Women's Entrepreneurship Accelerator se připojil k panelu Generation Equality Forum pro zadávání zakázek zohledňujících rovnost žen a mužů a zavázal se k akčním koalicím

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA), hlavní hnací síla pro zvýšení ekonomické účasti žen, se připojil k pařížskému fóru Generation Equality (30. června - 2. července) v rámci programu „Drivers of Change“ (Hybatelé změn). 26 let po Pekingské deklaraci je Fórum o generační rovnosti, které svolala organizace UN Women a které společně pořádají vlády Mexika a Francie, „nejkritičtějším okamžikem za celou generaci, kdy je třeba investovat do rovnosti žen a mužů a urychlit dynamiku ve prospěch bezpečnosti žen, jejich vedoucí úlohy a ekonomických příležitostí1. Do fóra, na němž se sešlo 1 000 tvůrců politik, se fakticky zapojilo 50 000 lidí a bylo zaznamenáno 40 miliard dolarů investic do rovnosti žen a mužů na podporu pětiletého plánu opatření pro rovnost v 7 oblastech činnosti.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete přečíst zde: https://www.businesswire.com/news/home/20210712005178/en/

Dne 2. července uspořádal Accelerator panel s názvem „Vytvoření transformační strategie pro zadávání zakázek s ohledem na rovnost žen a mužů“, jehož cílem bylo vytvořit povědomí o nepřiměřeně složitých a vzájemně propojených překážkách podnikání žen a podpořit strategie zadávání zakázek s ohledem na rovnost žen a mužů. V celosvětovém měřítku každý třetí podnik vlastní ženy2, které však získávají pouze 1 % výdajů na zakázky vlád a velkých společností3. Řečníci se podělili o postřehy a konkrétní rady podložené vlastní cestou, jak realizovat inkluzivní strategie zadávání zakázek.

Women's Entrepreneurship Accelerator, který byl spuštěn v roce 2019, je iniciativa mnoha partnerů, jejímž cílem je inspirovat, vzdělávat a posilovat postavení podnikatelek na celém světě. Jeho posláním je odstraňovat překážky pro ženy podnikatelky prostřednictvím čtyř cest k posílení jejich postavení: vzdělávání, financování, podpora a účast. Tato celosvětová iniciativa, kterou založila společnost Mary Kay Inc., je strategickou spoluprací vyvinutou na základě konzultací s pěti agenturami OSN, a to bez jakýchkoli kvalifikačních překážek.

„Jsme přesvědčeni, že zadávání zakázek s ohledem na pohlaví může mít obrovský dopad, který urychlí začlenění podniků ve vlastnictví žen do celého dodavatelského řetězce,“ řekla Julia Simon, ředitelka pro právní záležitosti a diverzitu společnosti Mary Kay Inc. Accelerator podporuje veřejný a soukromý sektor, aby se inkluzivní zadávání zakázek stalo prioritou a aby se zasadily o systémovou změnu, kterou ženy potřebují. Podpora podnikatelek je pro udržitelný růst zásadní.“

Simon byla jednou ze členek panelu, které vystoupily v diskusi na Fóru pro rovnost žen a mužů o zadávání zakázek zohledňujících rovnost žen a mužů. Připojily se k ní Elizabeth Vazquez, generální ředitelka a spoluzakladatelka WEConnect International, a Jamila Belabidi, ředitelka nákupu a ředitelka nákupu pro globální posílení ekonomického postavení žen a globální inovace ve společnosti Procter & Gamble. Zasedání moderovala Sonia Dridi, novinářka a washingtonská zpravodajka stanic France 24 a Europe 1.

„Celosvětová ekonomika má hodnotu 93 bilionů dolarů, ale ženy jsou v našich globálních hodnotových řetězcích stále neviditelné jako dodavatelé výrobků a služeb,“ uvedla Elizabeth Vazquez. „Toto masivní selhání trhu je třeba urychleně napravit, aby více žen mohlo přispívat k inkluzivní ekonomické prosperitě a tvorbě pracovních míst na podporu 5. cíle udržitelného rozvoje a mít z toho prospěch.“

„Ve společnosti P&G je pro nás rovnost žen a mužů základem a je součástí našeho podnikání, a proto jsme se zavázali, že do roku 2025 vynaložíme 10 miliard dolarů ve firmách ve vlastnictví žen a které vedou ženy,“ řekla Jamila Belabidi, ředitelka nákupu pro globální posílení ekonomického postavení žen a globální inovace ve společnosti Procter & Gamble.

