V oblasti udržitelnosti jsme nejlepší ve své třídě

ISS ESG - Prime Label / Corporate Responsibility © ISS ESG

ISS ESG - Prime Label / Corporate Responsibility © ISS ESG

V oblasti trvalé udržitelnosti jsme nejlepší ve své třídě Na základě analýzy řízení společnosti podle kritérií ESG Prime Rating hraje PORR nejvyšší ligu

PORR jako druhý největší stavební koncern v Rakousku se v oblasti hodnocení trvale udržitelného rozvoje podle mezinárodní ratingové agentury ISS ESG posunul na špičku ve svém oboru. Hodnocením „C+” a zařazením do kategorie „Prime“ zaujal podnik vynikající pozici. Společnost PORR se stala nejudržitelnějším stavebním podnikem na svých domácích trzích, především v Rakousku a v Německu.

„Společnost PORR prokázala velmi příznivou bilanci podle kritérií ESG. Toto hodnocení je toho nejlepším dokladem“, uvedl PORR CEO, Karl-Heinz Strauss. „Tímto ratingem jsme udělali obrovský skok v hodnocení podle těchto kritérií a stanuli jsme díky němu na špičce v našem oboru a na našich domácích trzích“.

Podniky zařazené podle hodnocení ISS do kategorie „Prime“ jsou ve svém oboru lídry v oblasti trvale udržitelného rozvoje. V rámci ratingu ESG stanovuje společnost ISS více než 100 kritérií, specifických pro daný obor, vycházejících ze tří základních pilířů ESG: E - ekologie (Environmental), S - sociální odpovědnost (Social) a G - odpovědné řízení podniku (Governance). Při hodnocení se zároveň zohledňují rizika a příležitosti (šance) podniku na základě klíčových problémů (Key Issues) příslušného oboru.

PORR – evropský šampion v ESG ve svém oboru

Kritéria ESG se stávají významnou hnací silou pro investice zákazníků a investorů. V oblasti trvalé udržitelnosti si PORR stanovil ambiciózní a jasné cíle a krok za krokem pracuje na jejich transparentnosti. Získáním statusu „Prime“ od ISS se PORR stal na domácích trzích nejlépe hodnoceným podnikem podle kritérií ESG ve svém oboru.

Stavebnictví má s ohledem na vysokou spotřebu energií a zdrojů velmi různorodý vliv na společnost a životní prostředí a vyžaduje globální myšlení orientované na budoucnost. Abychom dokázali skutečně udržitelně stavět, je nezbytné uvažovat komplexně a orientovat se na životnost staveb. Z dlouhodobého hlediska se tedy neobejdeme bez řešení problémů, jako je energetická účinnost, přechod na obnovitelné zdroje energie, zvyšování efektivity, ozeleňování střech, odpovědné zajišťování zdrojů, certifikační systémy a udržitelné dodavatelské řetězce.

Tisková informace a fotografický materiál ve vysokém rozlišení jsou k dispozici https://1url.cz/uKGuD v PORR Newsroom.

Se svými dotazy se prosím obracejte na:

Milena Ioveva

Koncernová mluvčí

PORR AG

T +43 50 626 1763

comms@porr-group.com

Klíčová slova Rakousko-stavebniny-stavby-trh-firmy-PORR AG

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.