Již od pravěku tudy vedla obchodní stezka, od středověku byla nazývána měděnou – dopravovala se tudy především ruda z hornouherských dolů. Od 16. století nabýval průsmyk na významu jako strategický i vojenský bod a hlavně turecké nebezpečí se stalo impulsem k vybudování první pevnosti ve Svrčinovci – Staré šance (1578).

Velká šance vznikla v období třicetileté války, a to buď v roce 1621, nejpozději však v 1626. V 17. století byla šance posílena a přebudována do tvaru pravidelné hvězdy a následně prohlášena za zemskou pevnost chránící jablunkovský průsmyk. Dodnes se zachovaly příkopy s valy, obranný příkop a zbytky hradeb původního opevnění. Celý komplex opevnění byl několikráte zdokonalován. Na počátku 18. století (1724 – 1729) byl pak přebudován radikálně: Znovu byly postaveny brány, prachárna, kasárna, skladiště a jiné potřebné budovy (např. pekárna). Rozšířeny byly také zemní valy a stěny příkopu byly zpevněny kamenným zdivem. Celý prostor opevnění zabíral plochu cca tří hektarů. Tato přestavba dala Šanci podobu, jejíž pozůstatky lze obdivovat dodnes. Jsou vidět zřetelné valy a příkopy, je stále patrný hvězdicovitý tvar opevnění, vyčištěný od náletových keřů a stromů. Poslední úpravou opevnění prošlo v roce 1808 za tehdejšího velitele pevnosti plukovníka Martinice.

Akce pořádá obec Mosty u Jablunkova. Finančně podpořili Moravskoslezský kraj, Ministerstvo kultury ČR.

Aplikaci ke hře Velká šance pro pěšáka si zájemci stáhnou do svých mobilních telefonů z adresy qr.geofun.cz/602 – nejprve aplikaci Geofun a poté hru „Velká šance pro pěšáka“. Start je možný od chaty Skalka nebo od Gorolského informačního centra. Účastníci mají za úkol pomoci najít Vilémovi jeho ztracený pluk a zachránit mu tak život.

Program podrobně:

IMPROSHOW: VELKÁ ŠANCE S ODVAZEM

Originální show Divadla improvizace ODVAZ, do které se zapojí i diváci.

Inspirace historií opevnění v Mostech u Jablunkova.

Termín: Pátek 20. 8. 2021, od 17.30

Místo: Dům PZKO – Kasowy, Mosty u Jablunkova

Vstupné: zdarma

Fotografie k propagaci vystoupení divadle ODVAZ

https://goo.gl/photos/1ZcoAX8gSr6ZHGXz9

A pár aktuálně nejnovějších zde: https://photos.app.goo.gl/HxARrBQa98ET7SAJ9

Divadlo Odvaz z Ostravy vzniklo v roce 2016 a je prvním a zatím jediným kamenným improvizačním divadlem v České republice, nachází se v Ostravě. Hraje výlučně improvizační představení, která využívají zadání diváků – hrají se tedy zcela nepřipravené příběhy tvořené přímo na místě. Primárním cílem je pobavit! Odvaz je otevřen všem divákům, kteří mají rádi zábavu a divadlo, které je odlehčené, dělá si legraci samo ze sebe a nebere se příliš vážně.

ŠANCEFEST

Termín: sobota 21. 08. 2021, od 11:00

Místo: Opevnění Velká šance, Mosty u Jablunkova

Vstupné: zdarma

Historický program: ukázka života v posádce, slavnostní salva u příležitosti oslav 400 let

opevnění přiblíží například každodenní život vojenské posádky.

Interaktivní program: interaktivní expozice, která návštěvníka netradiční, neotřelou a

zábavnou formou uvede do historie fungování systému opevnění Šance.

Kulturní program: vystoupení Górole, Bohuš Matuš, kapela Sagar, Adam Ďurica a další.

Doprovodný program: soutěž ve vaření guláše, společné vyřezávání - Mostořské dlátko. Ocenění významné osobnosti obce Mosty u Jablunkova.

Soutěž O guláš Šancmajstra

11:00 zahájení vaření gulášů

14:35 představení týmů

15:00 hodnocení gulášů veřejností a profesionálních kuchařů

17:25 vyhlášení výsledků

Historický program

11:00 zahájení

11:15 představení vojáků třicetileté války

11:45 kapela RAGOJKA

12:20 představení vojáků slezských válek

12:50 kapela RAGOJKA

13:25 představení vojáků napoleonských válek

13:55 kapela RAGOJKA

15:00 výstřel z děla

16:10 soutěž v nabíjení zbraně

17:00 dělostřelectvo

Mostořské dlátko a dřevařská zábava 11:00 – 18:00

Dřevařské dílničky

Vyřezávání soch

Jarmark – ukázka regionálních produktů, prodej ve stáncích

Slavnostní vyhlášení

14:50 výsledky fotografické soutěže FOTÍM MOSTY U JABLUNKOVA

16:30 předání ocenění VÝZNAMNÁ OSOBNOST obce Mosty u Jablunkova

Kulturní program

14:30 zahájení

14:45 představení řezbářů

15:00 BOHUŠ MATUŠ

16:45 FS GORÓLE

17:45 kapela SAGAR

18:30 tombola

19:15 QUEEN SHOW (kapela SAGAR)

20:45 ADAM ĎURICA

22:00 DJ LOWA

01:00 ukončení

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA O JABLUNKOVSKÝCH ŠANCÍCH

Panelová fotografická výstava pojednávající o historii Jablunkovských šancí.

Termín: 01. 08. – 08. 10. 2021

Místo: Gorolské turistické informační centrum - Dřevěnka na Fojtství, Mosty u Jablunkova

Více doplňujících informací:

Výstava se jmenuje stejně jako kniha, která vyšla v červenci: „Šance v Mostech u Jablunkova – Obrana slezské hranice v průběhu staletí“. (Knihu je možné si koupit např. v infocentru obce).

Kontakty pro další informace:

Marketingová Agentura Orange s.r.o.

Boleslavova 15

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Markéta Uherková

marketa.uherkova@o-range.cz

Klíčová slova ČR-turistika-zábava-Agentura Orange

Oblast
Moravskoslezský (ov)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.