Na této akci se akcelerátor WEA také připojil ke čtyřem akčním koalicím pro generační rovnost prostřednictvím politických, programových a propagačních závazků: Ekonomická spravedlnost a práva; Feministické akce pro klimatickou spravedlnost; Technologie a inovace pro rovnost žen a mužů; a Feministická hnutí a vedení. Accelerator se také zavázal posílit postavení 5 milionů žen do konce roku 2030 tím, že zmírní hlavní ekonomické a sociální překážky, kterým podnikatelky čelí.

Účast WEA v akčních koalicích Fóra pro generační rovnost je jen posledním z řady kroků, které organizace podnikla s cílem zvýšit povědomí o rovnosti žen po skončení COVID:

- Dne 16. března 2021 se Deborah Gibbins, provozní ředitelka společnosti Mary Kay, jménem WEA připojila k setkání UN Global Compact Target Gender Equality (Globální pakt OSN - Cílová rovnost mužů a žen). Deborah Gibbins upozornila na čerstvě zveřejněné údaje Světové banky, podle nichž mají ženy na celém světě v průměru tři čtvrtiny zákonných práv mužů. Vyzvala společnosti, aby se postavily proti právní diskriminaci a zasadily se o reformu, která by odstranila rozdíly, aby ženy mohly plně využít svůj potenciál. Akce se zúčastnilo více než 5 000 lidí z podnikatelského sektoru, OSN, členských států a organizací občanské společnosti z více než 100 zemí, přičemž 75 % účastníků zastupovalo soukromý sektor.

- Dne 24. března 2021 se v rámci Komise pro postavení žen (CSW65) konal panel WEA s názvem: „Ženy ve vedení hospodářské obnovy prostřednictvím podnikání“ s pěti partnery z řad agentur OSN. Kolektiv zdůraznil potřebu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, které by pomohlo vytvořit příznivý ekosystém pro podnikatelky.

- Ve dnech 15.-16. června 2021 vystoupila Deborah Gibbins na Summitu vedoucích představitelů Globálního paktu OSN na konferenci „Ženy a udržitelnost: Inovace v mužském světě“, a to na hlavním pódiu, kde obhajovala podnikatelky jako vzory potřebné pro ekonomiku a společnost a zdůraznila zásadní poslání WEA: „Podnikání žen bude hrát klíčovou roli při úspěšném zotavení po pandemii. Proto je poslání WEA podnikání žen tak aktuální. A právě proto podnikatelky potřebují takový rámec,“ řekla Gibbins. Na každoročním summitu se sešlo více než 25 000 vedoucích představitelů podniků, vlád, OSN a občanské společnosti, aby zhodnotili dosažený pokrok a podpořili společná opatření ke zmírnění klimatické krize, globálních pandemií, ekonomických rozdílů a sociálních nerovností.

O iniciativě Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women's Entrepreneurship Accelerator, který byl spuštěn v roce 2019, je iniciativa mnoha partnerů, jejímž cílem je inspirovat, vzdělávat a posilovat postavení podnikatelek na celém světě. Jeho posláním je odstraňovat překážky pro ženy podnikatelky na celém světě prostřednictvím čtyř cest k posílení jejich postavení: vzdělávání, financování, podpora a účast. Tato celosvětová iniciativa, kterou založila společnost Mary Kay Inc., je strategickou spoluprací vyvinutou na základě konzultací s pěti agenturami OSN, a to bez jakýchkoli kvalifikačních překážek. Mezi tyto partnerské organizace patří: UN Women, Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní obchodní centrum (ITC), Globální pakt OSN (UNGC) a Rozvojový program OSN (UNDP). Cílem WEA je do konce roku 2030 ekonomicky posílit postavení 5 milionů žen. Více informací najdete na https://www.we-accelerate.com/

1https://forum.generationequality.org/home

2 Světová banka (2020). Průzkumy podniků, portál Světové banky pro genderová data citovaný World Bank Blogs (2020) Women entrepreneurs needed - stat! [Podnikatelky jsou potřeba - statistiky!]

3 Vazquez a Sherman (2014). Citováno podle UN Women (2017) The Power of Procurement: How to source from women-owned businesses [Síla zadávání zakázek: jak získávat zdroje od podniků ve vlastnictví žen].

Originální verzi najdete na stránkách businesswire.com https://www.businesswire.com/news/home/20210712005178/en/

Kontakty

Mary Kay Inc. Oddělení pro styk s veřejností

marykay.com/newsroom (+1) 972 687 5332 nebo media@mkcorp.com

Zdroj: Women’s Entrepreneurship Accelerator

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-společnost-práce-trendy-Women’s Entrepreneurship Accelerator

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.