Tiskové prohlášení akciové společnosti EDIKT a.s.

Vážení obchodní přátelé, pracovníci médií a představitelé/zástupci veřejnosti, naše obchodní společnost, která dbá na principy rovné hospodářské soutěže, transparentnosti a legality svého jednání, zaznamenala – především na základě informací poskytnutých Seznam TV – závažné informace ohledně možného nelegálního jednání při plnění zakázky "Stavební úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, ul. Ondříčkova 31, 33, 35, 37 včetně opravy vnitrobloku a garáží pod vnitroblokem", kterého se měli údajně dopustit naši zaměstnanci.

S ohledem na závažnost situace vydáváme toto naše prvotní a předběžné tiskové prohlášení a sdělujeme, že cílem obchodní společnosti EDIKT a.s. je maximální možnou měrou přispět k objasnění kauzy a přijmout následně odpovídající opatření. Chceme všechny subjekty ubezpečit, že je v našem zájmu věcné prošetření celého případu a poskytování informací veřejnosti tak, aby nedošlo k negativním dopadům na vlastní vyšetřování.

Naše obchodní společnost má přijaté vnitřní mechanismy kontroly i šetření, a tyto budou plně aplikovány. S cílem dosáhnout objektivních výsledků prověřování jsme samozřejmě připraveni poskytnout součinnost i orgánům činným v trestním řízení, což jsme také již učinili.

Abychom vyloučili negativní dopady na objektivitu vyšetřování, a aby případně nedošlo k poškození práv třetích osob, vyčkáme alespoň prvotních výsledků šetření. Následně pak vydáme i oficiální stanovisko k celé záležitosti, které bude publikováno na našem webu a sociálních sítích. Zde budeme průběžně publikovat veškeré další tiskové zprávy týkající se šetření tohoto případu.

Ing. Pavel Štindl,

Generální ředitel obchodní společnosti EDIKT a.s.

Kontakt: info@edikt.cz

Klíčová slova ČR-stavby-firmy-EDIKT

Oblast
Jihočeský (cb)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.