Zenvia Inc. oznamuje cenu primární veřejné nabídky

Zenvia Inc. („Zenvia"), komunikační platforma pro zákaznickou zkušenost, která umožňuje podnikům vytvářet jedinečné cesty pro jejich koncové zákazníky v průběhu životního cyklu v široké škále vertikál B2C v celé Latinské Americe, oznámila stanovení ceny své první veřejné nabídky 11 538 461 kmenových akcií třídy A za cenu veřejné nabídky 13,00 USD za akcii („nabídka"). Upisovatelé budou mít opci na nákup dalších 1 730 769 kmenových akcií třídy A od společnosti Zenvia za cenu počáteční veřejné nabídky, sníženou o upisovací diskonty a provize.

Očekává se, že kmenové akcie třídy A společnosti Zenvia se začnou obchodovat na kapitálovém trhu Nasdaq dne 22. července 2021 pod symbolem „ZENV" a že nabídka bude uzavřena dne 26. července 2021 s výhradou obvyklých podmínek uzavření.

Současně a v závislosti na dokončení nabídky se společnost Twilio Inc. zavázala koupit 3 846 153 dalších kmenových akcií třídy A, které má společnost Zenvia vydat v rámci soukromé nabídky osvobozené od registrace podle zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění, za cenu 13,00 USD za jednu kmenovou akcii třídy A. Očekáváme, že tato souběžná soukromá nabídka bude uzavřena krátce po dokončení nabídky.

Registrační prohlášení týkající se této nabídky bylo podáno u Komise pro cenné papíry a burzy a bylo prohlášeno za účinné dne 21. července 2021. Kopie registračního prohlášení jsou k dispozici na internetových stránkách Komise pro cenné papíry na adrese www.sec.gov.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA USA Securities, Inc. a UBS Securities LLC působí jako globální koordinátoři navrhované nabídky a XP Investments US, LLC působí jako společný bookrunner navrhované nabídky.

Nabídka těchto cenných papírů se uskutečňuje pouze prostřednictvím písemného prospektu, který je součástí platného registračního prohlášení a jehož kopie lze získat z některého z následujících zdrojů:

– Goldman Sachs & Co. LLC, na vědomí: Oddělení prospektů, 200 West Street, New York, New York 10282, telefonicky na čísle 1-866-471-2526, faxem: 212-902-9316 nebo e-mailem na adrese prospectus-ny@ny.email.gs.com; nebo

– Morgan Stanley & Co. LLC, na vědomí: Oddělení prospektů, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 nebo e-mailem na adrese: prospectus@morganstanley.com.

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k nabídce koupě těchto cenných papírů, ani nedojde k prodeji těchto cenných papírů v žádném státě a v žádné jurisdikci, ve kterých by taková nabídka, výzva nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech daného státu nebo jurisdikce.

O společnosti Zenvia

Cílem společnosti Zenvia je umožnit společnostem vytvářet jedinečné zážitky z komunikace se zákazníky prostřednictvím jednotné komplexní platformy. Zenvia umožňuje společnostem transformovat stávající komunikaci se zákazníky z neškálovatelných, fyzických a neosobních interakcí na vysoce škálovatelné, digitální a hyperkontextualizované zážitky napříč celou cestou zákazníka. Jednotná komplexní komunikační platforma CX společnosti Zenvia poskytuje kombinaci (i) softwaru jako služby (SaaS) zaměřeného na kampaně, prodejní týmy, zákaznický servis a zapojení, (ii) nástrojů, jako jsou softwarová rozhraní pro programování aplikací (API), chatboti, jednotný pohled na zákazníka, návrhář cest, vytváření dokumentů a ověřování, a (iii) kanálů, jako jsou SMS, hlas, WhatsApp, Instagram a webchat. Její komplexní platforma pomáhá zákazníkům v mnoha případech použití, mimo jiné při marketingových kampaních, získávání zákazníků, začleňování zákazníků, varování, službách zákazníkům, kontrole podvodů, křížovém prodeji a udržení zákazníků. K 31. březnu 2021 obsluhovala Zenvia více než 10 100 aktivních zákazníků v celé Latinské Americe.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1579181/BRANDMARK_ZENVIA_Logo.jpg

KONTAKT: Zenvia Inc., oddělení pro vztahy s investory, ir@zenvia.com, Avenida Paulista, 2300, Suites 182 a 184, S?o Paulo, SP, Brazílie, PSČ 01310-300, na vědomí Piera Rosatelliho

Klíčová slova Brazílie-burzy-komunikace-Zenvia

Oblast
Latinská Amerika a Karibská oblast, Antarktida (la)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.