Tisková zpráva SBK k vývoji platebních karet na domácím trhu ve 2. čtvrtletí 2021

Ve druhém čtvrtletí 2021 došlo k výraznému oživení v používání platebních karet

Celkový objem transakcí v obchodních místech meziročně vzrostl o více než 30%

Velkou dynamiku vykazují zejména internetové platby

Objem transakcí na internetu meziročně vzrostl o 80%

Používání mobilů a dalších elektronických prostředků je ve stále větší oblibě

Počet transakcí mobilem či elektronickým prostředkem ve 2q 2021 dosáhl téměř 80 mil

Objem transakcí ve 2q 2021 vzrostl na téměř 50 mld Kč

Síť bankomatů je i nadále důležitým doplňkem k používání platebních karet a mobilů

Počet výběrů z bankomatů se meziročně zvýšil o více než 10%

Objem vybraných peněz z bankomatů meziročně vzrostl o více než 20%

Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává statistiky z oblasti platebních karet na domácím trhu za 2. čtvrtletí 2021. V průběhu druhého čtvrtletí letošního roku došlo ke znatelnému oživení v chování domácí populace.

„Sektor platebních karet a souvisejících technologií na domácím trhu během 2. čtvrtletí 2021 zaznamenal poměrně velké transakční oživení. Meziroční nárůsty v desítkách procent se projevovaly zejména v častějším a intenzivnějším používání platebních karet a dalších elektronických prostředků, včetně mobilů na straně jedné a samozřejmě velkou dynamikou v používání platebních karet v e-commerce na internetu, na straně druhé“ uvádí Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty.

„V meziročním srovnání 2.q 2021/2q 2020 v používání platebních karet v obchodní síti narostl objem transakcí o více nežb 30%, u e-commerce transakcí byl nárůst objemu ještě markantnější, tam dosahoval v meziročním srovnání 80%. Lze předpokládat, že trend se přenese i do dalšího období, zejména v oblasti e-commerce, a také díky rozvinutí digitalizace ve vybraných sektorech tuzemské ekonomiky i do státní správy“, říká Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty.

Hlavní ukazatele za 2. čtvrtletí 2021 a meziročním srovnání s 2. čtvrtletí 2020

Platební karty & transakce

Počet vydaných platebních karet 13,7 mil (pro srovnání 12,9 mil ve 2q 2020)

Počet vydaných bezkontaktních platebních karet 13,0 mil (pro srovnání 12,3 mil ve 2q 2020)

Počet platebních transakcí u obchodníků 455 mil (pro srovnání 368 mil ve 2q 2020)

Objem platebních transakcí u obchodníků 316 mld Kč (pro srovnání 236 mld Kč ve 2q 2020)

Počet platebních transakcí v e-shopech 72 mil (pro srovnání 48 mil ve 2q 2020)

Objem platebních transakcí v e-shopech 81 mld Kč (pro srovnání 45 mld Kč ve 2q 2020)

Akceptace karet v infrastruktuře kamenných obchodů & e-shopů

Počet platebních terminálů 295 tis (pro srovnání 257 tis ve 2q 2020)

Počet platebních terminálů pro bezkontaktní platby 275 tis (pro srovnání 239 tis ve 2q 2020)

Počet e-shopů akceptující platební karty 10 tis (pro srovnání 12,6 tis ve 2q 2020)

Bankomaty

Počet bankomatů 5.583 (pro srovnání 5.585 ve 2q 2020)

Počet výběrů hotovosti z bankomatů 36 mil (pro srovnání 32 mil ve 2q 2020)

Objem výběrů hotovosti z bankomatů 209 mld Kč (pro srovnání 171 mld Kč ve 2q 2020)

O SBK:

Sdružení pro bankovní karty je unikátní oborovou platformou, jejichž hlavním cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj prostředí pro poskytování kvalitních platebních služeb se smysluplným využitím progresivních technologií, s vysokou mírou ochrany a zabezpečení.

Kompletní statistiky jsou k dispozici na oficiálním webu SBK - www.bankovnikarty.cz

ikona Sdružení pro bankovní karty - TZ k 2. Q 2021

ikona SBK statistika 2. Q 2021

Kontakt pro média:

Roman Kotlán

výkonný ředitel SBK

mob.: 604 727 501

e-mail: roman.kotlan@bankovnikarty.cz

Klíčová slova ČR-banky-služby-Sdružení pro bankovní karty

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.