Nová studie organizace IREX zaznamenává vliv pandemie na média a informace v Evropě a Eurasii

Každoroční průzkum Vibrant Information Barometer (VIBE) organizace IREX pro rok 2021 zdůrazňuje několik faktorů – celosvětový finanční pokles, zadržování informací vládami a dezinformace, související s pandemií onemocnění COVID-19 – které ovlivnily mediální a informační sektor ve 13 zemích Evropy a Eurasie.

Po téměř dvaceti letech práce na Indexu udržitelnosti médií (Media Sustainability Index) organizace IREX za finanční podpory USAID vyvinula projekt Vibrant Information Barometer, který zaznamenává a měří, jak jsou dnes vytvářeny a využívány informace. Prostřednictvím panelů odborníků v jednotlivých zemích se organizace VIBE snaží posoudit míru aktivity informačních systémů jednotlivých zemí v digitální době, a zkoumá novější koncepty, jako například mediální gramotnost a informační bubliny spolu s mediálními zdroji a kvalitou informací v mediálním a informačním sektoru.

Průzkum VIBE za rok 2021 ukazuje, že celosvětový hospodářský pokles v roce 2020, způsobený pandemií, představoval pro mediální sektor, který se již tak potýkal s omezenými provozními zdroji, další zhoršení situace. Ačkoliv zatím není k dispozici žádný konkrétní výzkum, který by se věnoval vlivu onemocnění COVID-19 na Srbsko, údaje prezentované na fóru podporovaném USAID na podzim roku 2020 ukázaly, že se reklamní trh na začátku roku 2020 zmenšil. Vzhledem k narůstající politizaci reklamy v celém regionu jsou navíc média náchylnější vlivu politicky motivovaných mecenášů, kteří ovlivňují redakční obsah, což má za následek nárůst autocenzury.

Účastníci panelů z celého regionu upozornili na opatření, která jejich vlády přijaly s cílem potlačení informací o veřejném zdraví a údajích o onemocnění COVID-19. Gruzínský panel konstatoval, že vedoucí orgány veřejného zdravotnictví v zemi vyhlásily pro média embargo na kritické otázky a že se již tak omezený přístup novinářů k veřejným informacím dále zhoršil. Omezení, která v rámci boje s pandemií COVID-19 zavedla ruská vláda, poskytla úřadům prostředky k omezování veřejného dohledu nad ústavním hlasování v roce 2020 a nad regionálními a místními volbami v září 2020.

Vlády v celém regionu také zadržovaly informace, zatímco šíření dezinformací – včetně fám a konspiračních teorií o pandemii – nabíralo vysoké obrátky. Mnohé z nich představovaly lokalizované varianty nepodložených mezinárodních spiknutí, která se týkala implantování mikročipů nebo role technologie 5G. Severomakedonský panel poznamenal, že navzdory nedostatku oficiálních údajů dvě organizace na ověřování faktů v této zemi uvedly, že přibližně dvě třetiny článků, které v roce 2020 vyvrátily, se týkaly onemocnění COVID-19.

Průzkum VIBE je realizován díky podpoře amerického národa prostřednictvím Agentury Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID). VIBE zahrnuje přehledy o jednotlivých zemích a také panel VIBE Explorer, který slouží ke zkoumání a porovnávání datových trendů, regionů a jednotlivých zemí.

Kontakt:

Shelton Roulhac, ředitel strategické komunikace, IREXsroulhac@irex.org

Klíčová slova USA-společnost-média-zdraví-IREX

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.