Skupina Raben Group podepsala svůj první úvěr spojený s udržitelností

Evropská logistická skupina Raben Group úspěšně uzavřela se skupinou sedmi bank pětiletý inaugurační úvěr spojený s udržitelností (SLL) ve výši 225 milionů EUR. Jedná se zároveň o jednu z prvních transakcí SLL formou klubové dohody v rámci logistického odvětví v Evropě.

Na této transakci se podílelo sedm finančních institucí. BNP Paribas Bank Polska S.A. působila jako koordinátor udržitelnosti v souvislosti s transakcí SLL, přičemž ING Bank Śląski S.A. plnila roli zprostředkovatele a Coöperatieve Rabobank U.A. koordinátora dokumentace. Dalšími bankami, které se této transakce účastnily, byly Commerzbank AG, Mbank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. a UniCredit Bank AG.

Marže na SLL se odvíjí od toho, zda společnost dosáhne komplexního souboru pěti klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pokrývajících environmentální, sociální a korporátní oblasti (ESG) v odvětví silniční dopravy a logistiky. Tyto KPI představují inovativní kombinaci interních KPI a externího hodnocení ESG.

Kombinace pěti KPI společnosti Raben komplexně řeší důležité otázky v oblasti ESG v souvislosti s její činností, a to včetně emisí skleníkových plynů (GHG), genderové diverzity a postupů řízení. Tato SLL tak představuje významný milník jak pro evropský sektor silniční dopravy a logistiky, tak i pro polský finanční trh.

Ukazatele KPI úvěru SLL jsou součástí cílů skupiny Raben Group ECO2WAY 2025, jak byly definovány ve „Zprávě o udržitelnosti pro rok 2020“:

· snížení intenzity emisí v pobočkách společnosti Raben o 30 %,

· snížení intenzity emisí v rámci přepravních činností o 10 %,

· 96 % vozového parku s emisní normou Euro V a VI,

· relativní snížení objemu silniční nákladní dopravy v důsledku zvýšení efektivity dopravy,

· výpočty skleníkových plynů – aktualizace a vylepšení nástroje pro výpočet CO2 v dopravě.

„Udržitelnost máme v naší DNA již léta a tato transakce je skutečným potvrzením našich ambicí a zapojení v této oblasti. Pro náš byznys zároveň představuje obrovský závazek do budoucna k dalšímu zlepšování. Rádi se však této výzvy chopíme, protože věříme, že skupina Raben Group je k udržitelnosti silně motivována,“ uvedl Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group, a dodal: „Dnešní dohoda ukazuje, že ostatní odvětví, jako jsou banky, považují podnikání odpovědným způsobem za zásadní pro budoucí ekonomiku a obchod. Jsme rádi, že můžeme spojit naše síly a spolupracovat na poskytování udržitelných řešení pro budoucí generace. Jsem přesvědčen, že trh i obecné povědomí se v průběhu příštích tří až pěti let budou nadále vyvíjet a zákazníci upřednostní společnosti, pro které je udržitelnost stěžejním aspektem jejich činnosti.“

„Tato dohoda SLL v odvětví dopravy a logistiky v Polsku ukazuje, jak může BNP Paribas Bank Polska v rámci inauguračního financování spojeného s ESG využít své poradenské schopnosti k podpoře přední logistické skupiny, jakou je Raben Group. Jelikož se cíle v oblasti dekarbonizace, sociálního dopadu a řízení stávají strategickým imperativem, firmy budou rostoucí měrou potřebovat udržitelné financování jako páku k dosažení svých ambicí s ohledem na nulové emise,“ uvedl André Boulanger, viceprezident správní rady odpovědný za korporátní a institucionální bankovnictví, malé a střední podniky a podnikové bankovnictví, BNP Paribas Bank Polska.

Raben Group

Skupina Raben Group je logistický operátor, který nabízí komplexní logistické služby: smluvní logistiku, silniční přepravu (vnitrostátní, mezinárodní a přeprava na východ), logistiku čerstvých potravin, celovozovou a kombinovanou přepravu i leteckou a námořní přepravu. Téměř 90 let zkušeností a uznání, které jsme během tohoto dlouhého působení na trhu získali, nám umožňuje budovat a udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníky. Skupina nabízí malým, středním i velkým firmám logistiku „s lidskou tváří“. Součástí tohoto druhu spolupráce je i partnerství a důvěra. Při své obchodní činnosti se Raben drží férového přístupu, protože věří, že vztahy založené na vzájemné důvěře jsou základem lepších zítřků. Raben Group má více než 150 poboček ve 13 evropských zemích (v Polsku, Německu, Nizozemí, České republice, na Slovensku, Ukrajině, v Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Itálii), má k dispozici přibližně 1 200 000 m2 skladové plochy a každý den vysílá na silnice více než 8 500 kamionů. Raben, to jsou „lidé s drivem“. Je to tým, který miluje výzvy a hraje vždy s jediným cílem. Každý z více než 10 tisíc zaměstnanců má vlastní motivaci, která posouvá vpřed celý tým. Lišíme se způsobem podnikání, energií a neustálým hledáním nových možností. Skupina Raben Group provádí svou činnost společensky odpovědným způsobem se zaměřením na vzdělávání, bezpečnost a ochranu životního prostředí. Více informací naleznete na www.raben-group.com.

V případě dotazů kontaktujte:

Martina Netuhová, Marketing and PR Manager CZ/SK

e-mail: Martina.Netuhova@raben-group.com

Klíčová slova ČR-doprava-služby-finance-firmy-Raben Group

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Služby, cestovní ruch
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.