Češi třídí pěnový polystyren lépe než před dvěma lety

Pořídili jste si někdy novou pračku, televizi či jiný elektrospotřebič? Potom jste se určitě setkali s pěnovým polystyrenem. Drtivá většina bílého zboží se totiž standardně balí právě do obalů z expandovaného pěnového polystyrenu (zkráceně EPS). Obal se stává odpadem prakticky okamžitě. Jenomže kam s ním? Z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR vyplynulo, že 13 % Čechů neví, jak s odpadním obalovým materiálem naložit poté, co z něj zboží vybalí. Třídící návyky Čechů se přesto oproti roku 2019 výrazně zlepšily.

Obalový pěnový polystyren se skládá z 98 % ze vzduchu a z 2 % z polymeru. Jedná se o velmi dobře recyklovatelný materiál, záleží ovšem na tom, v jaké podobě je vhozen do žluté popelnice či odvezen do sběrného dvora. V současné době už jsou k dispozici technologie, které dokáží vyčistit těžce znečištěný materiál, který poté lze znovu využít. Mnohem efektivnější je však sbírat čistý odpadní pěnový polystyren odděleně a následně jej znovu použít na nové výrobky.

Kam s ním?

Z průzkumu realizovaného sdružením EPS vyplynulo, že 13 % dotazovaných by obalový polystyren vyhodilo do směsného odpadu. Ten ale následně končí na skládce či ve spalovně, jinými slovy, nelze již dále využít a přímo tak přispívá k znečištění životního prostředí. Pozitivní zprávou ovšem je, že se počet lidí, kteří polystyren netřídí, snižuje. Konkrétně o 4 procentní body v porovnání s odpověďmi z průzkumu realizovaného v roce 2019, kdy 17 % dotazovaných uvedlo, že obaly z EPS vyhazují do směsného odpadu.

Více jak polovina dotazovaných (57 %) by EPS vytřídila do žlutého kontejneru. Možnosti recyklace takto vytříděného odpadu se ovšem odvíjí od míry jeho znečištění. Zejména mastné stopy mohou jeho plnou recyklaci značně zkomplikovat. Oproti výsledkům z průzkumu z roku 2019 (69 % respondentů uvedlo, že EPS třídí do žlutého kontejneru) zde registrujeme pokles o 12 procentních bodů, ovšem v pozitivním slova smyslu, protože na úkor žlutých kontejnerů dnes více spotřebitelů doveze odpad z pěnového polystyrenu do sběrného dvora. Odpad ze žlutých kontejnerů v nejlepším možném případě skončí také ve sběrném dvoře. Po sběru totiž putuje k dalšímu vytřídění a separaci, ovšem s dalším dílčím krokem v procesu přichází i větší možnost kontaminace materiálu.

Necelá čtvrtina dotazovaných (24 %) odváží odpadní obalový EPS do sběrného dvora. Zde oproti roku 2019, kdy sběrný dvůr ke třídění využívalo pouze 12 % respondentů, registrujeme dvojnásobný nárůst. „Nárůst využívání sběrných dvorů k recyklaci EPS vnímáme, jako pozitivní krok. Věříme, že do budoucna bude počet lidí, kteří správně třídí, ještě stoupat. Nesmíme ovšem ustávat v osvětě a neustále apelovat na veřejnost skrze důslednou edukaci,“ komentuje výsledky průzkumu Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Z průzkumu také vyplynulo, že 5 % dotazovaných odpad z EPS vrací zpátky prodejci. V porovnání s rokem 2019 zde sledujeme nárůst o 4 procentní body. Tento úkaz může souviset i s tím, že stále více prodejců nabízí svým zákazníkům zpětný odběr či výkup odpadního materiálu.

Jak třídit pěnový polystyren, jasně a přehledně

Sdružení EPS ČR u příležitosti dobrovolného závazku podpořit v co nejvyšší míře recyklaci pěnového polystyrenu spustilo nové webové stránky Recyklujemepolystyren.cz. Na stránkách se mimo jiné dozvíte, jak třídit jednotlivé aplikace pěnového polystyrenu včetně toho, jak probíhá samotná recyklace. K dispozici je zde také mapa sběrných míst, kde je možné větší množství odpadního polystyrenu nabídnout k následné recyklaci.

Podrobné informace o pěnovém polystyrenu naleznete na www.epscr.cz

O Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní profesní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Jde o firmy, které celkově zaměstnávají přes 1000 pracovníků a ročně zpracují více než 50 tisíc tun EPS. Sdružení EPS ČR je také členem Evropského sdružení výrobců EPS (EUMEPS).

Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Snižování energetické náročnosti budov pomocí zateplení je významným krokem v plnění ekologických závazků České republiky a zároveň cestou k finančním úsporám domácností, firem i veřejného sektoru. Ročně je u nás zatepleno na 15 milionů m2 obvodových stěn. Jako klíčové izolanty jsou přitom používány fasádní desky z pěnového polystyrenu nebo minerální vlna. Na pěnový polystyren připadalo v roce 2019 přibližně 60 % trhu (vnější tepelně-izolační kompozitní systémy ETICS). Jeho obliba vychází z toho, že je levnější, lépe manipulovatelný a má stabilní izolační vlastnosti.

Kontakt pro média:

Sdružení EPS ČR

Ing. Pavel Zemene, Ph.D.

info@epscr.cz

Native PR

Jana Bartáková

jana.bartakova@nativepr.cz

Klíčová slova ČR-odpady-ekologie-obaly-firmy-EPS ČR

Oblast
Královéhradecký (hk)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Služby, cestovní ruch
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.